Australien henter inspiration hos VIA til skolelederuddannelse

Fra venstre: Jan Grønnebæk, Robert William Nairn, Fode Boye Andersen
Fra venstre: Jan Grønnebæk, Robert William Nairn, Fode Boye Andersen. Foto: Arkiv
Direktøren for den australske skolelederforening har – på vegne af den australske regering – besøgt VIA i Aarhus for at hente viden om uddannelsesprogrammet ’Lærer til leder’. Han mødtes med to undervisere samt en lærer, der går på den skræddersyede diplomuddannelse.
Ligesom i Danmark er der Down Under udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt mange og tilstrækkeligt dygtige kandidater til lederstillinger på skoler. Derfor henter Australien inspiration i Danmark til at få skabt et uddannelsesprogram, der kan klæde australske skolelærere på til at træde ind i lederstillinger på skoler.

Konkret har direktøren for den australske skolelederforening, Robert William Nairn, netop besøgt VIA Efter- og videreuddannelse ved VIA University College, der er Danmarks eneste udbyder af uddannelsesprogrammet ’Lærer til leder’. 

Programmet har kørt siden 1998 og blev skabt på opfordring fra en række kommuner, der allerede dengang så et stort behov for at få søsat tiltag, der kan hjælpe med at opnå flere ansøgere til lederstillinger på folkeskoler landet over. Udfordringen er stadig i dag højaktuel.

500 lærere har gennemført uddannelsesprogrammet

”Indtil nu har næsten 500 skolelærere gennemført ’Lærer til leder’, og lige nu er 100 lærere og skolepædagoger primært fra jyske og fynske kommuner i gang med uddannelsesprogrammet,” fortæller lektor i ledelse og styring, ph.d. Frode Boye Andersen, som er underviser på ’Lærer til leder’-uddannelsen og i sin tid var en af initiativtagerne til uddannelsesprogrammet. 

Der er tale om en treårig diplomuddannelse i ledelse, hvor alle moduler er tonet til ledelse på skoler, og som tager bestik af den kompleksitet, der i dag er i ledelsesopgaven, og som hele tiden øges. 

”Udviklingen gør, at en grunduddannelse – eksempelvis som lærer eller pædagog – fremover ikke længere er et tilstrækkeligt grundlag for at bestride en lederstilling i folkeskolen. Derfor er mange kommuner parate til at investere i at få uddannet medarbejdere til lederstillinger på skoler,” påpeger Frode Boye Andersen.

Lektor Jan Grønnebæk, der er projektleder på ’Lærer til leder’ understreger, at VIA Efter- og videreuddannelse gør meget ud af at sikre, at uddannelsesprogrammet for kommende ledere på skoler hele tiden udvikles, så det matcher kommunernes behov. Eksempelvis har programmet en styregruppe, hvor flere af deltagerne er repræsentanter fra kommuner. 

Forslag til australsk regering om at indføre dansk løsning

Noget af det særlige i ’Lærer til leder’ er, at deltagerne har tilknyttet deres nuværende skoleleder som mentor. Mentoren er forpligtet til løbende at sparre og samarbejde med aspiranten og lade aspiranten indgå i ledelsesbeslutninger, ledermøder og ledelsesopgaver for derved at få det bedst mulige indblik i, hvordan det er at bestride en lederstilling på en skole. 

Netop elementet med en skoleleder tilknyttet som mentor var Robert William Nairn meget interesseret i få viden om under mødet hos VIA Efter- og videreuddannelse, der er Nordens største udbyder af kompetenceudvikling. Han mener, at ordningen også vil være relevant i en australsk kontekst.

Når den australske skolelederdirektør returnerer til sit hjemland, skal han udarbejde en rapport, der indeholder forslag og anbefalinger til den australske regering i forhold til en målrettet kompetenceudvikling for lærere, der har lyst og kvalifikationer til at beklæde en fremtidig lederstilling. 

”I Australien står vi med samme udfordringer med rekruttering af ledere til skoler som i Danmark. Men vi har ikke et decideret uddannelsesprogram til det. Det er baggrunden for, at jeg – og australske politikere – har fattet interesse for at dykke ned i, hvordan I i Danmark uddanner lærere til ledelse i skolen,” fortalte direktør Robert William Nairn fra Australian Secondary Principals’ Association under sit besøg i Aarhus.

Vigtig viden og ledelsesteorier og -principper

Da Robert William Nairn besøgte VIA Efter- og videreuddannelse, var det Jan Grønnebæk og Frode Boye Andersen, han holdt møde med. Desuden deltog Jacob Svith Petersen, der er lærer på Præstemarkskolen i Favrskov Kommune og i gang med diplomuddannelsen ’Lærer til leder’.

På spørgsmålet om, hvad det bedste ved uddannelsesprogrammet er, svarer Jacob Svith Petersen, at han har stor gavn af at få viden om forskellige ledelsesteorier, der er relevante i arbejde med ledelse på skoler, og som en ’almindelig’ skolelærer ikke kender til. Samtidig ser han det som vigtigt at lære om principper for god skoleledelse og dét at være en dygtig leder. 

Tilsvarende giver det ifølge Jacob Svith Petersen noget særligt at være koblet til en mentor, som han ser over skulderen undervejs i hele det treårige uddannelsesforløb, og som giver ham mulighed for at se ind i den verden, som en leder i skolen befinder sig i. Og ligeledes har Jacob Svith Petersen stort udbytte af at reflektere med de øvrige aspirerende ledere i skolen, han går på hold med på diplomuddannelsen sideløbende med lærerjobbet.

Fælles refleksion giver viden og selvsikkerhed

”Vi kan i ’min’ gruppe på diplomuddannelsen lære rigtig meget af hinanden, fordi vi er i samme båd og kan genkende de dilemmaer, problematikker og udfordringer, som hinanden står i. Den fælles refleksion giver unik viden og udvikling, fordi vi gør meget ud af dialog og feedback,” pointerede Jacob Svith Petersen under sin snak med australske Robert William Nairn og tilføjede:

”Det er samtidig rigtig godt, at uddannelsesprogrammet har målrettet fokus på skoleverdenen i de cases, opgaver og tekster, vi beskæftiger os med både teoretisk og praktisk. Vi arbejder meget med at løse egne udfordringer fra den skole, vi hver især kommer fra, og det målrettede fokus gør, at man bliver mere selvsikker i sin lederidentitet. Og så er det super godt at have sin skoleleder tilknyttet som mentor – det giver en optimal og meget konkret fornemmelse af, hvad jobbet som leder i skolen indebærer”.

Få mere information om uddannelsesprogrammet ’Lærer til leder’.

Yderligere oplysninger fås hos:

Underviser og projektleder på uddannelsesprogrammet ’Lærer til leder’, lektor Jan Grønnebæk, VIA Efter- og videreuddannelse. Mobil: 87 55 19 83. E-mail: jag@via.dk

Underviser på og medinitiativtager til uddannelsesprogrammet ’Lærer til leder’, lektor Frode Boye Andersen, VIA Efter- og videreuddannelse. Mobil: 87 55 18 09. E-mail: fba@via.dk

Jacob Svith Petersen, lærer på Præstemarkskolen i Favrskov Kommune og i gang med diplomuddannelsen ’Lærer til leder’. Mobil: 30 29 12 38.  E-mail: jacob.svith.petersen@hotmail.com