VIAs demensekspert valgt til ny folkebevægelse

Rikke Gregersen
Forskningsleder i VIA, Rikke Gregersen, er valgt som professionshøjskolernes repræsentant i den nye folkebevægelse for et demensvenligt Danmark. Foto: Arkiv
En række organisationer lancerer i dag Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark – og en dansekampagne med Silas Holst i spidsen. Forskningsleder i VIA, Rikke Gregersen, er valgt som repræsentant for Danske Professionshøjskoler, hvis bidrag handler om at klæde studerende på til arbejdet med demens.

”Demens vedrører os alle,” siger Rikke Gregersen.

Hun er docent og forskningsleder i VIA Aldring & Demens og repræsenterer Danske Professionshøjskoler i 'Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark'. Bevægelsen lancerer i dag en national kampagne: ’Giv demens et twist’. Formålet er at skabe et mere inkluderende Danmark for mennesker med demens og deres pårørende.

”Det er rigtigt godt med bevågenhed på emnet. Og med så stærke organisationer bag, skal der nok blive skabt stor opmærksomhed – og forhåbentligt en større forståelse fra os alle sammen af, at vi har et ansvar for at række ud og støtte mennesker, der rammes af demens,” siger Rikke Gregersen.

Hun er en af Danmarks førende eksperter i forebyggelse og sundhedsprofessionelles arbejde med mennesker, der rammes af demens.

Vil skabe et inkluderende, åbent og trygt Danmark

Bag Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark er partnerne i Demensalliancen, som er Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen. Men en række andre organisationer, herunder Alzheimerforeningen og Danske Professionshøjskoler, har siden tilsluttet sig – og listen vokser.

Projektleder i bevægelsen, Lone Harlev, fortæller, at alle medlemmer forpligter sig til at gennemføre mindst én demensvenlig handling om året.

”Vi håber, at vi sammen kan skabe et mere inkluderende, åbent og trygt Danmark og vise, at selvom der ikke findes en kur mod demens, kan man leve et godt liv med sygdommen,” siger Lone Harlev og understreger, at bevægelsen samtidigt bakker op om regeringens demenshandleplan.

Silas Holst og youtubere skal få Danmark til at twiste

Danseren Silas Holst er spydspids for bevægelsens første kampagne ”Giv demens et twist”. Den består dels af en national danseevent den 27. maj samt en række aktiviteter på sociale medier, hvor Silas Holst og andre kendte dansere og youtubere twister under hashtagget #twistchallenge.

Og det giver god mening at have fokus på dans.

- Når vi danser, udskiller kroppen endorfiner, som udløser glæde. Det er godt for alle, men har især en positiv effekt på mennesker med demens. Samtidig knytter dansen os sammen på tværs af generationer, hvilket er noget af det, jeg oplever, når jeg i mit arbejde kommer ud og danser på plejehjem, siger Silas Holst, hvis far for nyligt har fået demens.

- Det er en stor og voldsom forandring, når demens rammer ens familie. Rollerne bliver pludselig byttet om, og ens forhold ændrer sig. Men der er også gode ting, og på mange måder har min fars sygdom ført mig tættere sammen med ham og mine søskende. Derfor giver det også mening, at jeg er gået ind i denne sag med at ’twiste’ billedet af demens i samfundet, fortæller Silas Holst.

Allerede nu kører #twistchallenge på sociale medier og bevægelsens hjemmeside demensvenligtdanmark.dk.

Hukommelsen sidder også i kroppen

Ifølge Rikke Gregersen kan musik og dans bane vejen for gode minder for mennesker med demens.

”Kropshukommelsen ligger dybere end vores korttidshukommelse, som er den, demensen rammer først. Og da mange ældre med demens har danset som yngre, vækker dansen noget godt i dem,” siger hun og tilføjer:

”Kommunerne har - i samarbejde med Alzheimerforeningen – i forvejen et stort fokus på dans som en måde at engagere beboere på plejecentre på. Det giver mening.”

VIAs uddannelser har fokus på demens

På VIA har både studerende og undervisere fokus på, at man som sundheds-, pædagogisk- eller socialfaglig medarbejder er nødt til at være klædt på til at arbejde med den stigende gruppe af borgere med demens.

”Der er en stigende interesse i VIAs uddannelser for demens, fx skriver flere og flere studerende bachelorprojekt om området. Jeg får flere og flere henvendelser fra undervisere om at dele min viden med dem og deres studerende. På fysioterapeutuddannelsen har de netop haft en temauge om demens, og på vores campus i Holstebro har man i flere år afholdt en årlig demensfestival på tværs af uddannelser. Og så er vores internationale sommerskole om demens fuldt booket hvert år, hvilket viser, at vi også internationalt er anerkendt for vores viden om området,” siger Rikke Gregersen.

På den måde er professionshøjskolernes bidrag til udviklingen af et demensvenligt Danmark at forske samt uddanne de professionelle, der i fremtiden skal arbejde med mennesker med demens og deres pårørende. Det drejer sig fx om sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere og andre fagprofessionelle på.

For yderligere information kontakt:

Rikke Gregersen, docent og forskningsleder, VIA Aldring & Demens
T: 87 55 18 10  E: rigr@via.dk

 

FAKTA:
Giv demens et twist er en folkeoplysningskampagne, der har til formål at informere om og nuancere
opfattelsen af, hvad demens er. Kampagnen skal nedbryde barrierer og skabe aktiviteter, der kan gøre
Danmark mere demensvenligt.

Danmark twister: Søndag den 27. maj 2018 inviterer Folkebevægelsen hele Danmark til twist. Det sker ved
to store dansearrangementer i hhv. Aalborg og København samt ved en række mindre lokale events. Læs
mere på www.demensvenligtdanmark.dk og tilmeld dig her: www.facebook.com/demensvenligtdanmark

Organisationerne bag: Faglige Seniorer, FOA, Ældre Sagen, Danske Fysioterapeuter,
Ergoterapeutforeningen, Alzheimerforeningen, DSR, Pensam, Danmarks Almene Boliger,
Demenskoordinatorer i Danmark, Pårørende i Danmark og Danske professionshøjskoler.