Vejles klimaudfordringer skal vendes til værdi og kvalitet

20. april 2017

Jacob Østergaard byplanlægger i Vejle Jakob Østergaard, byplanlægger i Vejle Kommune

 

Ny Rosborg bliver resilient byområde

I Vejle vil de gøre tingene helt anderledes, når de skaber den nye bydel Ny Rosborg. Midt mellem ådal og midtby ligger det gamle deponi-område, der også rummer smuk natur med små vandløb, søer og moser. Samskabelse og resiliens er de centrale nøgleord i arbejdet med at transformere området til et attraktivt nyt byområde.

1 af verdens 100 Resilient Cities

Rockefeller Fonden har udpeget Vejle til Resilient City. Sammen med byer som Rio de Janeiro, Rotterdam, London og New York skal Vejle udvikle og dele nye måder at skabe et sammenhængende, robust og bæredygtigt samfund. Løsninger der fx kan tackle klimaudfordringer og oversvømmelser. Og Ny Rosborg, Vejles nye bydel, er et af fyrtårnsprojekterne i Vejles resiliensstrategi.

Vand udfordrer Vejle

Vejle har altid været udfordret af oversvømmelser. Og prognoserne siger, at det vil blive oftere og oftere, og med større og større mængder regnvand. Byen er udpeget som en af ti danske byer, med særlig risiko for oversvømmelse.

Vejle midtby er særlig udsat. Området rammes nemlig ikke kun af lokalt regnvand. To-tre timer senere kommer vandet fra bakkerne. Seks-syv timer efter rammes midtbyen gennem åerne af regnvandet fra oplandet. Kombiner dette med uheldige vindforhold for fjorden, og så er midtbyen oversvømmet.

Hyppigheden mellem ekstremhændelserne er voldsomt stigende, og det kan ses bare inden for de sidste ti år, fortæller byplanlægger og arkitekt i Vejle Kommune, Jakob Østergaard.

Resiliente byer vender udfordringer til værdi

Vandet skal tænkes ind fra starten i Ny Rosborg. Det skal gøres smart og attraktivt, så vandet bliver en kvalitet og samtidig kan aflaste Vejle midtby: ”Hvis vi kan skabe kvalitet i området og aflaste Vejle midtby, så har vi det, vi kalder en resilient tankegang. Vi har en udfordring, som vi vender til en mulighed og skaber værdi og kvalitet ud af,” forklarer Jakob Østergaard.

Sådan bliver lossepladsen til attraktivt boligområde

Og hvordan griber man så den udfordring an, når vandet giver oversvømmelser, og der ligger gammelt byggeaffald, springmadrasser og andet deponi under mulden. Kan man overhovedet bygge i området, eller er underlaget for blødt? De analyser har VIA været involveret i. ”Hvor langt skal vi egentlig ned, før der er stabilt underlag, hvor er der opmærksomhedspunkter, og hvor vil det være oplagt at placere vandet og lade det løbe?” er nogle af de spørgsmål Jakob Østergaard og kommunen har fået svar på.

Byudviklingsprojekt Ny Rosborg i Vejle

 

 VIAs 3D-modeller afslører undergrunden

Sammen med Rambøll og Vejle Kommune har VIA kortlagt hele undergrunden ved hjælp af lydimpulser. Med 3D-modellen i hånden kan Vejle kommune nu se, hvor der er strømningsveje og bæredygtige lag egnet til bebyggelse:

”Ved at skabe sikkerhed for og viden om, hvad der ligger i undergrunden, så kan vi også sige, her kan der bygges by, og vi skal nok sørge for at få skabt nogle trygge rammer for at bo herude i fremtiden,” fortæller Jakob Østergaard.

Ved samme lejlighed har kommunen konstateret, at der ikke er noget farligt i det gamle affald i undergrunden i forhold til at bo der eller risiko for nedsivning af skadelige stoffer til grundvandet.

Kan energipæle skabe energi til hele området?

I VIA har man stor viden om energipæle og hvordan de kan bidrage til den grønne omstilling. I områder med blødt underlag, som ved Ny Rosborg, skal der i forvejen pælefunderes, inden der kan bygges. I stedet for at bruge almindelige betonpæle, er kommunen i samarbejde med VIA ved at undersøge muligheden for at bygge en hel bydel på energipæle.

Byudviklingen er vendt på hovedet

Vejle Kommune har brugt lang tid på det indledende analyse- og interessearbejde og inddraget langt flere samarbejdspartnere og borgere end de plejer i byudviklingsprojekter.

”Traditionelt set ville vi sætte os ned, skabe en vision, tegne en masterplan og så ellers gå i gang med at udvikle et område. Her har vi valgt at gribe det helt anderledes an, blandt andet fordi Ny Rosborg er udpeget som et fyrtårnsprojekt i vores resiliensstrategi,” forklarer Jakob Østergaard.

Det betyder, at der ikke er tegnet streger på kortet endnu, men i stedet har man prioriteret borgerprocessen, analyser og input fra samarbejdspartnere.

Byrådets vision for området

Alle de grundlæggende analyser og workshops med borgere har nu fundet sted, og næste led i processen ligger i byrådets hænder, som i 2017 vil formulere en vision for bydelen.

Søndagsudflugter, løbeture, events, koncerter, springbræt til Vejle Ådal og andre gode tiltag skal sørge for at knytte vejlensere til området fra begyndelsen af bydelens udvikling.