KOL-patienter får bedre støtte til at planlægge den sidste tid

Billede af kol-patient og personale
Med det nye digitale værktøj kan KOL-patienter i tekst, lyd og film finde information om deres muligheder i den sidste tid. Foto: Agata Lenczewska-Madsen
VIA har været med til at udvikle et nyt digitalt værktøj, der skal give svært syge KOL-patienter indflydelse på valg af pleje og behandling i den sidste del af deres liv. 

VIA Efter- og videreuddannelse har været med til at udvikle et nyt digitalt værktøj, der skal give svært syge KOL-patienter viden om deres muligheder – og indflydelse på valg af pleje og behandling i den sidste del af deres liv. 

Samtidig har VIA Efter- og videreuddannelse kompetenceudviklet sundhedspersonale til at bruge det nye værktøj.

Det digitale værktøj er en del af et fælles koncept, som regionshospitalerne i Viborg og Skive samt hjemmeplejen i Viborg og Skive kommuner indfører i den kommende tid. 

Konceptet står på tre "ben": 

  • Det digitale værktøj, der ligger på et skjult område på Hospitalsenhed Midts hjemmeside. Her kan KOL-patienterne i tekst, lyd og film hente information om, hvad de kan forvente, der sker, og hvad de skal tage stilling til i den sidste del af livet, når sygdommen forværres. Værktøjet skal ses som en hjælp til dialog med pårørende og behandlere – og som støtte for de valg, patienten står overfor.

  • En fælles struktur og planlægning, som de to hospitaler og kommuner har aftalt for svært syge KOL-patienter. Planlægningen baserer sig på et særligt system (Advance Care Planning), som er udviklet specielt til at planlægge pleje og behandling på forhånd, så der ikke skal træffes vigtige beslutninger i en akut situation, hvor patientens muligheder for indflydelse kan være begrænsede. Planlægningen går på tværs af hele sygdomsforløbet og involverer dermed både hospital og hjemmepleje.

  • Et massivt uddannelsesforløb, hvor VIA Efter- og videreuddannelse har klædt 179 sygeplejersker, sosu-assistenter og andre klinikere fra hospitalerne og de to kommuners hjemmepleje på med relationelle og kommunikative færdigheder til særlige samtaler med patienterne. Fokus har været på fællesbeslutningstagning, som er en systematisk og struktureret kommunikationsform, som sikrer, at patienten er i centrum og får mulighed for at træffe egne beslutninger. 

På patientens præmisser

KOL-patienten bliver præsenteret for it-værktøjet ved besøg af enten en ilt- eller KOL-sygeplejerske i hjemmet. Patienten får udleveret en iPad og kan bruge værktøjet derhjemme – gerne sammen med pårørende. Undervejs får patienten besøg af en hjemmesygeplejerske, som fortæller om kommunens tilbud for den sidste tid. Patienten afslutter forløbet med en samtale hos Klinik for Lungesygdomme på hospitalet.

”Vi har afprøvet det nye koncept på 17 patienter og 9 klinikere fra kommunen og hospitalet. Patienterne og de pårørende har været glade for informationerne og for at blive inddraget. Men det har også været grænseoverskridende for nogle,” fortæller afdelingssygeplejerske Asta Flodgaard fra hospitalernes Klinik for Lungesygdomme og fortsætter:

”Hospitalets personale oplever på deres side, at de har fået bedre struktur på forløbene med fastlagte samtaler og fælles planlægning af indsatsen på tværs af sektorerne. Alt i alt tør jeg godt konkludere, at det samlede koncept bliver et løft i behandlingskvaliteten og en hjælp for KOL-patienter i den palliative fase”.

Udviklet sammen med VIA University College

Konceptet til KOL-patienter er udviklet i tæt samarbejde med VIA Efter- og videreuddannelse, der er en del af professionshøjskolen VIA University College. VIA har udviklet strukturen for it-værktøjet og har gennemført det store uddannelsesforløb af tre dages varighed for hver enkelt deltager. Ligeledes har VIA interviewet de involverede borgere og fagprofessionelle før og efter forløbet som led i en analyse. Projektet er afsluttet med en samlet rapport.

”VIA har stor erfaring med at efteruddanne blandt andet ansatte fra sundhedssektoren og med at stå i spidsen for digitale løsninger, som kan designes sammen med henholdsvis hospitaler og kommuner, så der bliver skabt tværsektorielle løsninger. Det nye værktøj er lavet sådan, at det kan designes til at blive brugt af andre hospitaler eller kommuner, der også kunne tænke sig at arbejde med at styrke hjælpen til KOL-patienter,” fortæller uddannelsesleder Claus Kjærboe Lundholm fra VIA Efter- og videreuddannelse.

Udviklingen af det nye koncept til støtte og inddragelse af KOL-patienter i den sidste del af livet er støttet af Sundhedsstyrelsen med 1,4 millioner kroner. Lungeforeningen og ViBIS (Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet) har været sparringspartnere.

For yderligere information kontakt:

Claus Kjærboe Lundholm, uddannelsesleder hos VIA Efter-videreuddannelse inden for det sundhedsfaglige område samt social- og beskæftigelsesområdet
Telefon: 87 55 29 97.

Asta Flodgaard, afdelingssygeplejerske, Hospitalsenhed Midt
Telefon: 78 44 80 80.

Else Marie Hansen, udviklingssygeplejerske, Skive Kommune
Email: emha@skivekommune.dk

Vibeke Eriksen, leder af Hjemmepleje – og Hverdagsrehabilitering, Viborg Kommune
Email: ve@viborg.dk