Landets seks professionshøjskoler går sammen om en nytænkende indsats for ordblinde børn i folkeskolen 

bog
Ordblindhed giver store problemer med at læse, stave og skrive og regnes derfor som den mest udbredte barriere for et barns læring samt for, at det kan deltage i samfund og arbejdsliv. 
50.000 børn i den danske grundskole har store læse-stavevanskeligheder. Heraf udgør ordblinde langt den største gruppe.

Ordblindhed giver store problemer med at læse, stave og skrive og regnes derfor som den mest udbredte barriere for et barns læring samt for, at det kan deltage i samfund og arbejdsliv. Derfor er 50.000 et tal, som det er bydende nødvendigt at reagere på. 

Det sker med det landsdækkende projekt Læsesucces for ordblinde børn, som Nationalt Videncenter for Læsning nu igangsætter med deltagelse af alle seks professionshøjskoler og i tæt samarbejde med 12 kommuner. Projektet støttes med kr. 3.930.000 af Egmont Fonden. 

Projektet er målrettet ”dobbeltudfordrede børn”, det vil sige ordblinde børn fra socialt udfordrede familier, og er nyskabende i sit design, idet indsatsen udvikles efter det enkelte barn og inddrager en bred vifte af fagpersoner omkring barnet. 

Både barnets familie og de nære fagprofessionelle, som er lærere, læsevejleder og pædagoger fra barnets skole, involveres som aktive parter. Specialister fra de seks professionshøjskoler sikrer sparring for de involverede parter og står efterfølgende for at dele projektets metoder og resultater med landets øvrige kommuner. 

Rammen er dermed sat for et stærkt og fagligt samarbejde, for erfaring og viden, der vil brede sig ud til hele landet, og hvor det ordblinde barn og dets faglige og sociale behov hele tiden er i centrum. Målet er, at de voksne omkring børnene udvikler faglige og pædagogiske redskaber, så de kan sikre barnet varigt forbedrede muligheder for at deltage i skole- og samfundsliv. 

Fakta om læsesucces for ordblinde børn 

144 børn fra 4.-6. klasse på 12 skoler i 12 kommuner deltager i Læsesucces for ordblinde børn. 
Projektet ledes af Nationalt Videncenter for Læsning og udføres af specialister fra landets seks professionshøjskoler. Det igangsættes januar 2020, løber over to skoleår og er støttet af Egmont Fonden. 

Udtalelser 

Helle Bundgaard Svendsen, projektleder, E:hbs@via.dk, T. 87 55 32 78.

"Dette projekt er nødvendigt. Man kan ikke bare sådan lige undervise ordblinde elever. Det kræver både indsigt i den enkeltes udfordringer og viden om ordblindhed. Derfor er det vigtigt, at lærerstuderende, pædagoger og lærere får tilbudt kompetenceudvikling, så de kan føle sig på sikker faglig grund og tilbyde projektets børn gode, skræddersyede indsatser". 

Lis Madsen, professionshøjskolerne, formand for Nationalt Videncenter for Læsnings styregruppe, E: lmad@kp.dk T:.41 89 76 71.

"Jeg er meget glad for, at Nationalt Videncenter for Læsning har fået mulighed for at gennemføre dette vigtige projekt, som de seks professionshøjskoler naturligvis bakker op om. Med 50.000 ordblinde børn i den danske folkeskole er det helt afgørende, at professionshøjskolerne sammen udvikler ny viden på området, så ordblindeundervisningen styrkes, og så ordblinde børn gives gode fremtidsmuligheder". 

Lene Storgaard Brok, Nationalt Videncenter for Læsning, centerleder, E: lsb@kp.dk, T. 41 89 81 55. 

"En elev er ikke kun ordblind i danskfaget. Eleven er ordblind i alle fag. Derfor er det noget, alle lærere må forholde sig til. Blandt andet ved at kunne undervise i og hjælpe ordblinde elever med deres læse- og skriveteknologier i den daglige undervisning. Nationalt Videncenter for Læsning og professionshøjskolerne har ekspertviden på dette felt, og vi glæder os til at omsætte og udvikle den i projektet". 

Henriette Christiansen, Egmont Fonden: Direktør.

"Særligt ordblinde børn fra udsatte familier får ikke den tilstrækkeligt støtte til at håndtere deres ordblindhed. Med Læsesucces for ordblinde børn giver Nationalt Videncenter for Læsning et ambitiøst bud på, hvordan man gennem en stærk inddragelse af både børn og forældre kan skabe en helhedsorienteret indsats for de ordblinde børn, der har det største støttebehov".

De seks professionshøjskoler er: 

  • Professionshøjskolen UCN 
  • VIA University College 
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
  • Københavns Professionshøjskole 
  • Professionshøjskolen Absalon 
  • University College Syd.