Entreprenørskab motiverer fagligt udfordrede elever på erhvervsuddannelser

Tømrer kigger på elev
Eleverne oplever stor gavn af den anderledes tilgang til undervisning, som entreprenørskabsundervisning er. 
Har man lave karakterer og dårlige skoleoplevelser med i rygsækken, kan en ungdomsuddannelse være en svær udfordring. Nu viser ny forskning, at fagligt udfordrede elever på erhvervsuddannelserne kan motiveres af entreprenørskabsundervisning. 

Fonden for Entreprenørskab har, i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og VIA University College, og med stor støtte fra VELUX Fonden, udviklet en ny efteruddannelse i entreprenørskab for erhvervsuddannelseslærere. 73 lærere har i 2016 gennemført efteruddannelsen som hedder Fagligt Entreprenørskab. Under det første år er efteruddannelsen blevet fulgt af to forskerhold, og der er lavet både kvalitativ og kvantitativ følgeforskning.

Konklusionen i den kvantitative analyse er, at entreprenørskabsundervisning har en positiv effekt på særligt de fagligt udfordrede elever.

"Vi kan tydeligt se, at entreprenørskabsundervisning fungerer rigtig godt for elever med lave karakterer, og det er rigtig interessant. De bliver mere engagerede omkring skolen, mere motiverede i deres skolearbejde, og de får større selvtillid, når det kommer til kreativitet og det at håndtere usikkerhed, når der har været fokus på entreprenørskab i undervisningen," siger Kåre Moberg, ph.d. og seniorforsker ved Fonden for Entreprenørskab.

Forskningen i den kvalitative analyse viser bl.a., at eleverne bliver mere engagerede, når man gør op med den traditionelle rollefordeling mellem lærer og elever og giver plads til mere elevstyrede forløb. Ved at bruge entreprenørskabsundervisning åbner lærerne op for, at eleverne får medindflydelse på både indhold, tidsforbrug, slutproduktet og evalueringsform. Det gør eleverne mere engagerede, så de deltager mere i undervisningen. Eleverne tager medansvar for deres læring, og de føler et ejerskab over processen.

Forskningsresultaterne peger samstemmende på, at den entreprenørielle tilgang til undervisning er motiverende for de fagligt udfordrede elever, og derfor kan entreprenørskab måske være en metode til at fastholde elever på erhvervsuddannelserne. Jo større motivationen er, jo større er muligheden for læring.

"Det er interessant, at elever med særlige udfordringer fremhæver undersøgende undervisningsformer, med feedback og spørgsmål fra læreren, eleveksperimenter og samarbejde med kammerater om virkelige problemstillinger, som motiverende og engagerende. Og så er det interessant, at eleverne oplever den entreprenante undervisningsform positivt anderledes end den undervisning, som de normalt har erfaring med," siger Dorrit Sørensen, lektor på Professionshøjskolen Metropol.

Ny efteruddannelse

Efteruddannelsen Fagligt Entreprenørskab er nu blevet en del af den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse fra efteråret 2017. Der starter nye forløb i foråret 2018 på Professionshøjskolen Metropol og VIA University College.

Fagligt Entreprenørskab er en certificeret efteruddannelse i innovation og entreprenørskab målrettet lærere på erhvervsuddannelser (EUD). Efteruddannelsen er udviklet af Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med NCE ved Professionshøjskolen Metropol og VIA University College. Fagligt Entreprenørskab er støttet af VELUX Fonden. Læs om uddannelsen her.

Entreprenørskab i undervisningen sætter fokus på at udvikle elevers evne til at være foretagsomme – både fagligt og personligt – og dermed kompetencen til at kunne iværksætte forandrende handlinger, som har værdi for både eleverne selv og andre. De skal lære at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til konkret værdi – for eksempel for faget, virksomheden, branchen og samfundet.

 

Yderligere oplysninger vedr. forskningen fås ved henvendelse til:

Pernille Berg
Fonden for Entreprenørskab
T: +45 20 26 75 54 
E: pberg@ffe-ye.dk

Dorrit Sørensen
Lektor, Professionshøjskolen Metropol
T: +45 51 63 24 87  
E: doso@metropol.dk

 

Yderligere oplysninger vedr. kompetenceudvikling hos VIA fås ved henvendelse til:

Birgitte Helbæk Marcussen
Adjunkt, VIA University College
T: + 45 87 55 01 62
E: bihm@via.dk