Projekt skal knække koden for biokorrosion i olierør

Forskningsprojektet skal være med til at sikre beskyttelse af naturen og højne det sikkerhedsmæssige niveau i olieindustrien og andre industrier.

Torben Lund Skovhus fra VIAs forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima deltager i et forskningsprojekt med fokus på biokorrosion i offshore og onshore olieinstallationer i samarbejde med repræsentanter fra seks universiteter og 10 industrisponsorer.

Der var i slutningen af februar kick-off på projektet i Calgary, Canada og projektet kommer til at strække sig over fire år med en samlet projektsum på DKK 40.000.000.

Ultimo marts drager Torben Lund Skovhus til New Orleans for, i forbindelse med en NACE-konference, at deltage i nok et møde vedr. projektet. Torben Lund Skovhus og VIA får en central rolle med at binde resultaterne fra projektet sammen til en brugbar industrimodel samt udvikle nye korrosionsstandarder til industrien.

Bakterier nedbryder olierør

En af de udfordringer olieindustrien står over for er, at de mangler erfaringer med at forebygge den biokorrosion (bakteriernes nedbrydning af rørmaterialet) der foregår indvendigt i olierør.

Projektet går derfor ud på at knække koden i forhold til denne uforudsigelige nedbrydning. Så projektets formål er at afdække hvordan man kan hjælpe olieindustrien med at forebygge, at der sker olieforurening i form af olieudslip fra korroderede rør?

”Den sikkerhed man opererer med i olierør afhænger af, at industrien er bevidst om de korrosionsmekanismer der gør sig gældende. Mange af mekanismerne har man godt styr på, men man mangler viden om, hvilken rolle bakterierne spiller i nedbrydningen af rørmaterialet”, siger Torben Lund Skovhus.

Forsyningsingeniørerne får glæde af forskningen

Det vil først og fremmest være forsyningsingeniøruddannelsen som får glæde af den nye viden om korrosion og rørsystemer, som bliver resultatet af forskningsprojektet.

For der vil i fremtiden være stort fokus på at beskytte naturen og højne det sikkerhedsmæssige niveau både i olieindustrien og i andre industrier, hvor viden om biokorrosion kan være med til at forebygge udslip og lækager.

Torben Lund Skovhus har mere end 10 års international erfaring i at arbejde med biokorrosion hos bl.a. Teknologisk Institut og DNV GL – Det Norske Veritas.

Partnere på projektet er: University of Calgary, Natural Resources Canada, University of Oklahoma, University of Alberta, Memorial University, Alberta Innovates Technology Future Dalhousie University.