Ny uddannelse skal hjælpe 160.000 pårørende børn og unge 

Josefine
Josefine er en af de 160.000 børn og unge i Danmark, der har alvorlig sygdom i familien tæt på.  
Det Nationale Sorgcenter og VIA University College står bag ny efteruddannelse, der skal sikre bedre professionel hjælp til børn og unge, der er pårørende til syge familiemedlemmer.

80.000 børn og unge i Danmark har én eller begge forældre med alvorlig fysisk sygdom. Dertil kommer, at op mod 80.000 børn og unge vokser op med en psykisk syg forælder. 

Samtidig viser forskning, at halvdelen af alle børn og unge, der lever med en alvorligt syg forælder, har markant dårligere mental sundhed end andre børn og unge. De oplever at være udenfor eller efterladt med deres egne fantasier og følelser omkring den syge og sygdommen. Dét kan resultere i alvorlig mistrivsel, udviklingsforstyrrelser og problemer med hverdag og skolegang.

Tal dokumenterer, at 15 procent af de børn og unge, der oplever alvorlig sygdom i den nærmeste familie, får brug for psykologhjælp til at håndtere den fysiske og psykiske belastning

For at sikre professionel hjælp til de berørte har Det Nationale Sorgcenter netop udviklet en ny efteruddannelse til vejleder for børn som pårørende. Efteruddannelsen er målrettet fagprofessionelle på hospitaler, kommuner, skoler og børneinstitutioner samt fra andre felter på social- og sundhedsområdet.

Mangel på professionel hjælp i dag

”Mange pårørende børn og unge får ikke den hjælp, de har brug for. Ofte mangler personalet på hospitalet, hos kommunen, i skolen eller i børnehaven både faglig viden og modet til at støtte og vejlede forældrene, eller de er i tvivl om deres handlemuligheder. På den nye efteruddannelse til vejleder for børn som pårørende lærer deltagerne at støtte og kommunikere med familien på en måde, der matcher familiens ressourcer,” siger direktør Preben Engelbrekt fra Det Nationale Sorgcenter.

Det er VIA University College i Aarhus, der er udpeget til at udbyde den nye efteruddannelse som et valgmodul på den sundhedsfaglige diplomuddannelse, som VIA University College i forvejen udbyder. 

Det nye uddannelsesforløb til vejleder for børn som pårørende går i luften fra februar 2020 og klæder også kursisterne på til tværfagligt samarbejde.

10 kursusdage med den seneste forskningsviden

Efteruddannelsen med titlen ’Vejleder for børn som pårørende’ består af 10 undervisningsdage hos VIA i Aarhus, hjemmeopgaver med fokus på forbedring af praksis mellem undervisningen og en afsluttende skriftlig eksamensopgave. 

Halvdelen af undervisningen varetages af undervisere fra Det Nationale Sorgcenter og den anden halvdel af undervisere fra VIA University College. 

”I forløbet får deltagerne indblik i den nyeste forskning og viden om pårørende børn og unge, i børn og unges udviklingspsykologi og i forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge. Ligeledes bliver der fokus på samtaletræning,” fortæller Ann Marie Nissen, der er adjunkt på den sundhedsfaglige diplomuddannelse hos VIA University College.

Kontakt: 

Ann Marie Nissen
Adjunkt og projektleder ved VIA University College
T: 87 55 29 98
E:amni@via.dk

Birgitte Grube
Chefkonsulent i Det Nationale Sorgcenter
T: 22 62 06 81
E: bg@sorgcenter.dk