Ny bog om trivsel i skolen

Billede af John Lyhne
”Formålet med bogen er at give de professionelle ny viden og konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med pædagogikkens relationelle og emotionelle faktorer og ad den vej skabe vitale læringsfællesskaber," fortæller Jørgen Lyhne, der er lektor og psykolog ved VIA Efter- og videreuddannelse.
Lektor og psykolog Jørgen Lyhne fra VIA Efter- og videreuddannelse har udgivet en ny bog, der giver gode råd til, hvordan lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle kan skabe bedre læring og trivsel hos børn.

Hvordan får vi skabt bedre trivsel hos børn i skole og dagtilbud?

Dét giver cand. psych. og lektor i psykologi og specialpædagogik Jørgen Lyhne fra VIA Efter- og videreuddannelse svar på i en ny fagbog.

Bogen med titlen ’Pædagogisk engagement og relationel musikalitet – kunsten af skabe trivsel’ har Jørgen Lyhne skrevet i samarbejde med psykolog og centerchef Anne Linder fra Dansk Center for ICDP (International Child Development Programme).

Bogen hviler på forskning fra positiv psykologi og positiv pædagogik og henvender sig til alle faggrupper, der beskæftiger sig med pædagogik, læring og formidling.

”Formålet med bogen er at give de professionelle ny viden og konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med pædagogikkens relationelle og emotionelle faktorer og ad den vej skabe vitale læringsfællesskaber. Et af bogens helt centrale formål er at vise, hvordan musik og musikalitet er en vigtig faktor i det relationelle arbejde,” forklarer Jørgen Lyhne.

Positive boganmeldelser

Jørgen Lyhne og Anne Linders nye bog har fået positive anmeldelser fra flere sider. Eksempelvist roser lektor Hans Henrik Knoop fra DPU ved Aarhus Universitet i høje toner den undersøgelse, bogen bygger på.

”Tak for denne kompetent gennemførte og perspektivrige undersøgelse af det pædagogiske hjerteland!,' lyder der blandt andet i en kommentarer fra Hans Henrik Knoop.

Tilsvarende bringer fagbladet Folkeskolen i en artikel med overskriften ’Magi i klasseværelset’ en positiv anmeldelse af bogen ’Pædagogisk engagement og relationel musikalitet – kunsten af skabe trivsel’. I anmeldelsen skriver Folkeskolen blandt andet: ”I denne bog løftes forståelsen af det relationelle op på et helt nyt niveau med et skarpt blik på betydningen af pædagogisk engagement og atmosfære”.

Læs hele boganmeldelsen fra Folkeskolen her.