5 mio. kr. til forskning i handicap

Bevica Fonden støtter forskningscenter
Mennesker med handicap skal have bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Det skal et nyt forskningscenter, som VIA er en del af, være med til at skabe. Foto: Colorbox
Danmark skal blive bedre til at integrere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. Det kræver viden om, hvad der virker og ikke virker – fx i kommunernes beskæftigelsesindsats. Det skal et nyt forskningscenter, som VIA University College er en del af, skabe.

Et nyt Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse skal udvikle større viden om og nye metoder til, hvordan beskæftigelsessystemet og arbejdsmarkedet bliver bedre til at integrere og fastholde mennesker med handicap i job. Centret, som Aalborg Universitet, VIVE og VIA University College står bag, har netop modtaget 5 mio. kr. fra Bevica Fonden.

Finn Amby, som er adjunkt, ph.d. på VIA University College, skal stå i spidsen for VIAs del af forskningen.  
"Vi er utroligt glade for at være en del af det nye forskningscenter og være med til at fjerne barrierer og styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap," siger han.

Kommunerne inddrages

VIA skal i første omgang undersøge, hvad der fremmer og hæmmer beskæftigelsessystemets, herunder kommunernes, indsatser for denne gruppe borgere – og hvordan indsatserne kan forbedres. Her vil forskerne bl.a. se på samarbejdet mellem kommunernes beskæftigelses-, social- og sundhedssystemer. Også kommuner i Midtjylland, som VIA i forvejen har et tæt samarbejde med, inviteres med i forskningen.

”Det er vigtigt at have et helhedssyn i forhold til at udvikle nye løsninger,” siger Finn Amby.
 
Bestyrelsesformand i Bevica Fonden, Torben Svanberg, er glad for at kunne støtte forskning, der gavner mennesker med bevægelseshandicap – som bliver centrets fokus frem til 2020.
”I Bevica Fonden har vi en lang tradition for at støtte forskning, der kan bidrage til ny viden, der kan styrke den enkeltes livskvalitet og mulighed for at kunne leve et selvstændigt og uafhængigt liv,” siger Torben Svanberg.

Ny viden kommer ud i uddannelser og praksis

Ifølge Finn Amby spiller centret en vigtig rolle i forhold til at koble forskning, uddannelse og praksis – fx ved at inddrage kommuner og virksomheder. 

”Det er en klar styrke, at centret samler forskningskompetencer fra tre institutioner – et universitet, en professionshøjskole og et nationalt forsknings- og analysecenter. Samtidigt uddanner vi bl.a. fremtidens socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker, så den nye viden smitter også af på uddannelserne – og de medarbejdere, der skal ud at arbejde med mennesker med handicap,” siger Finn Amby.

Om forskningscenteret

Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse forankres på Aalborg Universitet under Center for Arbejdsmarkedsforskning. Centeret er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Viden for Velfærd (VIVE) og VIA University College.

Om Bevica Fonden

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der siden 1872 har arbejdet for at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap. Fokus har været og er stadig på at styrke livskvaliteten for den enkelte og på at styrke den enkeltes mulighed for at deltage i og bidrage til samfundet. www.bevica.dk

For yderligere information, kontakt:

Finn Amby, adjunkt, ph.d., VIA University College, T: 87 55 38 07, E: fina@via.dk