Forskning i mindfulness offentliggjort i Ugeskrift for læger

En forskergruppe fra VIA University College har stået i spidsen for en undersøgelse sammen med forskere fra Aarhus- og Københavns Universiteter, samt University of Oxford, som netop er offentliggjort i Ugeskrift for Læger.

Portræt af Docent og Forskningsleder i VIA, Jesper Dahlgaard.

Jesper Dahlgaard er Docent og Forskningsleder på VIA University. Han har netop været en del af den forskergruppe, som har stået i spidsen for en ny undersøgelse om mindfulnessbaseret terapi. 

Undersøgelsens hovedresultater er, at mindfulnessbaseret terapi (MBT) understøttes med solid evidens for en række gavnlige psykologiske virkninger, der fremmer mental sundhed og at MBT kan anvendes til behandling af kroniske smerter, stress, angst og depression.

Ny forskning viser desuden, at MBT har en række kropslige virkninger, herunder neurale og cellebiologiske, som udgør nogle af de mekanismer, der medierer de sundhedsfremmende effekter.

De effekter bliver nu undersøgt med stor interesse, og med lovende resultater, inden for andre områder, herunder rehabilitering af kræftsenfølger (for eksempel søvnproblemer), kronisk obstruktiv lungesygdom og hjertesygdom.

Konkret betydning for behandlingsvalg

Det er et kvalitetsstempel at få en artikel offentliggjort i Ugeskrift for læger, og det glæder forskningschef i VIA University College, Lars Peter Bech Kjeldsen, der lægger vægt på at forskningsresultaterne i artiklen nu kommer ud til en bred målgruppe: 

”Det spændende ved nærværende undersøgelse er at den kommer ud til alle danske praktiserende læger (og øvrige læger) med ansvar for behandlingsvalg for rigtig mange danskere, så den kan vise sig at få konkret betydning for behandlingsvalg for mennesker som er ramt af stress, angst, depression, smerte, søvnproblemer, KOL, hjertesygdom mm, som mindfulness træning kan gavne”, siger Lars Peter Bech Kjeldsen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om forskergruppens erfaringer og resultater, er du velkommen til at kontakte:

Jesper Dahlgaard
Docent & Forskningsleder (VIA University College), Lektor (Aarhus Universitet)
Cand.scient., Master i Positiv Psykologi, Ph.D.
T: +45 87 55 29 92
E: jesd@via.dk

Relaterede artikler