Daginstitution i finalen til årets dagtilbud efter samarbejde med 'Husfilosof' fra VIA

Billede af Christian Bundgaard Svendsen og Susanne Eg
Christian Bundgaard Svendsen fra pædagoguddannelsen ved VIA i Holstebro og Susanne Eg fra daginstitutionen "Filosoffen" er glade for det utraditionelle samarbejde. 
”Filosoffen” i Holstebro er én af tre finalister i Børne- og socialministeriets kåring af årets dagtilbud, som sker den 19. november. Institutionen bruger filosofien som løftestang til børns udvikling og trivsel. Det sker i tæt samarbejde med pædagoguddannelsen hos naboen VIA University College. 

”Vi lever i en hurtig tid, hvor man kan google sig til alting. Hvor unge jagter 12-taller og mistrives i stor stil. Vi vil være et sted, som støtter børn i at stille spørgsmål til verden og være nysgerrige på sig selv og andre mennesker. Vi mener, filosofien kan styrke børns selvværd og trivsel,” fortæller Susanne Eg.

Hun er daginstitutionsleder på Filosoffen i Holstebro, som lige nu afventer afgørelsen om, hvem der bliver årets dagtilbud i Danmark. Prisen uddeles af Børne- og socialministeriet i samarbejde med FOA og BUPL til et dagtilbud med en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Børn har filosofisk tilgang til verden

Da Filosoffen blev etableret i 2017 - lige over for VIA University College, der bl.a. uddanner fremtidens pædagoger - valgte man at bruge filosofien i det daglige arbejde med de i alt 150 vuggestue- og børnehavebørn.

”Beslutningen var både ambitiøs og ligetil. Børn er som udgangspunkt filosofiske i deres tilgang til verden. De kommer ikke med faste holdninger til rigtigt og forkert. Derfor kan man ikke arbejde med torsdag mellem kl. 14-15. Man skal integrere det i måden, personalet er sammen med børnene på,” siger Susanne Eg.

Hun fortæller, at den filosofiske tilgang også understøtter det pædagogiske arbejde med inklusion i forhold til den specialgruppe af børn, der også er en del af dagtilbuddet.

”Det handler meget om dannelse og respekt for forskelligheder,” siger hun.

Lektor fra VIA er ’husfilosof’

Som leder af en nystartet institution, indgik Susanne Eg fra starten et samarbejde med lektor på VIAs pædagoguddannelse i Holstebro, Christian Bundgaard Svendsen. Han er cand.mag. i filosofi og har fra starten været med til at klæde medarbejdere og ledere på til at leve op til institutionens navn. De kalder ham ”husfilosoffen”.

”Jeg hjælper dem med at blive opmærksomme på filosofien i hverdagen. Eksempelvis kan man, når børn spørger om noget – hvilket de jo gør hele tiden - vælge at give dem et hurtigt svar. Men man kan også spørge dem, hvorfor de undrer sig og på den måde åbne for en samtale og vise dem, at deres undren er relevant og værdifuld,” siger Christian Bundgaard Svendsen.

Andre lande bruger filosofi i pædagogik

Han fortæller, at der i flere andre lande er tradition for at bruge filosofien i pædagogikken i daginstitutioner. I Norge og England skemalægger man således filosofiske aktiviteter med børn med det formål at udvikle en samtaletradition, hvor man ikke nødvendigvis skal finde frem til et svar. Den danske pædagoguddannelse tilbyder ikke filosofi som fag.

”Personligt bruger jeg naturligvis min faglige baggrund, når jeg underviser fremtidens pædagoger,” siger lektoren.

Stærkt samarbejde med Holstebro Kommune

Uddannelsesleder på VIAs pædagoguddannelse i Holstebro, René Deleuran, siger, samarbejdet mellem Christian Svendsen og Filosoffen er utraditionelt. 

”Det er interessant, fordi det giver os en bredde i samarbejdet med det pædagogiske område. Vi samarbejder i forvejen tæt med kommunen om fx praktikpladser, men når en medarbejder på den her måde bliver direkte involveret i udviklingen af praksis, får vi en stærk viden, der gør vores undervisning bedre og de studerende dygtigere,” mener René Deleuran.

Han roser Holstebro Kommune for at prioritere samarbejdet med VIA, både i forhold til pædagoguddannelsen, men også med uddannelser som sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og socialrådgiver.

Grænser for filosofien

Som leder er Susanne Eg glad for at have tæt kontakt til både undervisere, forskere og studerende.

”Det er vigtigt for os at kende til den sidste nye viden og forskning. Vi er glade for samarbejdet både om praktikanter, vores pædagogiske arbejde og så bor vi lige overfor VIAs campus og får leveret varm frokost fra kantinen hver dag,” siger hun.

Der er dog grænser for det filosofiske samarbejde, tilføjer Susanne Eg.  Filosoffens personale bruger således ikke filosofien, når børnene spørger, om de må gå over for rødt. Her ligger svaret fast.

 

For yderligere information, kontakt:

Christian Bundgaard Svendsen, lektor, VIA Pædagoguddannelsen i Holstebro.
T: 87 55 38 81
E: cbs@via.dk

Susanne Eg, leder, daginstitutionen Filosoffen, Holstebro.
T: 96 11 63 51
E: susanne.eg@holstebro.dk

 

Fakta om Årets Dagtilbud og Filosoffen

  • Prisen som Årets Dagtilbud 2018 uddeles af Børne- og socialministeriet i samarbejde med fagforeningerne BUPL og FOA. Prisen uddeles til et dagtilbud i Danmark, der har en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Med prisen følger 20.000 kroner.

  • I begrundelsen for nomineringen af Filosoffen i Holstebro hedder det: Filosoffen er nomineret for en filosoferende tilgang, hvor børnenes naturlige nysgerrighed, evne til at undres og lysten til at eksperimentere er i fokus.

  • De to andre nominerede er Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune og Vuggestuen og Børnehaven Nyrup i Helsingør.

  • Filosoffen åbnede i 2017 som en kombineret vuggestue, børnehave og specialgruppe med i alt 150 børn.