Louise Gade skal være med til at udfordre regeringen

Louise Gade
Direktør i VIA Efter- og videreuddannelse Louise Gade.                                     Foto: Arkiv
Innovationsministeren har inviteret direktør Louise Gade fra VIA Efter- og videreuddannelse med i et udfordringspanel, der skal komme med input til at modernisere den offentlige sektor.

Louise Gade, der er direktør for VIA Efter- og videreuddannelse og tidligere borgmester i Aarhus Kommune, er inviteret med i et såkaldt udfordringspanel af erhvervsfolk og topembedsmænd, som innovationsminister Sophie Løhde (V) har nedsat.

Ministerens – og regeringens – ambition er populært sagt at banke bureaukratiet tilbage, løfte velfærden og modernisere den offentlige sektor. 

Konkret skal Louise Gade deltage i et panel, der har til opgave at udfordre og rådgive regeringen om, hvordan der i den offentlige sektor kan bruges mere tid på kerneopgaverne gennem færre regler og proceskrav og større fokus på medarbejderes faglige dømmekraft og resultater.

Vigtigt at hente idéer uden for murene på Christiansborg

I alt har innovationsministeren nedsat tre paneler til at hjælpe og udfordre regeringen i arbejdet med at forny den offentlige sektor. Udfordringspanelernes input skal bruges, når regeringen senere i år skal samle trådene til en større reform af den offentlige sektor.

”Det er vigtigt, at vi politikere bliver udfordret og lytter til de gode råd og idéer, der genereres uden for murene på Christiansborg. Jeg har store forventninger til udfordringspanelernes arbejde,” siger innovationsminister Sophie Løhde om baggrunden for de tre udfordringspaneler.

Sophie Løhde har i forbindelse med arbejdet med regeringens kommende, såkaldte sammenhængsreform skudt en større Danmarksturné i gang, hvor hendes mål er at besøge institutioner og medarbejdere i alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

Paneler skal skabe debat og dialog

Innovationsministeren vil have udfordringspanelernes medlemmer til at komme med egne bud på, hvor regeringen skal sætte ind i arbejdet med at reformere den offentlige sektor. Samtidig skal panelernes medlemmer være med til at skabe offentlig debat og dialog om reformarbejdet.

De tre udfordringspaneler knytter sig til hvert sit hovedspor i regeringens bebudede sammenhængsreform.

Panelet, som Louise Gade deltager i, skal som nævnt tage sig af arbejdet med at bekæmpe bureaukrati i den offentlige sektor for derved at sikre medarbejderne mere tid til deres kerneopgaver.

Et andet panel skal arbejde med at skabe bedre styring på tværs af de forskellige sektorer inden for det offentlige. Og det tredje skal forholde sig til mulighederne for at effektivisere den offentlige sektor med hjælp fra ny teknologi.

Louise Gade vil gerne bidrage til afbureaukratisering

Louise Gade glæder sig til at indgå i et udfordringspanel og betegner opgaven som ’utrolig meningsfuld’.

”I årevis har skiftende regeringer talt om afbureaukratisering, men alligevel er der kommet flere regler og mere styring. Denne gang skal missionen lykkes, og det vil jeg meget gerne komme med mine bidrag til gennem udfordringspanelet,” siger Louise Gade, der som direktør for VIA Efter- og videreuddannelse står i spidsen for Nordens største virksomhed inden for kompetenceudvikling.

VIA Efter og videreuddannelse er en del af Danmarks største professionshøjskole – VIA University College.

Louise Gade mener, at en vigtig forudsætning for at indfri ambitionen om at afbureaukratisere er, at alle offentlige ledere kan og tør bedrive tydelig og rammesættende ledelse.

”Ikke mindst er det afgørende, at eksemplarisk faglig ledelse og personaleledelse kommer meget højt på agendaen, for det skaber det nødvendige rum til, at de mange kompetente velfærdsprofessionelle kan udfolde deres faglighed sammen med borgerne frem for at bruge tiden på bureaukrati,” understreger Louise Gade.

Deltagere fra både det offentlige og private erhvervsliv

Ud over Louise Gade er deltagerne i innovationsministerens nedsatte udfordringspaneler blandt andet professor og sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, kommunaldirektør Helene Bækmark fra Faaborg-Midtfyn Kommune og kommunaldirektør Stine Johansen fra Helsingør Kommune.

Med fra det private erhvervsliv er blandt andet Tonny Thierry Andersen, der er chef for Wealth Management i Danske Bank og TDC's administrerende direktør Pernille Erenberg.

Formanden for alle tre udfordringspaneler er Claus Juhl, der er direktør for konsulentvirksomheden Forskel og tidligere har været administrerende direktør i Københavns Kommune.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Direktør Louise Gade fra VIA Efter- og videreuddannelse.
T: +45 87 55 19 99
E: loug@via.dk