Flere vil studere i Horsens

Billede af to studerende
I Horsens har VIA modtaget 2174 ansøgninger, hvilket er en fremgang siden sidste år. Foto: Arkiv
VIAs ingeniøruddannelser er højdespringer i Horsens i år med over 18 % flere ansøgere end sidste år. Der er også samlet set en fremgang i ansøgningerne til uddannelserne inden for byggeri og business. 

Ansøgningsfristen for kvote 2 til videregående uddannelser lukkede i dag kl. 12.00, og Campus Horsens har fået flere ansøgere end sidste år. VIA University College har modtaget 12.862 ansøgere til sine over 40 uddannelser i Region Midtjylland. I Horsens har VIA modtaget 2174 ansøgninger mod 2102 i 2018, og det er altså en fremgang siden sidste år. 

Stor fremgang på ingeniøruddannelserne

Det er særligt VIAs privatrettede uddannelser, heriblandt ingeniøruddannelserne, der klarer sig godt. Ingeniørerne kan samlet set sig for 917 ansøgere, hvilket er en fremgang på 160 ansøgere i forhold til sidste år. 

I Horsens er der også flere, der har søgt ind på ingeniøruddannelserne. Kvote 2 tallene viser en samlet fremgang på 18 % siden sidste år. Det er også værd at notere sig, at stigningen også ses i 1. prioritetsansøgninger. Hvor der sidste år var 287 ansøgninger, er der i år 333. Flere vælger altså en ingeniøruddannelse på VIA i Horsens, som deres første valg, når de søger uddannelse.

”Specielt er vi utroligt glade for fremgangen i søgningen til VIAs ingeniøruddannelser, da der jo i erhvervslivet i den grad er mangel på ingeniører med stærke erhvervsrettede kompetencer, som VIA uddanner ingeniører med,” siger Louise Gade, der efter en omorganisering med virkning fra januar i år, er prorektor og dermed den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser. Louise Gade tilføjer:

”Netop for at imødekomme manglen på ingeniører investerer vi i VIA ekstra meget i vores ingeniøruddannelser i disse år, så vi kan sikre de studerende en super inspirerende og nytænkende undervisning. Vi indgår også hele tiden i nye virksomhedssamarbejder og udviklingsarbejder, som de ingeniørstuderende kan deltage i. Og vi ser i VIA frem til at modtage en masse nysgerrige og engagerede ingeniørstuderende, der kan komme ud og gøre en forskel for Danmarks virksomheder.”

De erhvervsrettede uddannelser er populære

Uddannelserne til ingeniør og inden for business og byggeri er i det hele taget populære i Horsens. Blandt andet har bygningskonstruktørerne i Horsens samlet set på den engelsk- og dansksprogede uddannelse et øget optag på knap 8 % siden sidste år.

Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens, der sidste år var én af højdespringerne med 25% fremgang i 1. prioritetsansøgere er tilbage på sit niveau for 2017 for 1. prioritet og har et fald i det samlede ansøgertal til studiet. På pædagoguddannelsen i Horsens holder uddannelsen sit ansøgningsniveau og har en fremgang i de ansøgere, som har uddannelsen som deres første valg. 

Horsens er populær som studieby

Tallene fra VIA University College viser, at Horsens igen i år er en populær studieby og det glæder formand for VIA University College, Peter Sørensen: 

”Horsens bliver en stadig mere populær studieby, og der er en stærkt stigende interesse for VIA Horsens’ ingeniøruddannelser og uddannelser inden for byggeri og business. Det ser ud til, at VIAs store fokus på netop ingeniøruddannelserne bærer frugt, hvilket er til gavn for hele Danmark, da prognoserne viser, at vi i 2025 vil stå overfor en massiv ingeniørmangel.”

Louise Gade pointerer, at der først er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli, og at VIA optager flest studerende (gennemsnitligt 64 procent) gennem kvote 1. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked fredag den 26. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Louise Gade forventer igen i år et meget stort antal kvote 1-ansøgere til VIAs over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland, så der bliver fyldt op på langt de fleste af VIAs uddannelser. 
De unge, der afslutter studentereksamen til sommer, kan først søge ind på uddannelser gennem kvote 1 i juli.

 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Ingeniøruddannelser:

Lotte Thøgersen
Uddannelsesdekan
T: +45 87554191
E: lot@via.dk 

Pædagog:

Jens Norup Simonsen
Uddannelsesleder
T: + 45 87 55 36 60
E: jns@via.dk 

Sygeplejerske:

Birgitte Hindsgaul
Uddannelsesleder
T: +45 87 55 21 02
E: bh@via.dk

Overordnet kontaktperson:

Sarah Gram
Kommunikationskonsulent
T: +45 87 55 14 06
E: sarg@via.dk