Jannie er WaterWomen-vinder

Et billede af Jannie Sif Herskind er blevet udvalgt blandt vinderne af kampagnen #WaterWomen. Billedet viser Jannies ’brønddåb’, hvor hun første gang skal evaluere tilstanden af en spildevandsbrønd. Juryen vurderede at Jannies billede var en fremragende illustration af en kvinde i en rolle, der tidligere kun var tænkt udfyldt af en mand.
Når politikere, eksperter, aktivister og fagfolk fra hele verden mødes i Stockholm til World Water Week bydes de velkommen af store plakater med Jannie Sif Herskind, der er uddannet ingeniør fra VIA og ansat hos Skanderborg Forsyning. Billedet af Jannie er nemlig blevet udvalgt af en jury for sit potentiale til at udfordre og forandre den måde, vi ser på kvinder i vandsektoren ved at vise en større mangfoldighed af roller.

Kampagne for at synliggøre kvinder rolle i vandsektoren

Stockholm International Water Institute (SIWI) arrangerer World Water Week, og organisationen har fokus på ligestilling og kvinders rolle i at løse vandkrisen. I starten af sommeren lancerede de derfor en kampagne, for at synliggøre det bidrag kvinder gør i vandsektoren som forbrugere, arbejdere og beslutningstagere.

“Kvinder er næsten altid i frontlinjen, når det gælder vand. De er de hårdest ramte af vandkrisen, og de er ofte dem, der håndterer vandet i hjemmet. I deres roller som mødre er det dem, der bedst kan være fortaler for behovet for adgang til rent og sikkert vand. De mærker familiens behov. At have dette perspektiv med ved bordet er værdifuldt, når der skal tages beslutninger, men vi ser det sjældent. Hvis vi faktisk ønsker en vandklog fremtid, så er vi nødt til at gøre noget for at få flere kvinder ind i roller som beslutningstagere i vandsektoren”, skriver SIWI om kampagnen.

Kompetencer og køn i Skanderborg Forsyning

Sammensætningen af køn og kompetencer i Skanderborg Forsyning har ændret sig meget, siden den blev etableret i 2009. Fra at være en traditionel mandsdomineret driftsorganisation er selskabet blevet en videns- og netværksorganisation med fokus på tværfaglighed og partnerskaber. Faktisk er halvdelen af ledelsen kvinder, og kvinder udgør ca. en tredjedel af de ansatte. Selskabet har desuden rekrutteret strategisk, så den nu udover drifts- og administrative medarbejdere også har flere medarbejdere inden for kommunikation, antropologer, forretningsudviklere og en stor afdeling af ingeniører og geologer samt specialister inden for data og IT.

”Vi vil være Danmarks mest moderne vandselskab og bringe vandsektoren ind i fremtiden. Det sætter naturligvis spor i organisationen. Det er ikke en kamp om ligestilling - det drejer sig om at sætte det bedste hold. Vi skal ud over stepperne og gøre en forskel i verden med klimatilpasning, innovative partnerskaber og FNs verdensmål – det kræver en bredere vifte af perspektiver og profiler end tidligere”, siger Direktør Jens F. Bastrup. ”Derfor er vi også meget stolte over, at juryen har valgt Jannies billede.”

Ødelagde kassen med gamle forventninger

Juryen skriver, at ”Jannies billede er en fremragende illustration af en kvinde i en rolle, der tidligere kun var tænkt udfyldt af en mand. Hendes udstyr, det job, hun gør, og den viden, hun besidder, er alle beviser på, at kvinder kan og allerede nu udfylder de samme roller som mænd.” Juryen skriver også: ”Vi vil gerne fejre at Jannie ikke kun er en kvinde, der arbejder i et udfordrende miljø, men at hun også er mor. En del af vores motivation for at udfordre den måde, vi ser kvinder i vandsektoren, var, at skabe billeder og roller, som unge kvinder kan se dem selv i (hvis du kan se det, kan du blive det). For os var Jannie præcist det. Hun ødelagde kassen for, hvad kvinder kan forvente af en kommende karriere indenfor vandsektoren.”

Jannie fremhæver selv vigtigheden af fleksible arbejdstider, mulighed for barn syg-dage og forståelse for familielogistikken, som afgørende for en god balance mellem arbejde og famille. Her fremhæver hun de gode rammer i Skanderborg Forsyning – og at det måske hænger sammen med, at der er 50 % kvinder i ledelsen, kvinder der selv er mødre.

Kort om Jannie Sif Herskind

  • Jannie er uddannet miljøingeniør fra VIA i Horsens og Aarhus Universitet
  • Hun arbejder som ingeniør med sanering, byggemodning og klimatilpasning i Skanderborg Forsyning
  • Hun er gravid med sit andet barn og bor Horsens med sin familie

Kontakt

Jannie Sif Herskind er på barsel, så hun kan ikke kontaktes

Jens F. Bastrup, direktør i Skanderborg Forsyningsvirksomhed,
T: 29 38 28 44
E: jfb@skanderborgforsyning.dk

Rune Kier Nielsen, kommunikationskonsulent i Skanderborg Forsyning
T: 20 82 58 45
E: rkn@skanderborgforsyning.dk

Kanika Thakar, kommunikationsmedarbejder i SIWI
T: (00 46) 8 121 360 36
E: kanika.thakar@siwi.org