Ny bog om helhedsorienteret socialt arbejde

Billede af Anne Marie Villumsen
Hjælpen til socialt udsatte familier skal samles ét sted. Ny bog undersøger, hvordan kommunerne kan strukturere hjælpen mere hensigtsmæssig. Foto: Arkiv
Hjælpen til socialt udsatte familier skal samles ét sted. På den måde styrker vi indsatsen og gør det mere overskueligt for familierne at handle selv. Ny bog sætter fokus på det helhedsorienterede sociale arbejde.  

’Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier’ er titlen på bogen, der undersøger, hvordan kommuner kan forbedre hjælpen til udsatte familier.

”Bogen handler om de mest udsatte familier i vores samfund. Det er familier, der har problemer med både beskæftigelsen, sundheden, trivslen og selvforsørgelsen, og som kommunen ofte ikke lykkes med at hjælpe,” siger Anne Marie Villumsen, der er docent og ph.d. ved Socialrådgiveruddannelsen ved VIA University College, og som har været med til at skrive bogen.

Bogen kommer med bud på, hvordan kommunerne kan organisere hjælpen til disse familier mere hensigtsmæssigt. I dag skal den enkelte familie hente hjælp i flere forskellige afdelinger hos kommunerne og i regionerne. Det er ofte yderst vanskeligt for disse familier at navigere rundt i et så komplekst system.

Det helhedsorienterede sociale arbejde fokuserer på at ændre rammerne for hjælpen, så den passer til den enkelte families problemer og behov. Hjælpen samles, og familierne skal kun hente hjælp ét sted.

Udgangspunkt i erfaringer fra tre kommuner

I Skive, Lolland og Furesø Kommune har man gode erfaringer med netop det helhedsorienterede sociale arbejde.  De tre kommuner har forsøgt sig med hver deres praksismodel for den helhedsorienterede indsats. Bogen tager blandt andet afsæt i disse praktiske erfaringer og beskriver, hvilke organisatoriske udfordringer de tre kommuner har oplevet ved denne type socialt arbejde.

Bogen følger og blander både et forsknings- og praksisperspektiv. Dette ser Anne Marie Villumsen som en af bogens styrker.

”Vi forsøger at ramme det, der er brug for på både uddannelserne og ude i praksis. Læseren skal blive klogere på, hvordan man helt praktisk kan organisere denne type arbejde og samtidig kunne se det i et forskningsmæssigt perspektiv,” siger hun og påpeger, at bogen også bidrager med kritiske vinkler på, hvordan hjælpen til denne type af udsatte familier er struktureret i de fleste kommuner i dag.

Bogen henvender sig til en bred målgruppe. Den er rettet mod studerende på grunduddannelsen for socialrådgivere samt studerende på efter- og videreuddannelse inden for det sociale område og offentlig ledelse. Derudover er bogen også skrevet til praktikere som socialrådgivere og ledere.

Hvad er god hjælp?

”En af bogens væsentligste pointer er, at vi ikke kan vide, hvornår vores hjælp opleves som hjælpsom, før vi har spurgt de familier, der har brug for hjælpen. Vi er nødt til at snakke med familierne om, hvornår de oplever, at hjælpen virker,” siger Anne Marie Villumsen.

Bogen undersøger bl.a. hjælpen fra familiernes eget perspektiv. Anne Marie Villumsen pointerer, at dette er et aspekt, man tidligere ikke har været særlig god til, men som er yderst vigtigt for at opnå den bedst mulige hjælp.

 

For yderligere information kontakt:

Anne Marie Anker Villumsen, Docent, ph.d., programkoordinator, VIA Socialrådgiveruddannelsen
Telefon: 87 55 33 08
Email: amv@via.dk