Horsens’ borgmester fortsætter som formand for VIA                                                                  – en af de nye i bestyrelsen er Hernings borgmester                                                                                                                                                         

VIAs bestyrelse for de næste fire år består af: Borgmester i Horsens Kommune Peter Sørensen (S), borgmester i Herning Kommune Lars Krarup (V), medlemmer af regionsrådet i Region Midtjylland Hanne Roed (R) og Jørgen Nørby (V), seniordirektør i Rambøll Danny Stentoft, direktør i virksomheden Rise & Shine Lars Goldschmidt, direktør Morten Ballisager fra Ballisager a/s, prorektor ved Aarhus Universitet Berit Eika, 1. forbunds næstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne, regionsformand for FTF Midtjylland Bente Alkærsig Rasmussen, medarbejderrepræsentanter for VIAs ansatte Kim Andersen og Jens Eistrup samt repræsentanter for VIAs studerende Krista Singh og Hedvig Dybdal. På billedes ses også VIAs rektor Harald Mikkelsen, prorektor Peter Friese og professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard. Foto: Inge Lynggaard Hansen
Peter Sørensen slår fast, at VIAs bestyrelse vil have fokus på et geografisk bredt udbud af kvalitetsuddannelser, der understøtter udvikling og vækst i hele Region Midtjylland.  
Bestyrelsen ved professionshøjskolen VIA University College har den 3. maj 2018 konstitueret sig med 14 medlemmer – otte nye og seks gengangere.

Peter Sørensen, der er socialdemokratisk borgmester i Horsens Kommune, er genvalgt som formand for VIA i de næste fire år.

Blandt de nye medlemmer af VIAs bestyrelse er Hernings borgmester Lars Krarup (V). Det er regionsrådet i Region Midtjylland samt KKR (kommunekontaktrådet i Region Midtjylland), der sammen har udpeget Lars Krarup som deres repræsentant i VIAs bestyrelse.

Ny i VIAs bestyrelse er også Hanne Roed (R), der er næstformand for Region Midtjylland og blandt andet medlem af regionsrådets udvalg for regional udvikling. Hun er ligesom Lars Krarup udpeget til VIAs bestyrelse af regionsrådet i Region Midtjylland samt KKR.

Endnu et nyt ansigt i VIAs bestyrelse repræsenterer det private erhvervsliv. Det er seniordirektør Danny Stentoft fra Aarhus-afdelingen af ingeniør- og managementvirksomheden Rambøll. Han er udpeget af erhvervsorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri samt Dansk Mode & Tekstil i forening. 

Ligeledes er der en ny repræsentant fra fagbevægelsen i VIAs bestyrelse – nemlig Marie Sonne, der er 1. forbundsnæstformand i Socialpædagogerne og er udpeget af LO.

Seks markante gengangere i VIA-bestyrelsen

Gengangerne i VIAs ny bestyrelse er – foruden Peter Sørensen – blandt andet erhvervsmanden Lars Goldschmidt, der har været direktør for Arbejdsmarkedsstyrelsen, direktør for Dansk Handel & Service og direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Goldschmidt driver i dag virksomheden Rise & Shine.

Også Jørgen Nørby fra Lemvig, der er medlem for Venstre af regionsrådet i Region Midtjylland og blandt andet formand for udvalget for regional udvikling samt næstformand for udvalget vedrørende bæredygtig vækst, fortsætter i VIAs bestyrelse. 

Både Peter Sørensen, Lars Goldschmidt og Jørgen Nørby er valgt ved såkaldt selvsupplering, hvilket betyder, at de er udpeget at VIAs bestyrelsesmedlemmer. 

En genganger i VIAs bestyrelse er tillige Morten Ballisager, der er direktør i konsulenthuset Ballisager a/s og udpeget i fællesskab af Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri samt Dansk Mode & Tekstil.  

Også Berit Eika, der er prorektor for Aarhus Universitet, fortsætter i VIAs bestyrelse – som udpeget af AU. Tilsvarende fortsætter Bente Alkærsig Rasmussen, der er regionsformand for FTF Midtjylland og udpeget af FTF. 

To medarbejdere og to studerende med i bestyrelsen

Ud over de i alt 10 nævnte politikere, erhvervsfolk og repræsentanter for fagbevægelsen består VIAs bestyrelse af to nyvalgte medarbejderrepræsentanter samt to nyvalgte repræsentanter for VIAs over 19.000 studerende på mere end 40 videregående uddannelser i 11 forskellige byer i Region Midtjylland.

Medarbejderrepræsentanterne er Kim Andersen, der er akademisk medarbejder på VIAs pædagoguddannelse i Randers, samt Jens Eistrup, der er adjunkt og underviser på VIAs socialrådgiveruddannelse i Aarhus.

Repræsentanterne for VIAs studerende er Krista Singh, der læser til sygeplejerske, og Hedvig Dybdal, der er under uddannelse til psykomotorisk terapeut – begge på Campus Randers. 

På VIAs næste bestyrelsesmøde i juni bliver det besluttet, hvem der skal være næstformand og dermed udgøre VIAs forretningsudvalg sammen med bestyrelsesformanden Peter Sørensen. På samme møde vælges endnu et bestyrelsesmedlem, da reglerne foreskriver, at der skal være i alt 15 medlemmer af VIAs bestyrelse.

En endnu stærkere bestyrelse for VIA

Bestyrelsesformand Peter Sørensen glæder sig over den nye sammensætning af VIAs bestyrelse. Han mener, at bestyrelsen nu er blevet endnu stærkere og spænder over de helt rette kompetencer til fremtiden.

”VIAs bestyrelse favner et perfekt mix af kompetencer på både det strategiske, økonomiske, politiske, faglige og personalemæssige område. Sammensætningen betyder, at bestyrelsen har de optimale kompetencer til at føre VIAs vedtagne strategi for de kommende år ud i livet,” påpeger Peter Sørensen.

Han slår fast, at bestyrelsen også fremadrettet vil have fokus på at uddanne de studerende til behovene på fremtidens arbejdsmarked og på at udbyde uddannelser af høj kvalitet – trods de pålagte sparekrav. 

”Vi vil også have stor opmærksomhed på at udbyde uddannelser i alle dele af Region Midtjylland for at understøtte vækst og sikre velfærden i hele området. Desuden vil vi fra bestyrelsens side øge fokus på samskabelse af innovative løsninger til samfundsudfordringerne i et samspil med private virksomheder, kommuner, regionen og staten. Tilsvarende kommer VIA til at arbejde endnu mere med forskning, ligesom vi vil styrke samarbejdet med øvrige videregående uddannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelser,” forklarer Peter Sørensen.


Øvrige oplysninger fås ved henvendelse til VIAs bestyrelsesformand Peter Sørensen.
T: 23 66 66 21.
E: peter.soerensen@horsens.dk