Konference sætter fokus på dagligdagens skoleledelse

Portræt af Susanne Søndergaard Hansen.
Den 13. marts er der konference for landets skoleleder, og temaet er på, hvordan man tackler de daglige udfordringer med skoleledelse. Foto: Arkiv
Der bliver sat spot på, hvordan udfordringer med skoleledelse kan tackles i praksis, når professionshøjskolerne samler skoleledere til konference med workshops den 13. marts.
Danmarks syv professionshøjskoler afvikler tirsdag den 13. marts i fællesskab en konference for skoleledere fra hele landet. Konferencen sætter fokus på skoleledelse i praksis og på de udfordringer, skoleledere oplever i det daglige. ”På professionshøjskolerne er vi i tæt samarbejde med landets skoler. Vi uddanner lærere, gennemfører skoleudvikling og kompetenceudvikler både skolelærere og skoleledere på kurser og efteruddannelser. Når vi nu inviterer til en konference om skoleledelse, er det fordi, vi har observeret et behov for at skabe et forum, hvor dét, skolelederne selv er optaget af, er i fokus. Derfor er hovedelementet på konferencen praksisrettede workshops,” forklarer Susanne Søndergaard Hansen, der er områdechef i VIA Efter- og videreuddannelse ved VIA University College og har været med til at tage initiativ til professionshøjskolernes fælles konference om skoleledelse.

Det er University College Lillebælt i Odense, der danner ramme om konferencen om skoleledelse den 13. marts kl. 9.30-15.30.

Konferencen er den første af sin art, og målgruppen er skoleledere, skoleledelsesteams, skolechefer, børn- og ungechefer samt pædagogiske chefer og ledere. Der forventes ca. 200 deltagere fra hele landet.

Deltagerne beslutter programmet for workshops

Foruden workshops kommer konferencen til at bestå af et inspirationsoplæg fra England og en paneldebat.

For at være så praksisrettet som muligt får deltagerne mulighed for selv at bestemme de temaer, der skal behandles under konferencens to workshops. Således har skolelederne ved tilmeldingen mulighed for at skrive, hvad de oplever som de største udfordringer og dilemmaer i deres daglige skoleledelse, og hvad de gerne vil have drøftet i workshops.

"Konferencen er ikke bygget op med en stribe teoretiske oplæg, hvor skolelederne får fortalt, hvad de skal gøre. Tværtimod er målet at samle både fagfolk og praktikere til at inspirere hinanden med viden og konkrete erfaringer. Og så har konferencen i høj grad også fokus på at lade deltagerne samskabe løsninger på de udfordringer og dilemmaer, som de finder svære at tackle i hverdagen ude på skolerne,” pointerer Susanne Søndergaard Hansen.

Mange temaer trænger sig på til drøftelse

De temaer, der kommer til debat under skolelederkonferencens to workshops, bliver lagt fast i februar, når deltagerne har haft mulighed for at komme med deres input og altså præge programmet.

Susanne Søndergaard Hansen føler sig dog overbevist om, at ledelse af og i professionelle læringsfællesskaber bliver et af temaerne. Det samme gælder udfordringer med pædagogisk ledelse på distancen samt arbejdet med at skabe sammenhæng mellem forvaltningens overordnede målsætninger og arbejdet med at fremme elevernes læring ude på skolerne.

Også veje til datadrevet ledelse, observationer og feedback samt ledelse i spændet mellem læringsledelse og styringsopgaver vil ifølge Susanne Søndergaard Hansen være oplagte temaer under de to workshops.

Inspiration fra England og debat med ministerier

Som inspiration til skoleledelserne kommer der på konferencen den 13. marts et oplæg ved programleder Karen Spence-Thomas fra UC London Institute of Education.

”UC London Institute of Education står for kompetenceudvikling af skoleledere I hele England, og i England er skolerne i stor udstrækning dér, hvor vi i Danmark gerne vil hen – blandt andet i forhold til fokus på data. Derfor er jeg overbevist om, at Karen Spence-Thomas’ oplæg vil være til stor inspiration,” siger Susanne Søndergaard Hansen.

Konferencen vil også omfatte en paneldebat, hvor overskriften er ’Læring om skoleledelse i praksis anno 2018’. De fire paneldeltagere vil være kontorchef Søren Nedergaard fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, vicedirektør Lotte Groth-Andersen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved Undervisningsministeriet, rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole samt formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

Professionshøjskolerne er på vej med ny skolelederuddannelse

Det er planen, at professionshøjskolerne fremover vil afvikle en skolelederkonference sammen en gang årligt for på den måde at styrke samarbejdet med skolerne og sikre videndeling.

”Som professionshøjskoler ser vi det som en naturlig opgave at være i tæt samarbejde med skoler og skoleledelser, og vi prioriterer det højt, at vores kurser og uddannelser matcher de udfordringer og behov for kompetenceudvikling, som blandt andet skoleledere står med i hverdagen.,” fremhæver Susanne Søndergaard Hansen.

Hun tilføjer, at professionshøjskolerne inden længe udbyder en målrettet skolelederuddannelse. I udviklingen af den nye uddannelse bliver der lagt stor vægt på at ruste skolelederne med de rette kompetencer til at håndtere udfordringerne med skoleledelse i praksis og til at understøtte arbejdet med elevernes læring.

Skolelederuddannelsen bliver en særlig studieretning under professionshøjskolernes eksisterende diplomuddannelse i ledelse og vil være skræddersyet til fremtidens skoleledere. Skolelederne kan selv vælge, om de vil gennemføre hele diplomuddannelsen eller at ’plukke’ moduler.