Campus C er et af de smukkeste byggerier i Aarhus

campusc-arkitektpris
Peter Friese og to studerende fra de studerendes råd hængte under eventen den tildelte plakette og tilhørende diplom op på væggen ved hovedindgangen til Campus Aarhus C som bevis på den arkitektoniske hæder. Foto: Christine de Wolff
Aarhus Kommune har præmieret Campus Aarhus C på Ceres-grunden som et af de bedste og smukkeste nybyggerier i Aarhus.
Kåringen blev markeret torsdag den 15. december, da et stort antal studerende, undervisere og øvrige medarbejdere var samlet. Under arrangementet var der taler af både campusdirektør Peter Friese fra VIA University College, de studerendes formand Jon Kern-Jespersen fra læreruddannelsen, stadsarkitekt Stephen Willacy fra Aarhus Kommune og arkitekt Pernille Østergaard Svenden fra det aarhusianske arkitektfirma Arkitema, der har tegnet Campus Aarhus C. 

Campusdirektør Peter Friese glædede sig i sin velkomsttale over, at VIA University College har fået præmieret sin nyeste campus i en tid, hvor der er opført mange forskellige nybyggeri i Aarhus.
Peter Friese og to studerende fra de studerendes råd hængte under eventen den tildelte plakette og tilhørende diplom op på væggen ved hovedindgangen til Campus Aarhus C som bevis på den arkitektoniske hæder.  

Husk at værdsætte bygningerne

Formanden for de studerende på Campus Aarhus C, lærerstuderende Jon Kern-Jespersen, kaldte i sin festtale Campus Aarhus C for ’unikke rammer’ og betonede, at det for de 5.000 studerende er et privilegium at have mulighed for at uddanne sig i et så spændende hus. 
Særligt fremhævede Jon Kern-Jespersen, at det er værdifuldt med den mangfoldighed af uddannelser, faglokaler, aktiviteter og muligheder for fællesskab på tværs, der præger det daglige liv på Campus Aarhus C.

”Måske værdsætter vi i hverdagen ikke bygningerne nok. Jeg tænker, at vi skal huske at nyde det, og vi skal være glade for, at vi er så heldige og privilegerede at kunne uddanne os her. Når vi er færdiguddannede, vil vi helt sikkert se tilbage på vores studietid på Campus Aarhus C som unik”.  

Sætter flot præg på bybilledet

Stadsarkitekt Stephen Willacy fastslog i sin tale, at Campus Aarhus C med sin spændende byggestil, åbne indretning og specialdesignede kunstværker er med til at indfri Aarhus Kommunes ambition om, at Aarhus skal være internationalt anderkendt – blandt andet for sin arkitektur.
 
”Campus Aarhus C er et flot byggeri, med masser af liv og socialt samvær og med spændende omgivelser. Huset er i høj grad med til at sætte præg på bybilledet,” sagde Stephen Willacy og fortsatte:

”Jeg synes, det er fantastisk, hver gang jeg er her og går rundt på etagerne eller cykler forbi og udefra næsten kan følge med i, hvad der foregår på den anden side af murene”.

140 involverede studerende og medarbejdere 

Arkitekt Pernille Østergaard Svendsen fra Arkitema fortalte, at Campus Aarhus C er tegnet gennem en helt særlig proces, hvor 14 forskellige brugergrupper med i alt 140 medarbejdere og studerende fra uddannelser hos VIA deltog. 

”Det har været et rigtig godt og inspirerende samarbejde, som har sikret, at brugernes tanker, ønsker, faglighed og passion præger den måde, Campus Aarhus C ser ud. Byggeriet er udviklet sammen med brugerne og med deres trivsel i centrum, og det har været en helt fantastisk proces. Byggeriet var med sikkerhed ikke blevet det samme uden jeres involvering, store engagement og gode råd,” fremhævede Pernille Østergaard Svendsen direkte henvendt til de fremmødte studeredende og medarbejdere.

Hun kaldte opførelsen af Campus Aarhus C en drømmeopgave for Arkitema og glædede sig over, at det på grund af inddragelsen af brugergrupper i planlægningsprocessen er lykkedes, at hver uddannelse kan se sin egen identitet – samtidig med, at der også er blevet prioriteret meget campusfællesskab.

”Tanken har blandt andet været, at folk skal mødes på tværs af uddannelser – eksempelvis i atriet, i kantinen, i idrætssalene og på trapperne. Og 32 forskellige vægfarver hjælper med at skabe atmosfære og vise vej rundt på de 42.000 kvadratmeter,” sagde Pernille Østergaard Svendsen.