Ledere fra VIA med i ministres ekspertgruppe

Uddannelseschef Jonna Frølich og Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard
Uddannelseschef Jonna Frølich (th.) og professionshøjskole-direktør Kirsten Bundgaard (tv.) er blandt eksperterne i undervisnings- og uddannelsesministerens ekspertgruppe. Foto: Arkiv
Undervisnings- og uddannelsesministeren har sammen nedsat en ekspertgruppe med folk fra uddannelsessektoren. De skal give input til at gøre unge på gymnasier og HF fagligt stærke og bedre parate til videregående uddannelser. Blandt eksperterne er en direktør og en uddannelseschef fra VIA University College.

Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard og uddannelseschef Jonna Frølich fra VIA University College er begge blevet udpeget til at være med i en ekspertgruppe, som undervisningsminister Merete Riisager netop har nedsat sammen med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Det såkaldte aftagerpanel for de gymnasiale uddannelser har i alt 12 eksterne repræsentanter fra professionshøjskoler, universiteter, erhvervsakademier og gymnasiale uddannelser som medlemmer. 

Første møde i det nye aftagerpanel er 27. september 2017. 

Brobygning og studieparathed kommer i fokus

Den primære opgave for aftagerpanelet er at sætte fokus på gymnasieelevernes overgang til videregående uddannelser. Særligt vil der blive sat spot på de politiske ønsker om mere almendannede og fagligt stærkere studenter samt mere studieparate studenter. 

Såvel undervisningsministeren som uddannelses- og forskningsministeren mener, det skal være hårdere at gå på gymnasium, og at der i en årrække har været et fagligt skred. Undervisere på blandt andet universiteter har i en analyse også tilkendegivet, at studenter ofte ikke er dygtige nok, når de starter på en videregående uddannelse.

Nedsættelsen af et aftagerpanel er et element i den politiske aftale om en gymnasiereform, som alle partierne i Folketinget undtaget Enhedslisten har indgået om en gymnasiereform for at få niveauet i gymnasier og på HF op. 

Gymnasiereformen blev vedtaget i 2016 og bliver implementeret i løbet af 2017 og 2018.

Arbejdsmarkedet har behov for mere end faglig viden

VIAs professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard ser frem til arbejdet i det nye aftagerpanel og glæder sig over, at der er politisk bevågenhed på at styrke brobygningerne i uddannelsessystemet. Hun hilser derfor initiativet med at nedsætte et aftagerpanel varmt velkommen.

”Jeg er meget optaget af, hvad der skaber en parathed hos eleverne på ungdomsuddannelserne til at træffe et kvalificeret valg i forhold til videregående uddannelser. På gymnasierne er der i dag meget fokus på karakterer og højt fagligt niveau. Men ungdomsuddannelserne skal også have blik for, at både det offentlige og private arbejdsmarked efterspørger unge med stærke relationelle og personlige kompetencer. Det vil jeg gerne inspirere til i aftagerpanelet. Samtidig vil jeg være nysgerrig på at følge, hvordan ungdomsuddannelserne får styrket de unges globale mindset,” siger Kirsten Bundgaard.

Hun fremhæver, at det er vigtigt for VIA, at fremtidens studerende kommer med en global dannelse, der er grundlagt tidligt i livet.

”På blandt andet professionshøjskolerne møder de studerende flere steder internationale uddannelsesmiljøer og praktiksteder, hvor globalt mindset er en vigtig grundindstilling,” påpeger Kirsten Bundgaard. 

Mange erfaringer med ind i aftagerpanelet

Kirsten Bundgaard har i forvejen godt indblik i de unges erfaringer og oplevelser med den nye gymnasiereform, som kan bruges i aftagerpanelet. Kirsten Bundgaard har nemlig viden med sig som bestyrelsesformand for Støvring Gymnasium i Nordjylland, hvor hun bor privat. 

Hun har desuden tidligere siddet i bestyrelsen for VUC-HF Nordjylland.

Jonna Frølich, der er uddannelseschef for VIAs uddannelser til sygeplejerske og psykomotorisk terapeut, kommer også ind i det nye aftagerpanel med værdifuld viden. 

Hun har blandt andet været involveret i professionshøjskolesektorens forberedende arbejde i forbindelse med reformen af HF og er med i VIAs styregruppe for HF-samarbejdet. Sideløbende sidder Jonna Frølich i bestyrelsen for Viby Gymnasium ved Aarhus.

Fagpakker bør målrettes de videregående uddannelser

”I aftagerpanelet vil jeg slå på tromme for, at vi på de videregående uddannelser får et tættere samarbejde med de gymnasiale uddannelser – særligt om at få målrettet indholdet på ungdomsuddannelserne bedre til behovet på de videregående uddannelser og på arbejdsmarkedet,” fortæller Jonna Frølich.

Hun vil i aftagerpanelet blandt andet plædere for, at de nye fagpakker på de gymnasiale uddannelser bør justeres.

”Mange studenter får en fagpakke med psykologi og samfundsfag, men der er at langt større behov for en fagpakke med naturvidenskabelige fag, hvis målet er en sundhedsuddannelse. Vi skal derfor have set mere på studenternes studieparathed, for det er meget vigtigt for os aftagere på de videregående uddannelsesinstitutioner,” pointerer Jonna Frølich.

Aftagerpanelet udarbejder rapporter til Folketinget

Aftagerpanelet for de gymnasiale uddannelser skal fungere over en længere årrække – med to faste møder årligt samt ekstra møder efter behov. 

Ud over de 12 eksterne medlemmer fra uddannelsessektoren vil repræsentanter fra Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet deltage i møderne i aftagerpanelet.

Hvert år skal aftagerpanelet aflevere en rapport til undervisningsministeren med en vurdering af, hvordan det går på de gymnasiale uddannelser med at realisere målene om at styrke studenternes faglige niveau, almendannelse og studieparathed. Aftagerpanelets rapporter vil blive drøftet af partierne bag gymnasiereformen. 

Læs artikel fra Berlingske 21. september 2017, hvor undervisningsministeren samt uddannelses- og forskningsministeren udtaler sig om fremtidens gymnasiale uddannelser:

Se kommissoriet for aftagerpanelet for de gymnasiale uddannelser her.

Her er aftagerpanelets 12 medlemmer:

 1. Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør, VIA University College 
 2. Jonna Frølich, uddannelseschef, VIA University College
 3. Lis Madsen, uddannelseschef, Professionshøjskolen UCC
 4. John Tøndering, lektor, studieleder på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 5. Frants Roager Lauritsen, professor, Ph.D., institutleder, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet
 6. Berit Eika, prorektor for uddannelse, Aarhus Universitet
 7. Lars Bo Henriksen, professor, MSO, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 8. Annemette Kjærgaard, lektor, ph.D., prodekan for læring, CBS
 9. Søren Meyer, centerchef, CPH Business
 10. Asger Rabølle Nielsen, uddannelsesdirektør og prorektor, Erhvervsakademiet Lillebælt
 11. Vibeke T. Johnsen, rektor, hhx og htx, Hillerød og Helsingør på Erhvervsskolen Nordsjælland
 12. Anne-Birgitte Rasmussen, rektor, Københavns Åbne Gymnasium, stx og hf