Meritstuderende er en god investering i dagligdagen

I dagtilbuddet Hasselhuset i Solbjerg har de valgt at ansætte en meritstuderende. Det er med til at sikre stabilitet, faglig udvikling og kontinuitet i hverdagen. 
I Hasselhuset har de ansat en meritstuderende. Det er en gevinst i dagligdagen, fordi den studerende kender huset, styrker sin faglighed og sikrer kontinuitet i arbejdet, mener Yvonne Pedersen, leder af institutionen.  

Meritstuderende er en god investering

”Thomas er den første meritstuderende, vi har haft her i Hasselhuset. Men jeg håber bestemt ikke, at han er den sidste,” siger Yvonne Pedersen, leder af dagtilbuddet Hasselhuset i Solbjerg. Ifølge hende bidrager praktikanter fra pædagoguddannelsen altid med fornyelse og god energi, men de meritstuderende er desuden med til at sikre en stabilitet i dagligdagen. 

”Mens en almindelig praktikant forsvinder efter ½ år, så bliver meritterne her igennem hele deres uddannelse. De kender institutionen, dagligdagen, børnene og kollegaerne. Og deres pædagogfaglighed bliver hele tiden stærkere. De er en gevinst for institutionen,” siger Yvonne Pedersen. 

Fra medhjælper til studerende

Thomas Linaa var ansat som medhjælper i Hasselhuset. Efter studentereksamen skulle han arbejde et par år og så videre på musikkonservatoriet. Men arbejdet med børnene trak mere og mere og musikken kunne han jo også bruge i sit pædagogiske arbejde. Så hørte han om meritpædagoguddannelsen. Og så viste der sig et nye spor. 

Han talte med sin leder, Yvonne, om muligheden for at tage en merituddannelse i Hasselhuset. De blev enige om, at de hver især skulle undersøge det nærmere. Yvonne med institutionens perspektiv,Thomas set med fra den studerendes synsvinkel. 

En daglig, faglig udfordrer

For Yvonne Pedersen stod det hurtigt klart, at det var en god idé. Godt nok skulle institutionen betale udgifterne til uddannelsen og betale løn til Thomas de sidste to år. Men så ville de jo få hans arbejdskraft for de penge. 

”Og en meget kvalificeret arbejdskraft, fordi Thomas kender institutionen og er så dygtig. Så jeg var hurtigt klar på, at vi skulle ansætte Thomas,” siger Yvonne. Hun fortæller, at det også var en overvejelse, om det er en god idé at en medhjælper bliver studerende i sin egen institution. Vedkommende skal kunne klare det rolleskifte det er at skifte position fra ufaglært arbejdskraft til studerende og dermed en daglig, faglig udfordrer. 

Alle er praktikinstitution

”Men det var jeg ikke i tvivl om, at Thomas kunne klare. Ellers ville jeg have fortalt ham det og have anbefalet ham at søge en meritstilling i en anden institution, hvor alle ville se på ham med friske øjne,” siger Yvonne. 

Ifølge Kirsten Vrist, der er praktikvejleder for Thomas, er det vigtigt, at hele institutionen er med på forandringerne. 

”Når rollerne pludselig skifter, er der ikke længere tale om en ufaglært kollega, men om en studerende på rejse ind i nyt og ukendt land. Det skal alle være med på, ellers kommer det ikke til at fungere,” siger Kirsten Vrist. 

Plads til at være studerende

Ifølge Thomas er der tale om to forskellige mindset. Dels en medhjælper, der er en del af den faste normering. Og så den studerende, der skal kunne balancere mellem dagligdagen på den ene side og samtidig holde fast i at have tid til at observere, undre sig og reflektere. 

”Du skal turde stille alle spørgsmålene. Også til almindeligheder. Hvorfor gør vi sådan her? Kunne vi gøre det på en anden måde? Du er på en rejse imod at blive pædagog. Superspændende – og samtidig en stor udfordring,” siger Thomas, der lige nu er i gang med sit afsluttende bachelorprojekt om musik som pædagogisk redskab i børns udvikling. Med særligt fokus på neurologi og neuropædagogik. Han afslutter sin uddannelse til sommer og er herefter sikret ansættelse på 32 timer i Hasselhuset.