Campus Holstebro: Unge vælger jobsikre uddannelser

campus holstebro kvote 2
Beskæftigelsesmuligheder ser ud til at spille en vigtig rolle for de unge, når de vælger uddannelse. Bygningskonstruktøruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen er højdespringerne, når man sammenligner kvote 2-ansøgningstallene fra 15. marts 2017 med tallene fra 2016. Foto: Arkiv
Beskæftigelsesmuligheder ser ud til at spille en vigtig rolle for de unge, når de vælger uddannelse. Det bekræfter kvote 2-tallene fra VIA Campus Holstebro
Bygningskonstruktøruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen er højdespringerne, når man sammenligner kvote 2-ansøgningstallene fra 15. marts 2017 kl. 12.00, som er sidste ansøgningsfrist, med de tilsvarende tal fra 2016.

Der er meget gode chancer for at få job i de to fag - altså som bygningskonstruktør og sygeplejerske.

”Der er grøde i byggesektoren, og hele byggebranchen har rigtig travlt. Bygningskonstruktører har nogle meget efterspurgte kompetencer, og der er praktisk talt ingen ledighed i faget. Og virksomhederne står da også i kø for at ansætte vores studerende allerede inden, de har forladt eksamensbordet for sidste gang”, siger uddannelsesleder Steffen Bjerregaard Holm. 

Fra socialrådgiveruddannelsen lyder tilsvarende toner.

”I den vestlige del af regionen er det almindeligt, at kommunerne opruster på socialrådgiverfronten i disse år. Det har vist sig nødvendigt, at hver enkelt socialrådgiver arbejder med færre sager end førhen, hvis kvaliteten skal være i orden. Det betyder, at vores dimittender får job lige så snart, uddannelsen er færdig. Vi har lavet en dimittendundersøgelse, som viser, at de fleste ansættelser sker på børn- og ungeområdet”, fortæller studiekoordinator Rita Jensen, som tilføjer, at de gode jobudsigter hjælpes på vej af, at mange socialrådgivere går på pension i disse år.

Også på skoleområdet er der fine muligheder for, at uddannelsen hurtigt fører til job, og VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum kan da også notere fremgang i ansøgertallet.

Mindre tilbagegang for sundhedsuddannelserne
Gennem en længere årrække har de tre sundhedsuddannelser på Campus Holstebro – sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut – haft markant stigende ansøgningstal, og man har måttet give afslag til rigtig mange ansøgere. 

I år går gassen lidt af ballonen. Lidt færre unge end sidste år lægger billet ind på disse uddannelser. Der er dog stadig langt flere ansøgere end ledige pladser.

Trods nedgang på ergoterapeutuddannelsen ser konstitueret uddannelsesleder Anne Lise Voss positivt på situationen. 

”Vi starter til august med 36 nye studerende, og selv om der nu kun er 25, der har søgt direkte i Holstebro, skal vi sagtens få fyldt holdet op med kvote 1-ansøgere”, siger Anne Lise Voss. Hun er overbevist om, at regeringens forbud mod dobbeltuddannelser spiller en rolle for nedgangen.

”Det har vi kunnet mærke gennem en række vejledningssamtaler”.

Pædagoguddannelsen går tilbage
Færre unge vil læse til pædagog. Og det er mega-ærgerligt, mener uddannelsesleder Lene Dahlgaard.

”Forklaringen kan være, at beskæftigelsessituationen ikke er helt så lys som for nogle år siden. Kommunerne bliver jo holdt i stram snor, og det har mange steder betydet, at der er skåret ned i daginstitutionerne”, forklarer Lene Dahlgaard.

Der kan ifølge uddannelseslederen være andre forklaringer. 

”Det kan ikke udelukkes, at regeringens forbud mod dobbeltuddannelse kan udgøre en del af forklaringen, og i en tid med lille generel ledighed kan jeg forestille mig, at nogen – især voksne – vælger at tage et job fremfor at tilmelde sig en uddannelse”, siger Lene Dahlgaard.

Beskeden tilbagegang
For første gang i ni år – hele VIA University College's levetid – falder antallet af ansøgere gennem kvote to. I alt har 14.567 søgt ind på landets største professionshøjskole, svarende til et fald på 0,5%. På VIA Campus Holstebro er nedgangen på 2,2%. Til gengæld har 4% flere end i 2016 søgt Holstebro som førsteprioritet.

 

Fakta:

2016- og 2017-tal for kvote 2-ansøgninger, VIA Campus Holstebro

 

   2016    2016   2017   2017   16-17 i alt   16-17 1. prio 
   

 I alt 

 1. prio 

 I alt 

 1. prio 

 %-vis ændr. 

  %-vis ændr. 

Bygningskonstruktør  31 17 38 27 22,6% 58,8%
Ergoterapeut 117 32 105 25 -10,3% -21,9%
Fysioterapeut 361 100 352 93 -2,5% -7,0%
Pædagog  309 136 255 111 -17,5% -18,4%
Socialrådgiver 206 93 239 116 16,0% 24,7%
Sygeplejerske 292 91 288 113 -1,4% 24,2%
Lærer (Nr. Nissum) 68 33 77 37 13,2% 12,1%
I alt 1.384 502  1.354 522 -2,2% 4,0%