Flot søgning til VIAs uddannelser i Horsens

horsens kvote 2
På VIA Campus Horsens er der et sprudlende og mangfoldigt studieliv. Foto: Arkiv
VIA Campus Horsens har modtaget 790 ansøgninger gennem kvote 2 den 15. marts 2017 fra studerende, der har søgt ind på uddannelserne som 1. prioritet. Det er en fremgang på 62 ansøgninger (8%) sammenlignet med 2016
Flere uddannelser har oplevet en stærkt stigende interesse. I særdeleshed Global Business Engineering-uddannelsen med en stigning på 192 procent, Value Chain Management-uddannelsen med en stigning på 36 procent og sygeplejerskeuddannelsen med en stigning på 16 procent er blandt højdespringerne.

Generelt er mange unge bevidste om, at VIAs erhvervsrettede uddannelser giver dem værktøjerne til faglig udvikling og fundamentet til en spændende karriere. Det er bl.a. baggrunden for, at uddannelserne i Horsens har modtaget det store antal ansøgninger.

Uddannelser direkte til erhvervslivet
Direktør for VIA Erhverv, Konstantin Lassithiotakis, glæder sig over antallet af kvote 2-ansøgninger. Samtidig er han glad på erhvervslivets vegne. For virksomhederne har et konkret behov for nyuddannede, der kan træde ind på arbejdsmarkedet og gøre en forskel fra dag ét. Og det er præcis, hvad VIAs studerende bliver klædt på til:

”Vi lægger stor vægt på, at vores uddannelser kan bygge bro mellem læring og handling ved at have en tæt kontakt til virksomheder i form af uddannelsesprojekter og praktik. Teori og praksis skal kobles sammen gennem hele uddannelsen,” siger Konstantin Lassithiotakis og fortsætter:

”Det er vores fornemste opgave at sikre os, at de studerende får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger både nu og i fremtiden. Helt konkret skal vi klæde de studerende på, så de får en klar forståelse af, hvad det kræver at lykkes på arbejdsmarkedet”.

Konstruktør- og ingeniøruddannelser er fortsat populære
Erhvervslivet har gennem mange år efterspurgt flere ingeniører, som kan være med til at skabe vækst og udvikling i virksomhederne. Så der er gode muligheder for at skabe sig en erhvervskarriere som ingeniør:

”De kommende studerende har et bredt udvalg af ingeniøruddannelser at vælge imellem på Campus Horsens. Så uanset om de interesserer sig for klimaforandringer, it og programmering, opførelser af broer, vindmøller eller maskiner, så får de mulighederne her,” forklarer Konstantin Lassithiotakis og slutter:

”Bygningskonstruktøruddannelsen, der i år har fejret 50-års jubilæum, er som ingeniøruddannelserne et godt eksempel på en uddannelse, der har formået at udvikle sig i takt med, at kravene til faget har ændret sig. Og her på Campus Horsens får de studerende ikke kun konstruktørfaglige redskaber med sig - de lærer også at arbejde på tværs af kulturer og sprog i et internationalt studiemiljø”.

VIA har indgået et samarbejde med Horsens Kommune om at brande Horsens som ingeniør-by. Det initiativ skal munde ud i at tiltrække endnu flere ingeniørstuderende og hightech-virksomheder til byen.

Rekordmange vil være sygeplejersker og pædagoger
Både sygeplejerske- og pædagoguddannelsen på VIA i Horsens er traditionelt populære og får flere ansøgere, end der er studiepladser. Den tendens fortsætter, for sygeplejerskeuddannelsen har fået 16 procent flere ansøgninger sammenlignet med 2016 og pædagoguddannelsen har modtaget 10% flere ansøgninger.

Uddannelsesleder for pædagoguddannelsen, Jens Norup Simonsen, peger på flere faktorer som forklaring på de mange ansøgninger til pædagoguddannelsen:

”Det er meget positivt, at der er så stor søgning til pædagoguddannelsen. Lokalt bliver der fremadrettet en øget efterspørgsel efter pædagoger blandt andet i forlængelse af, at der både aktuelt og fremadrettet vil være færre dagplejere og flere vuggestuer med faguddannet personale og som følge af den forventede befolkningstilvækst. Samtidig har vi her i Horsens haft meget fokus på outdoor-aktiviteter. Det er meget populært blandt de studerende som fx ønsker at arbejde i naturbørnehaver”.

Hvis du vil vide mere
Konstantin Lassithiotakis, direktør, på tlf. 87 55 40 11 eller kl@via.dk

Søren Munch Terkelsen, kommunikationsmedarbejder, på tlf. 87 55 14 28 eller somt@via.dk

På VIAs hjemmeside via.dk kan du læse om, hvor mange ansøgninger de forskellige uddannelser har fået på alle VIAs campusser. Samme sted er der information om kontaktpersoner på de enkelte uddannelser og uddannelsessteder i VIA University College.

Fakta om kvote 2
I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

I kvote 1 bliver ansøgerne alene optaget på uddannelser på baggrund af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet. Ansøgningsfrist gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Fakta om VIA Campus Horsens
Campus Horsens udbyder 22 forskellige uddannelser + to masteruddannelser

12 af uddannelserne bliver udbudt på dansk, 10 på engelsk

På Campus Horsens er der ca. 4.000 studerende – halvdelen er internationale studerende

Campus Horsens har 350 ansatte

Fakta om VIA University College
VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studerende og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder 42 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. 

VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.

VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.

VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.

VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 

VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.

VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem bl.a. kurser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 
Læs mere om VIA University College på www.via.dk