Ny pædagoguddannelse skal stå sin prøve

Billede af Line Jeppesen
Line Jeppesen             Foto: Arkiv
I løbet af januar 2017 dimitterer de første pædagoger, der er blevet uddannet efter en stærkt revideret uddannelse. De nybagte pædagoger har specialiseret sig i tre forskellige retninger.
Pædagoguddannelsen kan føre til en række forskellige jobs. Mange pædagoger arbejder i en daginstitution. Andre i en skole eller fritidsklub. Og atter andre får beskæftigelse i en specialinstitution for børn, unge eller voksne.

Med en revideret pædagoguddannelse, der trådte i kraft i 2014, bliver de nye pædagoger specialiseret i forhold til de jobs, der venter efter uddannelsen. I disse uger dimitterer de første, der skal ud på arbejdsmarkedet med den nye uddannelse i bagagen.

”Selv om de studerende specialiserer sig inden for daginstitutioner, skole/fritid og social-/specialpædagogik, er der stadig tale om en enhedsuddannelse. Alle uddannes i den pædagogiske grundfaglighed og andet fælles gods. Oven på dette fundament kommer så specialiseringen”, siger Peter Møller Pedersen, chef for VIAs pædagoguddannelser.

 

Begyndervanskeligheder ved overgang til revideret uddannelse

Den nye pædagoguddannelse blev ikke indført uden problemer, fortæller 25-årige Line Jeppesen, der – trods bopæl i København – har gennemført VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus. Hun har netop siddet ved det grønne bord for sidste gang.

”Vi begyndte uddannelsen på den gamle ordning og skulle midtvejs så sadle om til den nye. Det var langt fra alle, der var tilfreds med, at de ikke kunne få lov til at færdiggøre den uddannelse, de oprindeligt tilmeldte sig”, siger Line Jeppesen og tilføjer, at der også har været andre overgangsproblemer.

”Det kunne være lidt besværligt, men det har på den anden side gjort os meget omstillingsparate. Og jeg er sikker på, at startvanskelighederne er overstået for de kommende årgange”, siger Line Jespersen.

Hun har valgt specialisering i daginstitutioner, men kan på sit CV også notere indsigt i specialområdet, fordi hun har haft studiejob inden for området.

 

Mere praksisnær uddannelse

En anden nyskabelse i uddannelsen er, at undervisningen ikke længere tager udgangspunkt i fag, men derimod i konkrete pædagogiske problemstillinger, fortæller uddannelseschef Peter Møller Pedersen.

”Det varierer lidt fra modul til modul. Nogle af dem er overvejende teoretiske. På andre moduler har vi arbejdet med udgangspunkt i cases, og det er rigtig meget mig! Det er virkelig godt, når vi tager udgangspunkt i eget felt”, siger Line Jeppesen, der især finder det spændende at arbejde med cases i tværfaglige projekter sammen med lærer- og socialrådgiverstuderende.

Også den store afsluttende eksamensopgave – bachelorprojektet – har fået en overhaling i den nye uddannelse.

”Bachelorprojektet skal formuleres i samarbejde med en institution, og det får derved et praksisnært indhold”, forklarer Peter Møller Pedersen.

”Det har været spændende at arbejde med bachelorprojektet. Min makker og jeg var i forbindelse med projektet i ’minipraktik’ i en daginstitution, og vi valgte os at beskæftige os med kvalitetsbegrebet. I de to uger lavede vi blandt andet en empirisk undersøgelse, som vi skulle bruge til eksamensprojektet. Hele processen satte gange i mange tanker og samtaler og har givet os megen ny viden”, påpeger den nyuddannede pædagog.

Line Jeppesen har allerede fået nyt job. Hun starter om kort tid i en københavnsk daginstitution.

 

FAKTA

Fordelingen på de tre specialiseringsretninger:

  • 43% studerer på dagtilbudsretningen
  • 23% studerer på skole-/fritidsretningen
  • 34% studerer på social-/specialpædagogikretningen

Fordelingen svarer nøje til de efterfølgende jobmuligheder og er fastsat af aftagerne (kommuner m.fl.)