Ny formand og næstformand for de studerende

Billede af den nye formand og næstformand for Studenterrådet
Mike Bødker Musial (til højre) og Rasmus Møland Bille vil som ny formand og næstformand i Studenterrådet blandt andet sætte fokus på trivsel og besparelser. Foto: Arkiv
Mike Bødker Musial og Rasmus Møland Bille, der begge studerer på sygeplejerskeuddannelsen i Randers, er valgt som nye frontfigurer for Studenterrådet i VIA.

De studerende i VIA har fået nye frontfigurer. Således er det nu Mike Bødker Musial og Rasmus Møland Bille, henholdsvist fra 5. og 3. semester på sygeplejerskeuddannelsen i Randers, der er formand og næstformand for Studenterrådet i VIA.

De blev valgt på den seneste generalforsamling i studenterrådet, hvor den tidligere formand og næstformand, Krista Singh og Hedvig Dybdal Lund, valgte at overlade stafetten til nye kræfter og altså ikke genopstillede. 

Mike er som formand også medlem af VIAs bestyrelse – sammen med endnu et medlem af Studenterrådet i VIA, nemlig Sofie Falck Villadsen fra læreruddannelsen i Aarhus. Denne konstellation skyldes en vedtægtsændring, som betyder, at næstformanden i studenterrådet ikke længere automatisk er medlem af VIAs bestyrelse. 

Baggrunden for ændringen er, at studenterrådet ønsker at engagere flest mulige studerende. 

”Sofie og jeg har foreløbig været med til to bestyrelsesmøder og var også med på den fælles tur i marts for VIAs bestyrelse og direktion til München. Det har været meget inspirerende, og jeg har en god oplevelse af, at bestyrelsen lytter til os studerende og gerne vil inddrage vores viden og holdninger,” fortæller den nyslåede formand for Studenterrådet i VIA.

Meget aktive i det studenterpolitiske

Både Mike Bødker Musial og Rasmus Møland Bille er vant til at være aktive i det studenterpolitiske arbejde og har begge været med i Studenterrådet i VIA som menige medlemmer i et godt stykke tid.

Sideløbende har de begge deltaget i campusrådet på Campus Randers samt i de studerendes råd ved sygeplejerskeuddannelsen i Randers. 

Desuden er Mike Bødker Musial studentervejleder i VIA, mens Rasmus Møland Bille er aktiv i SLS – Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

På tour til alle campusser

De to vil som formand og næstformand for VIAs 19.000 studerende på grunduddannelserne i den kommende tid tage rundt og tale med medstuderende på alle VIAs campusser om, hvad de er optaget af og gerne vil have, at studenterrådet beskæftiger sig med. 

Desuden vil Mike Bødker Musial og Rasmus Møland Bille arbejde for, at der bliver etableret et campus-studenterråd på alle campusser, og at alle campusser er repræsenteret i studenterrådet. 

”Studenterrådet i VIA vil besøge campusserne og hjælpe med sparring på de campusser, der ikke har et Campus-DSR. Og vi vil gerne have to repræsentanter fra hver campus til at sidde med i Studenterrådet i VIA. P.t.  er der et par campusser, der ikke har et Campus-DSR, og som ikke er repræsenteret i studenterrådet,” fortæller Mike Bødker Musial.  

Bedre trivsel og kritisk blik på besparelser

Han og Rasmus Møland Bille vil også arbejde videre med den trivselsundersøgelse blandt VIAs studerende, som det tidligere formandskab for studenterrådet har sat i gang. 

”Vi ved, at der er studerende, der mistrives på forskellige måder. For os i studenterrådet er det vigtigt at få afdækket omfanget og at få skabt et overblik til de studerende over, hvad der er af muligheder for hjælp internt i VIA og eksternt, hvis man som studerende mistrives. Eksempelvis er der en ordning med fem timers gratis psykologhjælp, som kun få kender til,” påpeger Mike Bødker Musial.

Rasmus Møland Bille betoner, at studenterrådet også ser sig selv som et talerør til ledelsen og blandt andet er meget opmærksom på ”at være med inde over og forholde sig kritisk”, når der i VIAs top bliver drøftet besparelser.

”Essensen for os i studenterrådet er at sikre gode uddannelser. Derfor vil vi ind imellem være en lille vagthund, der råber op, hvis vi føler, at de studerendes perspektiv bliver glemt i farten,” lyder det fra Rasmus Møland Bille.

Både han og Mike Bødker Musial er villige til at lægge mange timer i tillidshvervet som formand og næstformand for Studenterrådet i VIA sideløbende med deres uddannelse til sygeplejerske. I det studenterpolitiske arbejde vil de have et tæt samarbejde med VIAs studenterkoordinator, Amaya Bøgeskov Echeverria.