Lokale skoler har gavn af idéer fra Canada 

Billede af skoleklasse i Ontario
Skolefolk fra en række forskellige kommuner og skoler, der deltager i konferencen ’The CanaDanish way’ 8. og 9. marts.                           Foto: Arkiv
Skolefolk fra blandt andet Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg og Herning mødes denne uge på konference for at udveksle erfaringer med at implementere folkeskolereformen med skolevæsnet i Ontario som forbillede.
Lærere, pædagoger, skoleledere, skolechefer og øvrige medarbejdere fra skoler og skoleforvaltninger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Herning og en række andre kommuner landet over mødes den 8. og 9. marts. Det sker, når professionshøjskolerne VIA University College og UC Lillebælt i fællesskab afvikler en konference i Vejle med titlen ’The CanaDanish way’.

De mange skolefolk skal på konferencen udveksle erfaringer om, hvordan de bruger inspiration fra vidensture til skoler i Ontario i Canada til at løfte den danske folkeskole.

Folkeskolereformen, som de danske skoler har skullet implementere herhjemme gennem de seneste år, er nemlig stærkt inspireret af den måde, som skolevæsnet i Ontario arbejder med elevlæring og stærke læringsfællesskaber på.

Fokus på både læring og trivsel hos eleverne

”I løbet af de sidste par år har vi hos VIA haft mange skolefolk på kurser, der har haft som mål at klæde deltagerne optimalt på til at implementere folkeskolereformen og på én gang have fokus på elevernes læring og trivsel. Et led i kurserne har været vidensture til Canada, og evalueringerne siger samstemmende, at skolefolkene har haft stort udbytte af at se med egne øjne, hvordan skolerne i Ontario helt konkret agerer,” fortæller Klaus Ernst Hansen, der er uddannelsesleder hos VIA Efter- og videreuddannelse.

Han påpeger, at inspirationen fra Canada og dét at have set nye undervisningsformer fungere i praksis i Ontario i stor udstrækning har kunnet bruges i en dansk kontekst, selv om der selvfølgelig er forskel på skolesystemet i de to lande.

Klaus Ernst Hansen vurderer, at vidensturene til Ontario har givet så positive resultater, at rejserne har været alle pengene værd. Mange af rejserne er i øvrigt – ligesom meget af den øvrige opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledere til implementering af folkeskolereformen, som VIA har gennemført – finansieret af midler fra A.P. Møller Fonden.

”Tilbagemeldingerne viser, at det rykker på de danske skoler, at de alle i dag – som i Ontario – er styret af fælles mål og værdier, og at mål og værdier er synlige for både elever, forældre og lærere,” fortæller Klaus Ernst Hansen.

Input fra Ontario øger karaktergennemsnit

Det er skolefolk fra en række forskellige kommuner og skoler, der deltager i konferencen ’The CanaDanish way’ 8. og 9. marts. Blandt deltagerne er skolefolk fra Frederiksbjerg Skole, Risskov Skole og Skoleforvaltningen i Aarhus Kommune, fra Hvinningdalskolen og Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune, fra Østerhåbsskolen, Gedved Skole, BGI Akademiet, Brædstrup Skole og Skoleforvaltningen i Horsens Kommune, fra Vesterbakkeskolen og Hornbæk Skole i Randers Kommune samt fra skoleforvaltningen i Herning Kommune.

Skolechef Flemming Skaarup fra Horsens Kommune fremhæver, at man på skolerne i Horsens nu for alvor begynder at mærke resultaterne efter videnrejser til Ontario:

 ”Vi har fået en fælles strategi for, hvordan vi skaber den bedst mulige læring for den enkelte elev. Og vi har fået et langt stærkere fællesskab om, hvordan vi driver skole. Den målstyrede læring kommer eleverne til gavn,” siger Flemming Skaarup.

De seneste tal for karaktergennemsnit i bundne prøver viser, at Horsens Kommune i kølvandet på arbejdet med at implementere folkeskolereformen med inspiration fra Canada kan notere sig en fremgang fra 6,3 i 2013 til 6,9 i 2016.

Samtidig er elevtrivslen steget i Horsens Kommune på alle aspekter af trivsel.

Både danske og canadiske oplægsholdere

På konferencen ’The CanaDanish way’ holder både danske og canadiske eksperter indlæg om, hvad der sker med elevernes læring og trivsel, når de canadiske tanker om et godt skolesystem rammer linoleumsgulvene på de danske skoler.

Fra Canada er hovednavnet den tidligere minister for uddannelse i Ontario, Mary Jean Gallagher.

En af de danske indlægsholdere er skoleleder Jette Bjørn fra Frederiksbjerg Skole i Aarhus.

”Jeg vil i mit oplæg blandt andet fortælle, hvordan vi både blandt lærerne, pædagogerne og i skoleledelsen er begyndt at arbejde meget med data og facts frem for en masse ’synsninger’ – ganske som skolerne i Ontario gør. Vi er ikke i mål endnu, men vi øver os og udvikler os og er meget motiverede til at nå hen til det, vi så i Ontario. Vi bruger hver eneste uge noget i vores daglige skolepraksis, som vi oplevede i Ontario,” forklarer Jette Bjørn.

Målet med konferencen i Vejle er netop, at de danske skoler får delt deres viden og konkrete erfaringer om arbejdet med at implementere de bedste ideer fra skolesystemet i Ontario til positive læringsveje i danske skoler

Det gennemgående tema på konferencen er professionel kapital i skolen.

Konferencen bliver fra 8. marts kl. 9.00 til 9. marts kl. 15.00 afviklet på Scandic Jacob Gade i Vejle.

 

Kontakt for yderligere information:

Arrangør af konferencen ’The CanaDanish way’ og uddannelsesleder Klaus Ernst Hansen,
VIA University College. Mobil: 87 55 18 02. E-mail: keh@via.dk