Nye kurser hjælper kommunerne til at forebygge ekstremisme

mai-britt-beck
Mai-Britt Beck Nielsen er adjunkt og socialrådgiver fra socialrådgiveruddannelsen hos VIA University College.
Sagsbehandlere i kommunerne bliver fra 2020 klædt på med ny viden til at forebygge radikalisering og ekstremisme. Det sker på kurser og med undervisningsmateriale, som VIA University College netop nu udvikler for Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Sagsbehandlerne på det sociale område i kommunerne skal være endnu bedre rustede til at arbejde med at forebygge radikalisering og ekstremisme hos både børn, unge og voksne. Derfor har Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Udlændinge- og Integrationsministeriet taget initiativ til at få udviklet kurser og undervisningsmateriale, der er direkte målrettet myndighedssagsbehandlere. 

Især sigter kurserne på at give myndighedssagsbehandlerne konkret viden om handlemuligheder, de kan tage i brug, når de får indberetninger om personer, der viser tegn på en ekstrem og radikaliseret tankegang eller adfærd.     

Myndighedssagsbehandlere er primært socialrådgivere, der sidder ’inde på kommunen’ og har ansvar for at sætte handlinger i gang, når der er behov for det. Handlemulighederne for myndighedssagsbehandlerne kan for eksempel være at gå til kommunens infohus for at få undersøgt indberettede bekymringer nærmere, når pædagoger, skolelærere eller SSP-konsulenter gør opmærksom på personer, hvor de har registreret en adfærd, der kunne tyde på interesse for radikaliserede miljøer, ekstreme holdninger eller afstandtagen til samfundet.

Alternative handlemuligheder kan være at knytte en mentor eller kontaktperson til den person, der har vist tegn på begyndende radikalisering. I andre tilfælde kan handlinger være rådgivning eller hjælp til at komme i uddannelse eller job.

Tredages kurser med hjemmeopgaver

Det er professionshøjskolen VIA University College, som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme efter en udbudsrunde har valgt til at udvikle de kommende kurser og det nye undervisningsmateriale. Kurserne vil VIA udbyde i Aarhus fra februar 2020 for myndighedssagsbehandlere fra hele Danmark – både fra store og små kommuner.

Opkvalificeringen vil løbe over tre dage med forskellige temaer og med hjemmeopgaver for deltagerne mellem kursusdagene. 

”Kurserne har fokus på både mennesker, der viser tegn på ekstrem højre- og venstreorientering samt på ekstrem islamisme,” forklarer adjunkt og socialrådgiver Mai-Britt Beck Nielsen fra socialrådgiveruddannelsen hos VIA University College.

Hun skal undervise på de kommende kurser og har været med til at udvikle undervisningsmaterialet. Tidligere har Mai-Britt Beck Nielsen selv som kommunal socialrådgiver arbejdet med de målgrupper, de nye kurser hos VIA har fokus på.

Mai-Britt Beck Nielsen understreger, at arbejdet med at forebygge radikalisering og ekstremisme er komplekse sager og en ny dimension i kommunernes arbejde. Derfor har myndighedssagsbehandlerne brug for specifik viden, både for at få kendskab til og handle på problemet. 

Forskningsviden og tæt på praksis

Den kommende opkvalificering vil bygge på de nyeste forskningsresultater og viden fra praksis og bygge bro til myndighedssagsbehandlernes daglige arbejde.

Konkret bliver myndighedssagsbehandlerne på de kommende kurser præsenteret for forskellige forklaringsmodeller for, hvorfor individer bliver tiltrukket af ekstreme miljøer – herunder samfundsmæssige, sociologiske og psykologiske faktorer. 

Deltagerne bliver tillige undervist i risiko- og beskyttelsesfaktorer, og hvad der er specifikt for personer, der tiltrækkes af ekstremistiske ideologier. Ligeledes får kursisterne grundigt kendskab til mulighederne for at samarbejde med forskellige fagpersoner om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme og til regler og handlemuligheder inden for relevant lovgivning, der kan bidrage til forebyggelse.

Fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er målet med de kommende kurser at få professionaliseret socialfaglige medarbejdere i arbejdet med borgere, hvor der er en bekymring for, at de er i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv eller færdes i ekstremistiske miljøer. 

Digital platform på vej 

Foruden kurser og undervisningsmateriale har VIA University College også haft til opgave at udvikle en digital platform med navnet forebygekstreminsme.nu. Den skal huse de relevante informationer og materialer og være en del af kurserne. 

Endelig har VIA udarbejdet en undervisermanual, så også undervisere på andre professionshøjskoler kan afvikle kurser for myndighedssagsbehandlere med fokus på forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

”Når den digitale platform går i luften kort efter nytår med informations- og undervisningsmateriale og en meget udførlig undervisermanual, kan andre professionshøjskoler så at sige bare snuppe materialerne og frit udbyde kurser i deres geografiske område. Målet er at brede kurser ud flere steder i landet og være fælles om opgaven med at hjælpe kommunerne til at forebygge radikalisering,” forklarer Mai-Britt Beck Nielsen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Mai-Britt Beck Nielsen, adjunkt, socialrådgiver og underviser på de kommende kurser til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme hos VIA University College.
T: 87 55 32 96.
E:mbbn@via.dk

Karen Bro Aaen, projektleder for de kommende kurser til forebyggelse af radikalisering og ekstremismelektor hos VIA University College.
T: 87 55 20 36.
E: kbaa@via.dk