Flere vil studere i Herning

Billede af studerende på VIA Design.
I Herning er der fremgang i antallet af ansøgere til trods for at antallet på landsplan er faldet med tre procent. Foto: Arkiv
VIA Design har fået 13,4 procent flere ansøgere i år.

Til middag i dag var der ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 2.

VIA University College har i år modtaget i alt 13.915 ansøgninger til sine over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. I Herning har VIA Design fået i alt 774 ansøgninger. Heraf har 498 sat VIA på som deres førsteprioritet, og det er dermed en fremgang i antal ansøgere på 13,4 procent.

”På landsplan har tre procent færre søgt ind via kvote 2, så jeg er ovenud tilfreds med tallene. Vi kan kun være glade for at opleve en generel stigning i søgningen til vores uddannelser,” siger René Foli, uddannelses- og forskningschef på VIA Design

Også fremgang for ingeniørerne

I Herning hører også uddannelsen til materialeingeniør til. Det er en smal uddannelse, og i år har 17 valgt at søge ind på den som deres drømmestudie – sidste år satte 11 kryds ved den.

Kvote 2-tallene viser generelt, at VIAs ingeniørsatsning med udbud af flere dansksprogede ingeniøruddannelser virker. Antallet af ansøgninger er totalt mere end fordoblet over det seneste år. Samtidig kan VIA notere en pæn søgning til de tre nye diplomingeniøruddannelser, som professionshøjskolen har åbnet i år. Det drejer sig om en ny ingeniøruddannelse i eksport og teknologi, en ny ingeniøruddannelse i produktionsteknik samt en ny ingeniøruddannelse i informations- og kommunikationsteknologi.

Understøtter vækst og velfærd i samfundet

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over, at der stadig er meget stor søgning til uddannelserne hos VIA.

”I VIA er vi meget optagede af at understøtte væksten i det private erhvervsliv og at fastholde en høj velfærd i Danmark gennem veluddannet arbejdskraft, så det er vigtigt, at der er stor interesse for både de offentligt- og privatrettede uddannelser,” påpeger Harald Mikkelsen.

Han mener, at søgningen til VIA vidner om, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som veksler mellem teori og praksis, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet.

”Professionsbacheloruddannelsernes dna er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede og praksisnære – samtidig med at de gør meget ud af at klæde de studerende på med den seneste forskningsviden, med dannelse og med et innovativt mindset til at tænke ud af boksen,” påpeger Harald Mikkelsen.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får lørdag den 28. juli besked på VIAs optagelsesportal, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

René Foli
Uddannelses- og forskningschef
T: 87 55 14 47
E: rfo@via.dk

Peter Friese
Prorektor hos VIA University College
T: 87 55 10 12
E: pf@via.dk

Vivian Andersen Voldgaard
Journalist i VIA kommunikation
T: 87 55 14 36
E: viav@via.dk

 

Ansøgere i Herning:

Designteknolog: 696 ansøgninger, heraf 465 som førsteprioritet

Materialeingeniør: 42 ansøgninger, heraf 17 som førsteprioritet

Professionsbachelor i tekstildesign-, håndværk og formidling: 36 ansøgere, heraf 16 som førsteprioritet.

Se alle tal for kvote 2-søgningen til VIAs uddannelser og andet om VIA University College på www.via.dk

 

Fakta:

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfrist gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

I kvote 1 bliver ansøgerne alene optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Fakta om VIA University College

  • VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet.
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem blandt andet kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.