Louise Gade stopper som prorektor i VIA

Portræt af Louise Gade.
Louise Gade fratræder sin stilling som prorektor hos VIA University College den 25. september 2019.
VIA University College skal have ny prorektor, da nuværende prorektor Louise Gade pr. 1. oktober tiltræder en stilling som Executive Vice President for HR i Salling Group. Louise Gade har været en central del af VIAs øverste ledelse de seneste fire år, først som direktør for efter- og videreuddannelsesområdet og siden 1. januar 2019 som prorektor med det overordnede ansvar for alle VIAs uddannelser.

Efter på blot fire år at have sat et markant aftryk på såvel VIAs efter- og videreuddannelsesaktiviteter som den samlede uddannelsesportefølje og VIAs organisering har prorektor Louise Gade valgt at takke ja til et tilbud, hun med egne ord ”ikke kunne modstå”. Hun tiltræder fra 1. oktober 2019 stillingen som Executive Vice President for HR og en del af ledelsen i Salling Group.

Opsigelsen betyder, at VIA University College skal have ny prorektor.

Den nye prorektor bliver også en del af den direktion, som udgør uddannelsesinstitutionens daglige ledelse.

Faglig kapacitet og modigt menneske

”Louise Gade har de seneste år bidraget markant til udviklingen af ikke blot VIA, men hele uddannelsessektoren,” siger rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, og uddyber:

”På den baggrund er vi selvfølgelig ærgerlige over at skulle sige farvel til en faglig kapacitet som Louise som en del af VIAs øverste ledelse. Men også som person har Louise nogle helt særlige kvaliteter, som jeg sætter stor pris på. Jeg vil gerne ønske Salling Group tillykke med, at man nu får styrket sin ledelse med et både modigt, tydeligt og handlekraftigt menneske, som det har været en fornøjelse at arbejde sammen med”.

Med stillingen som Executive Vice President for HR retter Louise Gade igen blikket mod HR og organisationsudvikling, som hun blandt andet kender fra sine godt seks år som vicedirektør for HR på Aarhus Universitet. En kompetence og erfaring, som VIA også har nydt godt af – blandt andet i forbindelse med en større organisationsændring, der trådte i kraft den 1. januar 2019.

Louise Gade siger: ”Jeg har i den grad nydt mine godt 10 år i uddannelsessektoren, som er fyldt med dedikerede og dygtige studerende og medarbejdere. VIA har positioneret sig som en entreprenant uddannelsesinstitution med stærke, samfundsrelevante uddannelser og en veldrevet organisation, som jeg med stor interesse vil følge den fortsatte positive udvikling af”.

Fortsætter god udvikling i ny organisering

Den nye organisering i VIA har til formål at skabe et mere enkelt og sammenhængende VIA. Ønsket er at imødekomme udviklingen på arbejdsmarkedet med øget behov for medarbejdere med blandt andet stærke digitale og tværfaglige kompetencer. Samtidig vil VIA med det ændrede set-up give sine mange tusinde studerende, der blandt andet læser til lærer, sygeplejerske, pædagog og ingeniør, endnu bedre mulighed for læring og trivsel.

”VIAs nye organisering er kommet rigtig godt fra start. Vores nye prorektor kan se frem til at overtage et særdeles stærkt felt af uddannelser og medarbejdere, når vedkommende tiltræder, forventeligt i begyndelsen af 2020, understreger rektor Harald Mikkelsen.

I overgangsperioden bliver uddannelsesdekan for VIAs social- og samfundsuddannelser, Hanne Sandahl, konstitueret i dele af stillingen som prorektor med det overordnede ansvar for den tværgående koordinering mellem VIAs mere end 40 uddannelser og 11 uddannelsesdekaner. VIAs direktion varetager, indtil en ny prorektor er tiltrådt, de nødvendige ledelsesmæssige og uddannelsespolitiske opgaver.

Louise Gade fratræder VIA den 25. september.

Yderligere oplysninger fås hos:

Harald Mikkelsen
Rektor for VIA University College
T: +45 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Louise Gade
Afgående prorektor
T: +45 87 55 19 99
E: loug@via.dk