Ny uddannelse skal styrke musikundervisningen i danske skoler

Studerende fra læreruddannelsen i VIA og musikkonservatoriet underviser sammen i en folkeskole. Nu tilbyder uddannelserne en fælles master i musikpædagogik. Foto: Camilla Marcinkowski.
Danmarks Akkrediteringsinstitution har i dag godkendt en masteruddannelse i musikpædagogisk praksis, som skal klæde landets musiklærere og -pædagoger bedre på til at undervise. VIA University College og Det Jyske Musikkonservatorium står bag uddannelsen, som skoler over hele landet allerede efterspørger.

Så er der godt nyt til skoler, efterskoler, musikskoler og dagtilbud over hele landet. De kan fra sommeren 2018 tilbyde deres musiklærere et kompetenceløft på højt niveau i form af en masteruddannelse i musikpædagogisk praksis, som bliver den første af sin art i Danmark.

Efter flere års forberedelse blev uddannelsen i denne uge positivt akkrediteret, så de første studerende kan søge ind med start i september 2018.

”Masteruddannelsen opfylder et udækket behov for videreuddannelse på et højt fagligt niveau for undervisere i musik. Fordi den tilrettelægges af Det Jyske Musikkonservatorium og VIA i fællesskab, får man som masterstuderende både et kompetenceløft på det pædagogiske og det kunstneriske område,” siger Claus Olesen, rektor for Det Jyske Musikkonservatorium.

Styrker kvaliteten af musikfaget

Hos VIA glæder man sig også over, at masteruddannelsen nu bliver en realitet. Det er således første gang, at professionshøjskolen, der uddanner mere end hver fjerde folkeskolelærer, er involveret så direkte i en masteruddannelse på dansk jord. Direktør i VIA Pædagogik & Samfund, Erik Hygum, siger, at samarbejdet om masteruddannelsen er med til at styrke kvaliteten af musikfaget på landets folkeskoler, dagtilbud, efterskoler, musikskoler og højskoler.

”Med folkeskolereformen kom et styrket fokus på, og flere undervisningstimer i, musik. Samtidigt har man i forbindelse med den igangværende evaluering af læreruddannelsen peget på, at der skal være en tættere kobling til musikkonservatorierne. Det er den nye master et glimrende eksempel på,” siger Erik Hygum og understreger, at VIA og Det Jyske Musikkonservatorium i forvejen udbyder et fælles modul for lærer-, pædagog- og musikstuderende.

En drøm, der går i opfyldelse

For Astrid Elbek, der er udviklingsleder på Det Jyske Musikkonservatorium, er masteruddannelsen en drøm, der er gået i opfyldelse.

”Jeg har længe ønsket en stærkere sammenhæng mellem musikundervisningen i skoler, på musikskoler, efterskoler samt på læreruddannelsen og konservatoriet. Det skal hænge sammen, hvis vi skal give børnene den bedste musikundervisning, og vække deres aktive interesse for musik,” siger Astrid Elbek, der mener, at den nye mulighed for videreuddannelse i musikpædagogik er vigtig af flere grunde.

”I dag skal man som musiklærer kunne undervise store grupper af børn, herunder børn med særlige behov og baggrund. Det kræver et løft af de musikpædagogiske kompetencer, hvis man som underviser skal skabe et fællesskab omkring musikken,” mener hun.

Vigtigt samarbejde mellem læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og musikkonservatoriet

Samarbejdet mellem de pædagogiske uddannelser, som læreruddannelsen, og de kunstneriske uddannelser er afgørende for musikfagets fremtid, mener Astrid Elbek.

”Jeg tror, mange af dem, der underviser i musik – uanset hvilken baggrund de har - finder det interessant at tage en masteruddannelse, hvor de kan udvikle både deres musikalske og deres pædagogiske kompetencer. Den mulighed har de ikke haft før,” siger hun.

Skoleledere roser ny mulighed for videreuddannelse

Også ude på folkeskoler, efterskoler og musikskoler falder den nye masteruddannelse i god jord.

Peter Hansen, skoleleder på Skørping skole og medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse, ser uddannelsen som en mulighed for at skabe brobygning mellem undervisere på konservatoriet og læreruddannelsen.

"Det betyder, at man mere bredt kan give skolernes musikalske tilbud et kvalitetsløft," siger Peter Hansen.
Thomas Winther, leder af Køge Musikskole, er også glad for at kunne tilbyde sine undervisere videreuddannelse på et højt niveau.

”Fx stiller det krav til vores undervisere på musikskoler, at vi i dag er forpligtede til at rekruttere elever fra flere sociale grupper. Derudover er musik- og folkeskoler efter folkeskolereformen begyndt at samarbejde mere, hvilket er en udfordring i mange kommuner og kræver særlige pædagogiske kompetencer,” siger Thomas Winther.

Han understreger, at han ikke er utilfreds med de kandidater, der i forvejen udklækkes på konservatorier og læreruddannelser. Men tilbuddet om en musikpædagogisk videreuddannelse har manglet, siger musikskolelederen.

”Man skal tænke på, at folkeskolens musikundervisning er første led i fødekæden af at udvikle dygtige musikere - og dygtige publikummer. Musik betyder noget for børns og voksnes dannelse, vores livskvalitet og fællesskaber,” siger han.

Efterskoler ser frem til kvalitetsløft

Leder af Efterskolen for musik og scenekunst i Malling ved Aarhus, Heine Boe, har siddet i den ekspertgruppe, der har leveret input til masteruddannelsens indhold.

”På efterskoleområdet er vi meget glade for, at vores musiklærere nu kan dygtiggøre sig på masterniveau. Det giver et kvalitetsløft af den undervisning, vi tilbyder vores elever,” siger Heine Boe.
Specielt kombinationen af høje musikfaglige og ditto musikpædagogiske kundskaber er efterspurgt, siger lederen.

15 studerende på første hold

VIA og Det Jyske Musikkonservatorium regner med, at omkring 15 studerende bliver optaget på første hold af masteruddannelsen. Allerede nu kan man søge ind, hvis man har en relevant bacheloruddannelse samt mindst to års erfaring som musikunderviser.

Forløbet på Master i musikpædagogisk praksis varer to år på deltid. De studerende optages på Det Jyske Musikkonservatorium, mens undervisningen varetages af både konservatoriet og VIA University College. 

 

For yderligere information, kontakt:

Claus Olesen, rektor, Det Jyske Musikkonservatorium, T: 51 17 64 56, E: clol@musikkons.dk

Astrid Elbek, udviklingsleder, Det Jyske Musikkonservatorium, T: 51 17 64 52, E: ae@musikkons.dk

Erik Hygum, direktør, VIA Pædagogik & Samfund, T: 87 55 35 25, E: eh@via.dk