Forskning skal forebygge oversvømmelser

Forskere fra VIA Byggeri, Energi & Miljø har sammen med Horsens Kommune fået 850.000 kroner fra EU til klimaforskning i håndtering af stigende vandmængder. 

Horsens Kommune er i fuld gang med at udvikle nye byområder. Men kommunen er, som mange andre steder i landet, sårbar over for fremtidens klimaforandringer. I takt med, at vejret byder på mere og mere nedbør og Danmark skal håndtere vandstandsstigninger, stiger behovet for viden om klimasikring. 

Et nyt forskningsprojekt, som Horsens Kommune og VIA University College står bag, skal undersøge, hvordan man kan håndtere regnvand i nye boligområder, så de ikke belaster eksisterende områder. Partnerne er blevet tildelt midler fra EU-projektet Coast 2 Coast Climate Challenge, der har modtaget 52 mio. kroner fra EU – hvoraf det konkrete Horsensprojekt får omkring 850.000 kroner. Projektet er en del af en større satsning på klimasikring i Region Midtjylland.

Skal forebygge oversvømmelser

Horsens Kommune har udpeget en række nye boligområder, hvor man endnu ikke har viden om, hvordan man bedst håndterer regnvandet lokalt. Så det ikke forårsager oversvømmelser andre steder i byen.

”Horsens har i kommuneplanen udpeget flere nye boligområder som, hvis muligt, skal håndtere regnvandet lokalt. Derfor er vi glade for midlerne fra EU, der giver os mulighed for at få mere viden,” siger Rasmus Rønde Møller, geolog ved Natur og Miljøafdelingen i Horsens Kommune.

I dag har kommuner forskellige muligheder for at håndtere regnvand. Dels på overfladen i form af render og trug, og ved meget kraftig regn ved at forsinke vandet på veje og parkeringsarealer, samt ved at lave kunstige søer. Derudover kan man sikre, at regnvand siver ned eller opmagasineres i jorden. 

Men kommunen kender ikke jordens såkaldte infiltrationskapacitet i de nye boligområder. Og den viden er nødvendig, hvis Horsens skal sikre en god klimaløsning. 

”Håbet er, at vi kan håndtere regnvandet, fx ved nedsivning, så vi aflaster kloaksystemerne og undgår oversvømmelser andre steder i systemet,” forklarer Rasmus Rønde Møller. 

Fremtidens byudvikling kræver præcis viden

Projektleder Theis Raaschou Andersen, der er lektor ved VIA og tilknyttet forskningscentret VIA Byggeri, Energi & Miljø, siger, at projektet skal undersøge jordlagenes såkaldte geologi og hydrologi. 

”På den måde kan vi bedre lave en optimal håndtering af regnvandet og medvirke til, at fremtidens byudvikling sker under de bedste forudsætninger og på det økonomisk mest rentable grundlag,” siger han.

Målet er et screeningsværktøj

Konkret er målet at udvikle et screeningsværktøj og vejledninger, som Horsens og andre kommuner kan bruge til at afgøre, om et område kan håndtere store vandmasser eller ej.

I forvejen arbejder Horsens Kommune og VIA University College sammen om at udvikle viden om klima og miljø.

”Vi er rigtig glade for at udvide vores samarbejde med dette projekt. Det spiller ind i vores strategiske fokus på fremtidens klimaforandringer og byernes udvikling,” siger Uddannelses- og forskningschef Lotte Thøgersen fra VIA University College. 

Hun understreger, at studerende fra VIA i Horsens også vil blive inddraget i projektet og dermed få erfaring med forskningsarbejde. 

Horsens Kommune ser frem til at få den viden og de værktøjer, der kan være med til at opfylde målene i kommunens klimatilpasningsplan.

Det fire år lange projekt har titlen ”Potentiale for nedsivning af overfladevand i nye byområder” og starter i januar.

Læs mere om Region Midtjyllands EU projekt Coast to Coast Climate Challenge her: http://www.c2ccc.eu/

Læs mere om Horsens Kommunes overordnede projekt her

For yderligere information, kontakt:

Theis Raaschou Andersen, projektleder, lektor, ph.d.
VIA Byggeri, Energi & Miljø , center for forskning og udvikling
VIA University College
E: thra@via.dk, T: 87 55 42 95

Rasmus Rønde Møller, geolog, Natur og Miljøafdelingen
Horsens Kommune
E: rrm@horsens.dk, T: 76 29 25 27