Flere vil studere i Randers

VIAs uddannelser til sygeplejerske, pædagog og psykomotorisk terapeut i Randers har modtaget i alt 1.302 ansøgninger. Det er 31 flere end sidste år. Dertil kommer søgningen til den nye uddannelsesstation for læreruddannelsen, hvor det første hold forventes at starte i Randers efter sommerferien. 

VIA har i år modtaget 1.302 ansøgninger til sine 250 studiepladser på Campus Randers. 430 har valgt Randers som førsteprioritet mod 410 sidste år. Det er en stigning på 4,9 procent.

Dertil kommer en bunke ansøgninger til den helt nye uddannelsesstation for læreruddannelsen i Randers. Det endelige tal er ikke opgjort endnu.

Ansøgningsfristen udløb den 5. juli kl. 12.00, og samlet set har VIA University College i år modtaget i alt 19.331 ansøgninger til sine 45 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Det er et lille fald på tre procent i forhold til sidste år og skal ses i lyset af blandt andet mindre ungdomsårgange.

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over den fortsat store søgning til VIAs uddannelser:

”Søgningen til VIA beviser, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som veksler mellem teori og praksis, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet. Professionsbacheloruddannelsernes dna er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på en arbejdsplads”.

Stor interesse for at læse til lærer i Randers

Rektor Harald Mikkelsen fremhæver, at professionsbacheloruddannelserne i høj grad matcher de målsætninger for fremtidens videregående uddannelser, som regeringen offentliggjorde i foråret.

En af regeringens nye målsætninger er, at adgangen skal øges over hele landet til uddannelser, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft er stigende.
Samme mål har VIA, der blandt andet åbner uddannelsesstationer for læreruddannelsen i Randers og Holstebro for at imødekomme behovet på lokale skoler for at kunne rekruttere flere uddannede lærere.
Begge uddannelsesstationer hører under læreruddannelsen i Nørre Nissum. Og på baggrund af ansøgertallet står det allerede nu klart, at der bliver oprettet læreruddannelser i de to byer.

”De, der ønsker at læse på en af uddannelsesstationerne, skal søge ind i Nørre Nissum, og vi kan se, at vi i år har fået flere end 60 procent flere ansøgninger til læreruddannelsen der. Derfor forventer jeg, at vi kan byde velkommen til lærerstuderende i både Holstebro og Randers efter sommerferien,” siger Harald Mikkelsen.

Populært at læse i Randers

De sidste ti år har antallet af ansøgninger til VIAs uddannelser i Randers fulgt en stigende kurve stort set hvert eneste år. Sidste år fik kurven et mindre knæk, men i år er den i stigning igen med 1.302 ansøgninger i 2018 mod 1.271 i 2017. 430 har i år søgt Randers som førsteprioritet mod 410 sidste år.

Derfor har både sygeplejerske-, pædagog- og psykomotorikuddannelsen rigeligt med velkvalificerede ansøgere at vælge imellem, når studiepladserne skal fordeles.
Alle tre uddannelser er nemlig dimensionerede fra politisk hold, hvilket betyder, at der er loft over, hvor mange studiepladser VIA må oprette.

Sygeplejerskeuddannelsen har modtaget mere end seks gange så mange ansøgninger, som der er studiepladser. Mere præcist 580 ansøgninger til 91 studiepladser, heraf har 121 valgt Randers som førsteprioritet.

Pædagoguddannelsen ligger på samme høje niveau med 556 ansøgninger til 110 studiepladser.  211 har i år valgt Randers som deres førstevalg, det er en stigning på 11,6 procent i forhold til sidste år.

Psykomotorikuddannelsen har også et bredt felt af ansøgere at vælge imellem. Uddannelsen har i 2018 fået 166 ansøgninger til 148 studiepladser. Det er en stigning på 12,2 procent i forhold til sidste år. Heraf har 98 Randers som førsteprioritet.

Det nære studiemiljø er et plus

De studerende på Campus Randers fremhæver i studentertilfredshedsundersøgelsen det nære studiemiljø, hvor alle undervisere og studerende kender hinanden, som et vigtigt plus.

Desuden vægter VIA i Randers at være en åben campus og har et godt samarbejde med blandt andre Randers Kommune, byens øvrige uddannelsesinstitutioner og de lokale praktiksteder.

Innovation og entreprenørskab er en integreret del af undervisningen på VIA. Og studentervæksthuset, VækstVærket, i Randers er et konkret eksempel på, hvordan VIA skaber muligheder for de studerende i forhold til entreprenørskab.

Besked den 28. juli

Ansøgerne får besked lørdag den 28. juli, om de er optaget på en videregående uddannelse eller ej. Ansøgere til uddannelser hos VIA kan fra kl. 00.00 natten mellem den 27. og 28. juli logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de har status som ’tilbudt en studieplads’ eller ’ikke optaget’.

Erfaringsmæssigt sidder rigtig mange unge klar til at logge ind ved midnatstid for at få det spændende svar.

 

Sådan er søgningen i Randers

Samlet for VIAs tre uddannelser i alt

Ansøgninger i alt
2018: 1.302 ansøgninger
2017: 1.271 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:
2018: 430 ansøgninger
2017: 410 ansøgninger

VIA Pædagoguddannelsen

Ansøgninger i alt
2018: 556 ansøgninger
2017: 542 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:
2018: 211 ansøgninger
2017: 189 ansøgninger

VIA Psykomotorikuddannelsen

Ansøgninger i alt
2018: 166 ansøgninger
2017: 148 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:
2018: 98 ansøgninger
2017: 93 ansøgninger

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Ansøgninger i alt
2018: 580 ansøgninger
2017: 581 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:
2018: 121 ansøgninger
2017: 128 ansøgninger