Færre søger læreruddannelsen i Skive 

Billede af studiemiljø
VIA har modtaget i alt 110 ansøgninger til læreruddannelsen i Skive. Foto: Arkiv
Læreruddannelsen i Skive oplever en nedgang i antallet af ansøgninger i forhold til sidste år. Forklaringen skal ifølge uddannelseslederen blandt andet findes i et pænt efteroptag, som har medført en ekstra holdstart tidligere i år.  

Fredag den 5. juli kl. 12.00 var der deadline for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 1. Ved ansøgningsfristens udløb havde læreruddannelsen på VIA University College i Skive modtaget i alt 110 ansøgninger – et fald på 51 ansøgninger i forhold til sidste år. Af de 110 ansøgninger havde 44 ansøgere læreruddannelsen i Skive som deres førsteprioritet.

Tilbagegangen ærgrer naturligvis uddannelsesleder Henrik Lundsted Nielsen, men den kommer ikke bag på ham.

”Vi ser desværre en lille tilbagegang over hele linjen på alle vores læreruddannelser samt flere af de øvrige store velfærdsuddannelser. Vi ved det særligt påvirker søgningen til professionsuddannelserne, når konjunkturerne er høje og arbejdsløsheden lav. Derfor havde vi nok også forventet, at læreruddannelsen gik en smule tilbage denne gang,” siger Henrik Lundsted Nielsen, der er uddannelsesleder for læreruddannelsen i Skive.

VIA oplevede dog som den eneste professionshøjskole en fremgang i søgningen til læreruddannelsen sidste år, og generelt har søgningen til alle VIAs uddannelser været stigende de sidste ti år.

Med plads til op til 158 studerende i Skive, tyder alt altså på, at alle de ansøgere, som opfylder adgangskravene og ønsker at læse i Skive, kan se frem til at starte på læreruddannelsen efter sommerferien.

Vinterstart og små årgange dæmper efterspørgslen

En del af forklaringen på den dalende søgning til læreruddannelsen i Skive skal ifølge uddannelseslederen findes i, at der typisk er et pænt efteroptag af studerende i løbet af efteråret. Derfor har det blandt andet været muligt at oprette et helt nyt hold studerende i februar i år.

”Vi har lige sagt velkommen til 25 helt nye studerende, som er blevet optaget i løbet af efteråret, så det kan muligvis også være med til at lægge en dæmper på søgningen her til sommer,” siger Henrik Lundsted Nielsen.

Tal fra Danske Regioner viser desuden, at der frem mod 2030 bliver 25.000 færre unge på landsplan, svarende til godt 900 gymnasieklasser. Og med færre unge mennesker ser opgaven ikke ligefrem nemmere ud for de små uddannelsessteder på sigt.

”Det er klart, at hvis vi kigger ind i en tid med mindre ungdomsårgange, så kan det også være med til at svække rekrutteringsgrundlaget for en uddannelse som vores,” siger Henrik Lundsted Nielsen.

Nye lærerstuderende på de midt- og vestjyske udbudssteder

Han er desuden uddannelsesleder af læreruddannelsen i Nørre Nissum, og her ser ansøgningstallet ud til at holde det flotte niveau fra sidste år. Dermed tyder alt på, at der i det midt- og vestjyske starter nye hold af lærerstuderende i både Skive, Nørre Nissum samt på uddannelsesstationen i Holstebro, som er tilknyttet læreruddannelsen i Nørre Nissum.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked fredag den 26. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Herefter vil det altså stadig være muligt at søge en af de ledige studiepladser på læreruddannelsen i Skive, Nørre Nissum eller Holstebro, hvis man ikke nåede det inden for optagelsesfristerne.

 

Kontaktoplysninger

Uddannelsesleder på læreruddannelsen i Skive, Henrik Lundsted
T: +45 87 55 32 08
E: hlni@via.dk

Prorektor i VIA, Louise Gade
T: 87 55 19 99
E: loug@via.dk

Chef for Studieservice i VIA, Helle Doktor Simonsen
T: 87 55 10 20
E: heds@via.dk 

Journalist i VIAs kommunikationsafdeling, Casper Grud Nielsen
T: 87 55 15 16
E: grud@via.dk