Ny læreruddannelse populær blandt universitetsuddannede

VIA University College åbnede sidste år dørene for en ny type læreruddannelse, en såkaldt trainee meritlæreruddannelse. Uddannelsen, som VIA i første omgang udbyder i Silkeborg, tiltrækker et stort antal studerende med universitetsbaggrund. Kommunerne bakker op om uddannelsen som en mulighed for at reducere brugen af uuddannede vikarer i folkeskolen.

Foto af lærerstuderende og underviser.

En såkaldt trainee meritlæreruddannelse lader de studerende være ansat på en skole tre dage om ugen og de resterende to. Det har tiltrukket mange studerende med en bachelor- eller kandidatgrad. Foto: Arkiv

VIA lancerede sidste år en ny type læreruddannelsen, hvor de studerende tre dage om ugen arbejder som lærer på en skole – med løn - mens de to dage om ugen læser på læreruddannelsen i Silkeborg. Allerede nu viser en opgørelse fra VIA, at trainee meritlæreruddannelsen i høj grad tiltrækker studerende med en bachelor- eller kandidatgrad fra universitetet. 

”Vi er glade for, at uddannelsen tiltrækker denne gruppe studerende. Der er tale om veluddannede studerende, som ser en mulighed for at læse videre, selvom de ikke får SU. Samtidigt hører vi fra skolerne, at de studerende - både når de indgår som vikarer og som faste lærere - bidrager med en stærk faglighed og modenhed,” siger uddannelsesleder på læreruddannelsen i Silkeborg Lars Christensen Ustrup.

Han understreger, at uddannelsen netop forsøger at hjælpe kommunerne med at nedbringe brugen af uuddannede vikarer. 

”Selvom de studerende ikke har en lærerfaglighed - som er den, vi giver dem - kommer de med noget andet, end mange af de vikarer, skolerne i dag er nødt til at bruge, som kommer direkte fra gymnasiet,” siger Lars Christensen Ustrup. 

Af de to hold, VIA har oprettet indtil nu, har 83 procent en bachelor- eller kandidatgrad. Næsten halvdelen, eller 47 procent, er kandidater, eksempelvis cand.ling.merc. og cand.mag., mens 36 procent har en bachelorgrad.

Skal afhjælpe kommunernes behov for uddannede lærere

VIA – og andre af landets professionshøjskoler – opretter i øjeblikket nye typer af læreruddannelser, der skal tiltrække flere studerende, bl.a. i kommuner, der har svært ved at rekruttere uddannede lærere. Det drejer sig fx om uddannelsesstationer og trainee-forløb. En undersøgelse fra Danmarks Lærerforening fra 2018 viser, at 16,2 procent af lærerne i danske folkeskoler ikke har en læreruddannelse. Samtidigt stiger brugen af uuddannede vikarer. Uden for de store uddannelsesbyer er tallet endnu højere. 

Det er et problem, som professionshøjskolerne i samarbejde med kommunerne prøver at finde løsninger på.

”På VIA har vi i år oprettet to uddannelsesstationer, så unge kan vælge at tage en læreruddannelse i Holstebro og Randers, hvor der ikke før har været den mulighed. Trainee meritlæreruddannelsen et tilbud, hvor vi får fat i en anden målgruppe og er med til at løse problemet med uuddannede vikarer og på sigt uuddannede lærere,” siger Lars Christensen Ustrup.

Kompetent fra dag ét

Erfaringerne med de første studerende er positive. Skoleleder på Brædstrup skole i Horsens, Rikke Meldhede, ansatte i 2017 Tinna Mogensen, som går på det første hold på trainee meritlæreruddannelsen i Silkeborg. 

”Det var et voksent menneske, der trådte ind ad døren. Tinna er vant til at tage ansvar, og både forældre og kolleger opfattede hende som kompetent fra dag ét,” fortæller Rikke Meldhede. 

Med en uddannelse som optometrist og en karriere som optiker bag sig, er den 39-årige Tinna Mogensen ikke en typisk lærerstuderende. 

”Men jeg har et bål i maven, der brænder for lærerfaget. Og jeg vil vove at påstå, at min personlige erfaring fra en erhvervskarriere bidrager positivt til jobbet som lærer,” siger Tinna Mogensen.
Hun nævner bl.a., at hun er vant til at møde velforberedt op på arbejde og tale med mange typer af mennesker. 

”Det kan eleverne mærke, og det tror jeg betyder noget – også i forhold til mit samarbejde med forældre og kolleger,” siger hun. 

Grunden til, hun søgte ind på trainee meritlæreruddannelsen er, at jobbet i optikerbranchen ikke flugtede med et familieliv med små børn. I første omgang blev hun vikar på Brædstrup skole, men da hun hørte om uddannelsen i Silkeborg, slog hun til. 

”Det var afgørende for mig, at jeg kunne fortsætte med at arbejde samtidigt med, at jeg tog en læreruddannelse. Jeg kan ikke få mere SU, så økonomisk ville jeg have svært ved at gå på et fuldtidsstudie,” siger hun. 

Kan relatere teori til praksis

Trainee meritlæreruddannelsen indeholder det samme, som en almindelig meritlæreruddannelse. Men undervisningen er tilrettelagt, så de studerende kan arbejde på en skole to-tre dage om ugen, mens de er på uddannelsen i to dage. Og det er en stor fordel, mener Tinna Mogensen.

”Vi kan relatere teori til praksis på en helt anden måde end ’almindelige’ lærerstuderede. Tingene giver mening, når vi dagligt oplever, hvad det vil sige at arbejde som lærer,” siger hun. 

Forældrene har respekt

Sofie Poulsen startede i år på trainee-uddannelsen. Hun er cand.mag. i kommunikation og tysk fra Aarhus Universitet. Men som nyuddannet havde den 27-årige svært ved at få job.

”Jeg havde tidligere været vikar på en skole og spurgte Skovvangskolen i Hammel, om de kunne bruge mig. Det kunne de, og de foreslog mig at søge ind på trainee-uddannelsen,” fortæller Sofie Poulsen.

Hun oplever, at hendes kandidatgrad udgyder respekt fra forældrene. 

”Jeg kan mærke, at de på en måde føler, jeg er overkvalificeret til at undervise deres børn. Men selvom jeg bruger min akademiske ballast fagligt, fx har jeg undervist i tysk, har jeg jo endnu ikke lært at være lærer,” siger Sofie Poulsen.

Konflikthåndtering er svært

Noget af det, der ofte er svært for nyuddannede lærere er at håndtere konflikter og forældresamarbejde. Men her mener Sofie Poulsen, at de trainee-studerende har en fordel.

”Dels er vi lidt ældre, end den typiske studerende. Dels har vi under vores tidligere uddannelser stået i mange situationer, som vi trækker på i dag fx i forhold til forældresamtaler,” siger hun.  
Sofie Poulsen har altid været interesseret i at blive lærer.  

”Men hjemmefra fik jeg at vide, at jeg skulle bruge mit høje gennemsnit fra gymnasiet på noget andet end en læreruddannelse,” siger hun. 

Flere kommuner ser en mulighed

Viceskoleleder på Skovvangskolen, Ole Pilgaard, er glad for, at Sofie Poulsen er blevet ansat på skolen. 

”Vi har tilrettelagt hendes skema sådan, at hun har to faste klasser på skolen og har fri, når hun er på uddannelsen,” siger Ole Pilgaard.

Han roser den nye mulighed for at uddanne sig til lærer samtidigt med, at man arbejder på en skole. Men han mener ikke, at en universitetsbaggrund automatisk gør lærerne bedre.

”Jeg tror, det er meget personafhængigt. Uddannelsen til lærer er jo en dannelsesrejse. Om du bliver en god lærer handler om, hvordan du er som person. Sofie skabte hurtigt kontakt til eleverne, og hun gør det godt som lærer i vores specielklasser.  Men hun er også udfordret, fx i forhold til det pædagogiske,” siger Ole Pilgaard. 

Han vil gerne ansætte trainee-studerende i fremtiden, hvis det passer med skolens behov og den studerende. 

Flere kommuner, bl.a. Vejle, bakker op om skolernes ansættelse af trainee-studerende og har øremærket midler til, at skolerne kan ansætte dem som vikarer. Indtil videre er det kun i Silkeborg, at VIA tilbyder en trainee meritlæreruddannelse.

Fakta:

  • Trainee meritlæreruddannelsen varer 3-4 år, afhængigt af, hvor meget, den studerende kan få merit for. Studerende arbejder 60 procent som vikar på en skole og er 40 procent på læreruddannelsen. Flere kommuner støtter ordningen, som skolerne bruger til at nedsætte brugen af uuddannede vikarer. 
  • Uddannelsen er selvfinansieret, men de studerende tjener penge, mens de læser. 
  • I 2017 og 2018 har VIA optaget knap 50 studerende. Heraf har 47 procent en kandidatgrad, 36 procent har en bachelorgrad og 17 procent en erhvervsuddannelse. 
  • Læs mere om uddannelsen her.

For yderligere information, kontakt:

Lars Christensen Ustrup
Uddannelsesleder på VIA læreruddannelsen i Silkeborg.
T: 87 55 31 07
E: lu@via.dk 

Ole Pilgaard
Viceskoleleder på Skovvangskolen i Hammel.
T: 89 64 36 50
E: opsk@favrskov.dk 

Sofie Poulsen
Lærerstuderende og vikar på Skovvangskolen i Hammel.
T: 53 38 48 70

Tinna Mogensen
Lærerstuderende og vikar på Brædstrup skole i Horsens.
T: 24 96 19 06

Relaterede artikler