'Demenskammerat' præsenteret på VIA

Konferencedeltagere præsenteres for demenskammeraten
'Demenskammeraten' er et sundhedsteknologisk værktøj udviklet i samarbejde mellem eksperter fra VIA, virksomheder, region og kommuner. Foto: VIA
Med det nye værktøj ’Demenskammeraten’ kan personalet på landets plejecentre lettere samarbejde om borgere med demens. En prototype, som eksperter fra VIA har været med til at udvikle, blev præsenteret på årets velfærdsteknologiske konference, CareWare, den 10.-11. april i Aarhus. 

Er Fru Jensen glad for at danse? Vil Hr. Nielsen i bad midt om natten? Og hvordan beroliger man bedst Fru Petersen? Svarene på disse spørgsmål kan personalet på landets plejecentre nu lettere dele med hinanden i et nyt system kaldet ”Demenskammeraten”. Værktøjet skal gøre det lettere at hjælpe borgere med demens og deres pårørende. 

Demenskammeraten er en interaktiv skærm, der digitalt styrker vidensdelingen blandt personalet på plejecentre. Den gør det lettere at få øje på ændringer i borgernes sundhedstilstand og de behov, der opstår i løbet af dagen. Systemet gør, at personalets observationer hurtigt bliver delt og omsat til handling. 
”Vi er super stolte af, at det nye arbejdsredskab nu ser dagens lys. Vi forventer, at kommuner i hele landet vil kunne bruge det til gavn for borgere med demens,” siger Rikke Gregersen, docent og forskningsleder i VIA Aldring & Demens.

Sammen med tre velfærdsteknologiske virksomheder, Norddjurs Kommune og MedTech Innovation Consortium (MTIC) har hun og kolleger i VIA været med til at udvikle Demenskammeraten.  
”Det giver god mening at inddrage os som forskere i udviklingen af nye redskaber til brug for fagprofessionelle. Demens fylder mere og mere bl.a. på plejecentre. Og når man arbejder med denne gruppe af borgere, har man brug for at kunne reagere hurtigt på ændringer i deres tilstand,” siger Rikke Gregersen.

Demenskammeraten udspringer af konkret behov

På den velfærdsteknologiske konference CareWare den 10. og 11. april i Aarhus, præsenterede forskningslederen fra VIA samt InCare Systems, der har udviklet systemet, det nye værktøj. 
Søren Møller, direktør i InCare, understreger, at idéen til Demenskammeraten udspringer af et konkret behov fra medarbejdere på et plejecenter i Norddjurs Kommune. 
”De havde brug for at gøre det lettere og mere overskueligt at dele viden om borgerne med demens – både stort og småt,” siger Søren Møller og tilføjer, at de systemer, personalet i forvejen bruger, er indarbejdet i Demenskammeraten. 

I denne video kan du høre Søren Møller fortælle mere: https://youtu.be/8pmjF6YOPcU

Ros til samarbejdet mellem uddannelse, forskning og praksis

Direktør i VIA Sundhed, Aase Lydiksen, roser samarbejdet mellem VIAs forskere, kommuner, regionen, MTIC-alliancen og virksomheder. 
”Demenskammeraten er et godt eksempel på, hvordan vi som uddannelses- og forskningsinstitution samarbejder med praksis for at udvikle nye sundhedsteknologiske løsninger til gavn for borgere og professionelle,” siger Aase Lydiksen, som sidder i bestyrelsen for MTIC - der er medarrangør af CareWare-konferencen.

Stigende brug af velfærdsteknologi

I år blev en del af CareWare, som Aarhus Kommune er primus motor for, afholdt på VIAs Campus N i Aarhus. Deltagerne på konferencen var medarbejdere og ledere inden for social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet. Det afspejler, at velfærdsteknologi i dag er en naturlig del af de professionelles opgavevaretagelse. 
Fokus på årets CareWare var derfor teknologier, der allerede har vist deres nytteværdi – enten i form af øget livskvalitet for borgere, bedre tryghed for pårørende eller øget effektivitet og ressourcestyring på arbejdspladserne. 

Læs mere om CareWare 

Læs mere om Demenskammeraten her: 
http://www.mtic.dk/circular-co-creation/innovationssamarbejder/demenskammeraten/

Læs mere om forskningscentret VIA Aldring & Demens her: 
https://www.via.dk/forskning/sundhed-og-omsorg/aldring-og-demens

For yderligere information kontakt:
Rikke Gregersen, docent og forskningsleder, VIA Aldring & Demens
T: 87 55 18 10  E: rigr@via.dk