Kommunalt ansatte har behov for kompetencer som playmakere

Playmakeruddannelsen
Da plejehjemsansatte fra Aarhus Kommune var på Playmakeruddannelsen, blev der blandt andet udviklet idéer med LEGO. Foto: Arkiv
Ansatte fra blandt andet Aarhus Kommune er blevet efteruddannet til at samarbejde med frivillige om at skabe livskvalitet og gode løsninger på udfordringer for eksempelvist ældre, ensomme og socialt udsatte borgere.
Flere og flere kommuner samarbejder med frivillige om at give en hånd til ældre, ensomme og socialt udsatte og dermed løse opgaver, som kommunerne ikke har tid og mulighed for at tage sig af. Der kan blandt andet være tale om gåture, fællesspisning og hjælp ved flytning.

Aarhus er en af de kommuner, der er i fuld gang med et paradigmeskifte, hvor der er stort fokus på at involvere frivillige.

For at klæde de kommunalt ansatte på til deres nye rolle har 18 frivilligkonsulenter og oplevelsesmedarbejdere fra Magistraten for Sundhed & Omsorg i Aarhus Kommune netop gennemført en såkaldt playmakeruddannelse.
Gruppen bestod af blandt andet sygeplejersker, sosu’er, musikuddannede og en kok, der alle arbejder med ældre i eget hjem og beboere på plejehjem i Aarhus Kommune.

Projekt med 100 frivillige

Frivilligkonsulent Mariane Bech Nedergaard er en af de medarbejdere fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, der er blevet efteruddannet. Hun har en faglig baggrund som sygeplejerske.

”Jeg har fået et stort udbytte af opkvalificeringen og har i forbindelse med playmakerforløbet søsat projektet ’En hjælpende hånd’ i tæt samarbejde med de involverede.
I projektet er jeg gået i samarbejde med fire kirker i det vestlige Aarhus, der gerne vil hjælpe til på frivillighedsområdet og har omring 100 frivillige tilknyttet,” forklarer Mariane Bech Nedergaard.

Hun har over de seneste måneder fået løst 37 forespørgsler på frivillige indsatser – eksempelvis har en frivillig været i biografen med en flygtning fra Libanon, der er angst, hvis han går ud alene.

Andre frivillige har blandt andet gået ture med gangbesværede, hjulpet borgere ved flytning, arrangeret fællesspisning med udsatte og udført små haveopgaver.

Mange vil hjælpe mod blandt andet ensomhed

Playmakeruddannelsen af ansatte fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har også mundet ud i et projekt, der handler om måltidet som fællesskab samt et projekt, der indebærer, at flere plejehjem i Aarhus nu også har unge studerende som beboere – for at skabe et fællesskab med og for de ældre.

Endnu et eksempel er projektet ’Sammen om Trøjborg’, hvor flere hundrede lokale borgere blandt andet har holdt en stor vejfest med fællesspisning og aktiviteter.

”Mange danskere har lyst og overskud til at udføre nogle timers frivilligt arbejde, og vi ved fra undersøgelser, at mennesker får en ekstra følelse af livskvalitet både ved at give og modtage en hjælpende hånd.
Derfor giver det rigtig god mening, at flere og flere kommuner samarbejder med frivillige og civilsamfundet i det hele taget. Særligt hjælper samarbejdet med frivillige til at nedbryde ensomhed og forebygge sygdomme,” pointerer udviklingsleder Dorte Nørregaard fra det nationale videncenter Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Behov for en ny professionalisme

Det er VIA Efter- og videreuddannelse i Aarhus, der udbyder Playmakeruddannelsen – både som et skræddersyet forløb og som et diplomuddannelsesmodul med ekstra aktiviteter tilkoblet. 
Baggrunden for uddannelsen er, at kommunerne i disse år arbejder med begreber som samskabelse, medborgerskab og fællesskaber. 

”Paradigmeskiftet betyder, at de kommunale medarbejdere har brug for samme kompetencer som en playmaker på håndboldbanen.
De skal være gode til samarbejde, de skal kunne spille hinanden gode, de skal vide, hvornår de skal spille andre ind, og de skal kunne afgøre, hvornår de skal spille sig selv af banen.
Det handler overordnet set om at kunne se og handle på, hvilke muligheder der ligger i civilsamfundet, som det offentlige kan trække på til gavn for borgerne,” påpeger Bente Lindgaard, der er lektor og konsulent i afdelingen Ledelse og Styring ved VIA Efter- og videreuddannelse.

Kompetencerne og arbejdsprocesserne som playmaker ligger et godt stykke fra den måde, kommunalt ansatte typisk har arbejdet på i mange år, fastslår ph.d. og ledelseskonsulent Jens Ulrich fra Ledelse og Styring ved VIA Efter- og videreuddannelse. Han er ekspert i samskabelse og underviser på Playmakeruddannelsen sammen med Bente Lindgaard.

”Kommunernes paradigmeskifte med inddragelse af frivillige borgere indebærer først og fremmest, at de kommunalt ansatte skal flytte sig fra mest at have været koordinerende til en langt mere faciliterende rolle.
Dén udvikling fordrer, at der bliver lagt en ny professionalisme oven på den, medarbejderne har i forvejen, så de nuværende og nye kompetencer supplerer hinanden på bedste vis,” pointerer Jens Ulrich.

En rigtig god investering

Undervisningen af frivilligkonsulenterne og oplevelsesmedarbejderne fra Aarhus Kommune gennemførte afdelingen Ledelse og Styring ved VIA Efter- og videreuddannelse i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

”Jeg har hørt flere af medarbejderne sige, at Playmakeruddannelsen er det bedste uddannelsesforløb, de har været på i deres tid i Sundhed og Omsorg.
Forløbet har været toprelevant.
Det har givet deltagerne helt konkrete værktøjer til hverdagens arbejde med at involvere og skabe de gode liv sammen med frivillige og andre aktører, så opkvalificeringen har helt klart været investeringen værd,” siger Henriette Andersen, der er programleder for Team Frivillighed og Medborgerskab i Magistraten for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Tidligere har VIA opkvalificeret medarbejdere fra blandt andet Skanderborg, Viborg, Horsens, Hedensted, Holstebro, Nordfyns, Albertslund og Ringkøbing-Skjern kommuner med playmakerkompetencer.

Ikke et spørgsmål om besparelser

Til november går Ledelse og Styring ved VIA Efter- og videreuddannelse og Center for Frivilligt Socialt Arbejde i gang med et fælles playmakerforløb for frivillighedskonsulenter på tværs af kommuner.

VIA starter i november også et forløb, der skal klæde personale i Hjørring Kommune på med playmakerkompetencer. I øjeblikket er et tilsvarende forløb i gang i Skive Kommune. 

Både lektor Bente Lindgaard og ph.d. Jens Ulrich fra Ledelse og Styring ved VIA Efter- og videreuddannelse samt udviklingsleder Dorte Nørregaard fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde fortæller, at samarbejdet med frivillige kan føre til besparelser – eller i hvert fald få det kommunale budget til at række længere.

Men de pointerer på det kraftigste, at ambitionen med playmakerkompetencer ikke handler om økonomi. Målet er entydigt at skabe et bedre liv for borgerne gennem blandt andet stærke lokale fællesskaber.

Yderligere oplysninger fås hos:

Jens Ulrich, ph.d. og ledelseskonsulent i afdelingen Ledelse og Styring ved VIA Efter- og videreuddannelse.
Mobiltelefon:  51 83 24 89. E-mail: jeul@via.dk
Download foto af Jens Ulrich her.

Læs mere om Playmakeruddannelsen

Se artikel på denoffentlige.dk om kompetenceudvikling af offentligt ansatte med playmakerkompetencer her.