Folketingspolitikere besøger Campus Holstebro

Billede af studiemiljø
Studerende fra VIA vil vise Annette Lind (th. i grønt) og Thomas Danielsen (tv. i blåt) rundt til uddannelserne på Campus Holstebro og fortælle om deres personlige oplevelser som studerende. Foto: Arkiv
Socialdemokratiets undervisningsordfører Annette Lind og Venstres landdistriktsordfører Thomas Danielsen – begge valgt i Vestjylland – lægger 8. maj vejen forbi Campus Holstebro for at få mere viden om VIA og professionshøjskolens uddannelser.

De to vestjyske folketingspolitikere, Annette Lind fra Socialdemokratiet og Thomas Danielsen fra Venstre, kommer på onsdag den 8. maj på besøg hos VIA University College i Holstebro.

Politikerne vil blandt andet blive introduceret til VIA som uddannelsesinstitution, til studiemiljøet på Campus Holstebro og til det samarbejde, VIA har med Holstebro Kommune og øvrige kommuner i området samt til offentlige institutioner og private virksomheder i og omkring Holstebro.

Ligeledes vil VIA-studerende vise Annette Lind og Thomas Danielsen rundt til uddannelserne på Campus Holstebro og fortælle om deres personlige oplevelser som studerende.

Det vil være VIAs prorektor Louise Gade, som har det overordnede ansvar for alle VIAs mere end 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland, samt campuskoordinator Lene Kirk fra Campus Holstebro, der byder de to folketingspolitikere velkommen og giver dem en introduktion.

Viden om fokus på vækst og velfærd

Målet med besøget er at give politikerne indblik i, hvordan VIA og landets øvrige professionshøjskoler gennem uddannelser og veluddannet arbejdskraft til både det offentlige og private arbejdsmarked understøtter vækst og velfærd i alle dele af Danmark.

Tilsvarende vil Annette Lind, der er Socialdemokratiets undervisningsordfører, valgt i Holstebro-kredsen og uddannet fra læreruddannelsen i Nørre Nissum, og Thomas Danielsen, som blandt andet er Venstres landdistriktsordfører, uddannet i Holstebro og valgt i Vestjyllands Storkreds, få viden om de økonomiske og undervisningsmæssige rammer, der præger professionshøjskolerne.

Blandt andet vil der være en drøftelse med de to politikere af de konsekvenser, det såkaldte omprioriteringsbidrag har for VIA. Omprioriteringsbidraget, som blev indført i 2016, betyder, at VIA hvert år skal spare to procent svarende til 23 millioner kroner årligt.

Hos VIA bliver de pålagte besparelser først og fremmest hentet ved at skære på ledelse, administration, energiforbrug og andre områder, der ikke direkte rammer VIAs 19.500 studerende. Men for at kunne spare 116 millioner kroner på fem år har VIA også måttet tilpasse sine undervisningsformer og blandt andet oprette større hold på flere uddannelser.

Også mange uddannelser uden for de største byer

Under politikerbesøget på onsdag vil det tillige blive fremhævet, at VIA er stærkt optaget af også at sikre uddannelser uden for de største byer, så det lokale arbejdsmarked får de bedste muligheder for at rekruttere arbejdskraft.

Eksempelvis har VIA alene inden for det seneste års tid etableret en såkaldt uddannelsesstation for læreruddannelsen i Holstebro, ligesom VIA har slået dørene op til nye ingeniøruddannelser i både Holstebro og Viborg samt en ny skatteuddannelse i Herning.

Konkret har VIA uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland – nemlig Aarhus, Horsens, Randers, Grenaa, Silkeborg, Ikast, Herning, Viborg, Holstebro, Skive og Nørre Nissum. VIAs fire største uddannelser er pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, sygplejerskeuddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen, og de findes alle fire på Campus Holstebro.

Ud over politikerbesøget på Campus Holstebro 8. maj får VIA besøg af politikere på sin campus i Herning den 14. maj. Her vil gæsterne være Signe Munk fra SF og Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti.

 

Yderligere oplysninger om politikerbesøget på Campus Holstebro fås hos:

Louise Gade
Prorektor, VIA University College
T: +45 87 55 19 99
E: loug@via.dk

Lene Kirk
Campuskoordinator for Campus Holstebro ved VIA University College
T: +45 87 55 23 68
E: lk@via.dk