Morten Østergaard besøgte læreruddannelsen i Aarhus

Billede af Morten Østergaard til fysikundervisning.
Den politiske leder for Radikale Venstre Morten Østergaard besøgte fredag den 11. januar læreruddannelsen i VIA på Campus i Aarhus C for at deltage i undervisningen og få en snak om, hvordan man forbedrer læreruddannelsen.
Tidligere uddannelses- og forskningsminister og nuværende politisk leder for Radikale Venstre, Morten Østergaard, besøgte fredag den 11. januar læreruddannelsen på Campus C i Aarhus. Formålet var at deltage i undervisningen og tale med de studerende og underviserne om at forbedre læreruddannelsen. 

Morten Østergaard var inviteret til at deltage i idræts- og fysikundervisningen på læreruddannelsen i Aarhus. Læreruddannelsen har de seneste år været til debat, og i kølvandet på den netop afsluttede evaluering af uddannelsen har Radikale Venstre foreslået, at uddannelsen gøres femårig og fortsat forankres på professionshøjskolerne. 

”Hvis vi skal være ambitiøse på skolens vegne, så må vi også investere mere tid i at uddanne lærerne. Det afgørende for mig er, at vi får en læreruddannelse forankret på professionshøjskolerne, og som giver mere tid til den her praksisnærhed. Så nogle af de ambitioner, som de studerende gav udtryk for i dag, kan vi sagtens finde plads til i en ny femårig uddannelse,” siger Morten Østergaard. 

Høj faglighed – men uden tid til fordybelse

Og foruden sved på panden fik den radikale leder og tidligere uddannelses- og forskningsminister da også lejlighed til at tale med både studerende og undervisere om, hvordan uddannelsen kan forbedres. Det gennemgående budskab fra de studerende var, at fagligheden er høj, men der mangler timer og tid til fordybelse på både uddannelsen og i praktikken. 

”To klare indtryk står tilbage fra min snak med de studerende. Der er en iver og en appetit i forhold til at få endnu mere ud af læreruddannelsen, som de studerende også deler. Og så er der et klart ønske om en tættere kobling til den virkelighed, de studerende skal ud i. Jeg mærker, at de studerende gerne vil ud og prøve sig selv af mod nogle elever i en undervisningssituation noget oftere."

”Men jeg kan også høre, at det ikke er et spørgsmål om at sprede de nuværende fire år ud over en fem år, fordi de studerende rent faktisk selv mener, at man godt kan nå videre inden for de nuværende fire år. Så intensiteten kan sagtens blive højere, men fordybelsen og praksisnærheden den kan blive større, hvis man har bedre tid,” siger han.

Evaluering af reform fra 2013

Læreruddannelsen blev senest reformeret i foråret 2013, og de første hold har nu været igennem den nyeste version af læreruddannelsen, den såkaldte LU13. På den baggrund har en ekspertgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet det seneste år arbejdet på en evaluering, som blev endeligt offentliggjort den 15. januar 2019.

Du kan læse hele evalueringen her.