Fem VIA-studerende får rejselegater

Lasse
Lasse Skov Søgaard fra VIA Pædagoguddannelsen.
I samarbejde med to forsikringsselskaber har VIA uddelt rejselegater til fem studerende, der tilbringer et studie- eller praktikophold under fjerne himmelstrøg.

Fem VIA-studerende får nu en økonomisk håndsrækning til at tilbringe et studie- eller praktikophold så fjerne steder som Australien, Sydafrika, Tanzania og Texas i USA.

LB Foreningen, som ejer forsikringsselskaberne Lærerstandens Brandforsikring og Bauta Forsikring, har doneret de fem rejselegater. Det er en betingelse, at legatmodtageren har tegnet en studieforsikring i et af de to forsikringsselskaber.

Lærerstandens Brandforsikring og Bauta Forsikring er rettet mod bestemte brancher, og det er derfor kun muligt at søge et legat for studerende på disse uddannelser: Lærer, Pædagog, Socialrådgiver, Tekstildesign - håndværk og formidling, Sygeplejerske, Bioanalytiker, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Psykomotorisk terapeut samt Ernæring og Sundhed (Global Nutrition and Health).

VIA beslutter selv kriterierne for tildeling. Det er blandt andet fastsat, hvor mange semestre, der skal være gennemført, inden man kan søge legatet.

Læs herunder om de fem vinderes planer og overvejelser.

 

Thea Stensgaard Becker

VIA uddannelsen til sygeplejerske, 
Horsens

Hvad skal du bruge legatet til?

Jeg skal deltage i et tværfagligt og tværkulturelt innovationsprojekt i Tanzania, der hedder ’Create the future in Tanzania’. Legatet skal blandt andet gøre det muligt for mig at opleve den lokale kultur og på den måde opnå en forståelse for, hvor de lokale har behov for udvikling og nytænkning. Derudover skal legatet dække nogle af mine udgifter i forbindelse med rejsen. 

Hvad håber du på at få med dig hjem?

Jeg håber, at jeg blive klogere på de andre professioners kompetencer, så jeg ved, hvor og hvornår jeg kan styrke mit eget arbejde som sygeplejerske ved hjælp af andre professioner. Tanzania er et udviklingsland, der på mange måder ikke har de samme muligheder, som vi har i Danmark. Jeg håber, at jeg ved at deltage i dette projekt kommer til at have en positiv indflydelse på udviklingen inden for det lokale tanzanianske sundhedsvæsen. 

Hvad bliver den største udfordring?

Det bliver selvfølgelig en udfordring at skulle begå sig på et helt andet sprog. Der er en masse fagtermer, der skal læres på engelsk inden afrejse. En anden udfordring bliver at være en del af et andet sundhedsvæsen, der ikke har de samme muligheder som vi har herhjemme. Det bliver en udfordring, at befolkningen er dårligt stillede og at indse, at det er umuligt at gøre en forskel for alle.

 

Christina Thybo Cavazzi

VIA uddannelsen til socialrådgiver,
Aarhus

Hvad skal du bruge legatet til?

Jeg skal til september påbegynde mit praktikforløb, som finder sted i Townsville, Australien. 
Her skal jeg arbejde fem måneder på et center for voldsramte kvinder. 

Hvad håber du på at få med hjem?

Først og fremmest bliver det jo en kæmpe oplevelse. Ved at søge til udlandet får man nogle andre muligheder i forhold til praktiksteder. Jeg regner selvfølgelig med at få en masse ny viden med hjem - både kendskab til en ny kultur og til en masse (ny) faglig viden, som kan gør mig endnu klogere på det sociale arbejde. Endelig mener jeg bestemt også, at det styrke mig og mit arbejde at få kendskab til et fagsprog på engelsk.

Hvad bliver den største udfordring?

Det er jo altid specielt at rejse alene ud i verden og være så langt væk hjemmefra. Hertil kommer det udfordrende i at skulle leve en dagligdag med anderledes kultur og sprog. Jeg forventer også, at det vil kræve lidt at opbygge den nødvendige robusthed for at arbejde med denne udsatte gruppe og se de hårde forhold i øjnene. 

 

Lasse Skov Søgaard

VIA Pædagoguddannelsen,
Aarhus

Hvad skal du bruge legatet til?

Jeg startede 1. juni med min seks måneders praktik i Nuuk, Grønland. Her skal jeg arbejde i Børnehaven Esther, som er en selvejende institution. Legatet skal være med til at give mig en økonomisk frihed til at kunne gå i dybden med den grønlandske kultur og pædagogiske forståelse.

Hvad håber du på at få med dig hjem?

Jeg er utrolig betaget af andre kulturer. Jeg håber på at opleve en anden grad af menneskeforståelser og en anderledes tilgang til institutionslivet end det, jeg har mulighed for at opleve hjemme i Danmark. Personligt har jeg altid drømt om at rejse til Grønland og opleve grønlændernes tilgang til livet, den grønlandske kultur og den fantastiske natur samt lære, hvordan de lokale bruger den rå natur og de mangfoldige resurser, de har heroppe. Det håber jeg at opnå gennem min praktik, i det daglige møde med de lokale, på trekking ture, på jagt og på fisketure. Jeg håber derved, at jeg kan rykke min egen kulturforståelse og bibringe min uddannelse og mit senere virke som pædagog en langt større grad af forforståelse for andres måder at tænke og leve på.

Hvad bliver den største udfordring?

Min største udfordring bliver helt klar at flytte til en anden kultur og få en dagligdag op at køre. Samtidig råder Børnehaven Esther over en lille personalegruppe, hvilket betyder, at jeg fra starten af min praktik får tildelt en masse ansvar. Det bliver spændende at skulle jonglere med det hele, og jeg er sikker på, at jeg kommer styrket hjem fra mit ophold både fagligt og personligt.

 

Julie Schack Betzer

VIA uddannelsen til sygeplejerske,
Aarhus

Hvad skal du bruge legatet til?

I forbindelse med min praktik på modul 6 kan jeg opfylde min ønske om at være sygeplejerskestuderende i en andet land, nemlig Thailand. Her skal jeg følge et ’Community Health Course’, hvor jeg skal besøge borgere i eget hjem og være på Ramathibodi Hospital. LB Legatet gør det økonomisk muligt for mig at få denne oplevelse!

Hvad håber du på at få med dig hjem?

Jeg håber, at jeg opnår en masse indblik og læren omkring dét at være sygeplejerske i et andet kulturelt samfund. Det vil give mig mulighed for at lære og udnytte nye strategier, som kan tages med hjem og bruges til at udvikle nye kompetencer og erfaringer i forhold til at yde bedst mulig sygepleje til patienter med andre kulturelle værdier. Derudover håber jeg, at opholdet i Bangkok giver mig en helt masse fede oplevelser både fagligt, socialt og kulturelt!

Hvad bliver den største udfordring?

Jeg tror, at den største udfordring for mig bliver at kommunikere med patienterne, grundet deres begrænsede engelske ordforråd. Derfor vil en del af kommunikationen altså foregår nonverbalt, hvilket bliver rigtig udfordrende, men også spændende at få i hænderne. Jeg tror, at denne udfordring vil gøre mig til en endnu bedre kompetent og erfaren sygeplejerske. 
 

Nesar Ahmad Ahmad Jaweed

VIA Læreruddannelsen,
Silkeborg

Hvad skal du bruge legatet til?

Jeg har siden 2015 studeret på læreruddannelsen i VIA i Silkeborg. Der har jeg fået solid uddannelse inden for fagene billedkunst, historie og pædagogiske teorier, som jeg vil udbygge med et semesters studier i Japan. Det er nogle fag, som jeg vil få merit for, når jeg engang vender tilbage til min egen uddannelsesinstitution. Under mit ophold bliver jeg undervist først og fremmest i japansk kunst og dets historie. Da jeg selv udstiller kunst og har stor interesse inden for kunstens verden, så brænder jeg for at lære nye metoder og retninger for kunst. Siden jeg var lille, har jeg haft stor lidenskab og fascination indenfor japansk manga og kunst. Så det var en mulighed, jeg blev nødsaget til at tage i mod, da jeg hørte jeg kunne vælge faget Japanese Contemporary Art, som er en japansk moderne kunstart. Jeg har færdiggjort et modul i historie og har to moduler tilbage. Derfor har jeg valgt et historisk fag i Japan, hvor jeg får udvidet min historiske horisont bredt rundt om verden. Vi har nemlig oftest om vestlige historier i modulerne i Danmark.

Det giver mig også mulighed for at få merit for et af modulerne. Inden jeg startede på læreruddannelsen, så studerede jeg på uddannelsen Uddannelsesvidenskab, som gik ud på, at undersøge uddannelsessystemet; både infrastrukturen og komparativt, hvor vi sammenlignede det danske uddannelsessystem med blandt andet Japan, Finland og Canada. Her blev jeg fascineret over den disciplin og pædagogisk metode der, blev praktiseret i Japan. Det har inspireret mig i at vælge faget, som på engelsk hedder ’Special Lecture on Clinical Study of Education’, hvor man får Japans syn og forskning på uddannelsesmæssige aspekter.
Dermed vil legatet være med til at få min drøm og mål opfyldt i Japan. 

Hvad håber du på at få med dig hjem?

Udlandsopholdet vil ikke blot give mig muligheden for at opnå et anderledes perspektiv på min eksisterende viden, men også opnå udbygget indsigt i mit interessefelt. Det veludviklede miljø for internationale studerende på det universitet, jeg skal læse på, bidrager i høj grad til dette. En yderligere, vigtig gevinst ved at læse i Japan er muligheden for at prøve kræfter med, nye undervisningsmetoder såsom casestudies, hvilket giver muligheden for at indlære nye teoretiske og praktiske viden fra Japan, som jeg kan tage med mig i bagagen og prøve af i Danmark.
Et udlandsophold med studier inkluderet giver en utrolig stor og international berøringsflade. Det vil naturligvis være et sundt bidrag til mig på det personlige plan, men vil også give et solidt grundlag for et internationalt bredt netværk, hvilket kun kan være en fordel i en verden med stigende grad af globalisering.

Hvad bliver din største udfordring?

Min største udfordring bliver nok den sproglige barriere i den faglige undervisning. Da min undervisning er tilrettelagt efter det engelske sprog. Jeg har i hensigt i at være i kontakt med både japansk og engelsk, derfor vil det kræve ekstra arbejde fra min side. Dog er det en udfordring, jeg glæder mig til at tage op, og jeg er sikker på, at jeg kommer styrket hjem fra mit ophold både fagligt og personligt.