Ingeniørstuderende skal lære at elske fejl

Civil Engineering studerende fra VIA
Isaias fra Spanien, Karoline fra Brasilien og Kaupo fra Estland uddanner sig alle tre til bygningsingeniører på uddannelsen Civil Engineering. De er indtil videre helt enige om, at innovationsugerne giver rigtig god mening. Foto: Sarah Gram
50 ingeniørstuderende fra VIA har været til Innovationsfestival i Vejle. Besøget er en del af et 3 ugers innovationsforløb, og dagen bød blandt andet på gode råd fra tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og mulighed for nærkontakt med innovative virksomheder og organisationer. 

Ved ingeniørerne på VIA University College arbejder de studerende tæt sammen med virksomheder. Så da muligheden bød sig, var det en oplagt at deltage i Innovationsfestivallen i Dandy Businesspark, der med 50 oplægsholdere og 700 gæster efter eget udsagn er en hyldest til innovation.

Innovation på skemaet

De 50 studerende primært fra produktionsteknolog, softwareingeniør og bygningsingeniør er i disse uger i gang med et innovationsforløb, som er fast inventar på ingeniøruddannelsen. Dagen i Vejle gav en unik mulighed for at finde ud af, hvilke udfordringer nogle af de bedste inden for innovation tumler med samt at få sparring og blive inspireret i forhold til deres eget innovationsforløb. Her er fokus denne gang FNs 3. verdensmål: Sundhed og Trivsel.

Isaias fra Spanien, Karoline fra Brasilien og Kaupo fra Estland uddanner sig alle tre til bygningsingeniører på uddannelsen Civil Engineering. De er indtil videre helt enige om, at innovationsugerne giver rigtig god mening.

”Innovationsugerne har indtil videre åbnet øjnene for en anden måde at tænke på, for selvom vi i løbet af de tre uger ikke nødvendigvis kommer til at udvikle noget fantastisk, så handler det jo om at lære et nyt mindset at kende” siger Kaupo.

Og Karoline og Isaias er enige, og for dem er undervisningsformen også noget nyt, og ikke én de er vandt til fra deres hjemland. 

”Det har været virkelig interessant, især fordi det bliver så håndgribeligt. Både i forhold de udfordringer vi skal løse, men også de metoder vi skal bruge. Den anden dag var vi fx ude og indsamle data, for på den måde at blive klogere på vores målgruppe og vores problem” fortæller Karoline, og tilføjer ”det var faktisk virkelig sjovt – og så er danskerne jo virkelig søde og venlige”. 

Entreprenørskab er afgørende for grøn omstilling

Innovationsfestivallen er også inspireret af FN’s verdensmål og har fokus på greentech, fødevarer, digitalisering, kunstig intelligens og fremtidens bæredygtige løsninger. Tidligere minister for uddannelse og forskning Tommy Ahlers bød velkommen til deltagerne på festivalen, og hans budskab var klokkeklart. 

”Entreprenørskab og innovation er afgørende, hvis vi kan ’redde kloden’ og få sat skub i den grønne omstilling.” 

Tommy Ahlers kom dog også med sine bud på, hvordan innovation bedst lykkedes. 

”Fiasko er en betingelse for succes, og hvis man skal være med til at skabe en succes, må du lære at elske dine fejl alt imens du sigter efter månen”.

VIA årets entreprenante uddannelsesinstitution for tredje gang

Det er netop denne tilgang, og de muligheder innovation åbner op for, som VIA University College og VIAs Ingeniøruddannelser har fokus på, når fx Innovationsugerne afholdes. 

Det er derfor heller ikke en tilfældighed, at VIA for tredje gang i 2019 blevet kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution. Hæderen er en anerkendelse af, at VIA har fokus på at gøre innovation og entreprenørskab til en del af de studerendes dna på alle VIAs mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser, ligesom entreprenørskab er et nøgleord i VIAs studentervæksthus og overordnede strategi.

Fakta

Innovationsugerne er en fast tilbagevende begivenhed for alle 4. semester ingeniørstuderende på VIA University College. De studerende bruger 3 uger på at udvikle deres færdigheder i entreprenørskab. Det handler ikke kun om evnen til at tænke kreativt, men også kunsten at udvikle innovative løsninger. 

Kontakt

Sarah Gram
Kommunikationskonsulent
T: (+45) 8755 1406
E: sarg@via.dk