Nye studerende forfølges af tvivl

Billede af studiemiljø
VIA sætter fokus på den stigende tvivl blandt unge, der skal vælge uddannelse. Foto: Arkiv
En stor del af de unge, der i disse dage starter på en videregående uddannelse, har været meget i tvivl om, hvad de skulle vælge. Det viser en ny undersøgelse fra en af landets største videregående uddannelsesinstitutioner.

 65.000 studerende starter i disse dage på en videregående uddannelse. Men selv om mange møder forventningsfulde op til studiestart, forfølges de unge i stigende grad af tvivl. En studiestartsundersøgelse fra VIA University College viser således, at hver femte af de nye studerende på professionshøjskolen - der er en af landets største videregående uddannelsesinstitutioner med uddannelser i Region Midtjylland og studerende fra hele landet - i høj eller meget høj grad har været i tvivl om deres valg. 

Flere end 2.500 nye studerende har deltaget i VIAs undersøgelse, og svarene viser nogle interessante for-skelle på tvivlerne. Således har 26 procent af de nye studerende, der har gået på et alment gymnasium (STX) i høj eller meget høj grad været i tvivl. Til sammenligning har kun ni procent af de unge med en erhvervsuddannelse været i tvivl. 

”En forklaring på den forskel kan være, at unge der vælger det almene gymnasium i forvejen måske er mere i tvivl om, hvad de vil. De har samtidigt også flere muligheder for at vælge videregående uddannelse, hvilket også betyder, at der er flere fravalg,” siger Caspar Sørensen, som er ansvarlig for studiestartsundersøgelsen hos VIA University College.  

Ifølge undersøgelsen bliver de unge ikke mere afklarede af at tage sabbatår, før de begynder en videregående uddannelse. Således er dobbelt så mange af dem, der har haft to sabbatår i høj grad i tvivl (30 procent) sammenlignet med dem, der kommer direkte fra gymnasiet (16 procent).  Efter tre eller flere sabbatår falder andelen af tvivlere dog, viser tallene. 

Tvivl er et grundlæggende vilkår

Ifølge eksperter er tvivl i dag et vilkår, som landets uddannelsesinstitutioner må tage alvorligt. Det skyldes dels det store udbud af uddannelser, dels et stigende fokus på uddannelsers relevans og samfundsværdi og sidst men ikke mindst, at unge i dag føler sig pressede og stressede.

”Når den store valgfrihed, de unge har i dag, kombineres med krav og forventninger til dem om at vælge rigtigt, vokser tvivlen. Mange unges forestillinger om uddannelse er præget af angst for, at de vælger forkert og at det 'går galt'. Tidligere var der langt mere fokus på, at man skulle prøve sine muligheder af,” siger Noemi Katznelson, der er ungdomsforsker på Aalborg Universitet. Hun er også nyt bestyrelsesmedlem hos VIA University College og ser frem til at bidrage til professionshøjskolens arbejde med at vejlede og hjælpe potentielle og nuværende studerende.

Som en bland-selv butik 

En af de unge, der har svaret på studiestartsundersøgelsen i VIA, er 23-årige Alexander Zeppelin. Han star-tede i denne uge på VIAs bioanalytikeruddannelse i Aarhus. 

”Jeg har været vildt meget i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. Jeg har altid følt, at det at vælge uddannelse er som at gå ind i en bland-selv slikbutik og skulle vælge ét stykke slik og gå ud igen,” siger Alexander Zeppelin.

Han har både gået på produktionsskole og har netop færdiggjort en HF-uddannelse, hvor han ikke mener, han fik hjælp til at træffe sit valg. 

”Jeg fik ingen vejledning. Det var kun fordi jeg havde en god biologilærer, og fordi en af mine klassekamme-rater har en søster, der er bioanalytiker, at jeg blev opmærksom på uddannelsen,” siger han.

20-årige Johanne Mosegaard var også meget i tvivl. Hun er fra Horsens og starter på VIAs pædagoguddannelse i byen. Hun blev sidste år optaget på fysioterapeutuddannelsen i Aarhus efter at have haft et sabbatår efter gymnasiet. Men hun sprang fra, fordi hun fandt ud af, at hun gerne ville blive boende tæt på venner og familie i Horsens. 

"Det var ikke så meget det faglige, for der er stor forskel på fysioterapeut og pædagog. Men jeg talte meget med venner og familie og det var det, der var det vigtigste for mit valg," siger Johanne Mosegaard.

Usikre unge bekymrer

Studievejleder på VIAs sygeplejerskeuddannelse i Aarhus, Anette Telling Dennig, oplever flere og flere studerende der, som Alexander og Johanne, tvivler. Og tvivlen forfølger dem ind i uddannelsen. 

”De unge er blevet mere usikre på de valg, de træffer og dybest set på sig selv. Og det bekymrer mig. Jeg oplever, tvivlen både handler om det faglige, men i høj grad også om det personlige,” siger studievejlederen. 

Ud over studievejledning, brobygning til ungdomsuddannelser, informationsmaterialer, åbent hus og studiepraktik, hvor unge kan prøve uddannelser af, forsøger VIA at italesætte tvivl. I september lancerer professionshøjskolen en række film og online materialer, der skal vise unge, at det er ok at være i tvivl. Og at der er hjælp at hente.

”Det er vigtigt for os som uddannelsesinstitution, at vi hjælper de unge med at træffe det rigtige valg for dem. Det handler ikke om, at nu skal de alle sammen blive lærere, sygeplejersker eller ingeniører hos VIA, men vi ønsker, at de træffer et oplyst og bæredygtigt studievalg. Dels gavner det os ved, at færre studerende falder fra vores uddannelser. Dels gavner det de unge selv,” siger Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør på VIA.

Det er ok at tvivle

Hun glæder sig over, at VIAs vejledning og information af de unge forsøger at gøre tvivlen til noget helt almindeligt og noget, der kan gøres noget ved. Tallene fra studiestartsundersøgelsen viser nemlig, at tilstrækkeligt med information og vejledning om forskellige videregående uddannelser nedbringer de unges tvivl.

Således viser tallene, at tvivl er stærkest blandt dem, der ikke føler, de har fået den nødvendige information om uddannelsesvalg.  41 procent af dem er meget i tvivl om deres valg, mens det kun gælder 12 procent af de unge, der mener, de har fået tilstrækkelig information. 

”Tallene siger noget om, hvor vigtigt det er, at vi samarbejder både med andre videregående uddannelser, med skoler og med ungdomsuddannelser, så flere unge kan føle sig hjulpet,” siger Kirsten Bundgaard.

For at understrege, at der ikke er noget forkert ved at være i tvivl, har VIA fået unge, der selv har været i tvivl, til at producere de film, der skal afdramatisere tvivlen. En af dem er 28-årige Christian Norlyk, der er en del af det unge og prisvindende produktionsselskab Jalabert i Aarhus.

”Det kom ikke bag på mig, at de unge, vi talte med, var meget i tvivl om, hvad de skulle stille op med deres liv. Det var jeg også i mange år. Det, der overrasker mig, er, hvor lidt de taler om tvivlen,” siger Christian Norlyk. 

De nye film kan ses på YouTube og i biograferne fra den 10. september.

De online materialer, VIA tilbyder unge, der ønsker mere viden om uddannelser kan findes på VIAs hjemmeside og på bloggen Din Studievej.

 

Fakta om undersøgelsen: 

  • Godt 2.500 nye studerende fra alle VIAs uddannelser har svaret på studiestartsundersøgelsen 2018. De studerende starter på uddannelser som lærer, pædagog, sygeplejerske, designer og ingeniør 
  • Som noget nyt har VIA bedt de studerende svare på, i hvor høj grad de har været i tvivl om deres uddannelsesvalg. Det er derfor første gang, der er tal på udbredelsen af tvivl. Baggrunden er tilbagemeldinger fra ungdomsuddannelser og studievejledere omkring oplevelsen af, at unge i dag er mere i tvivl
  • 21 procent af de nye studerende har i høj eller meget høj grad været i tvivl om deres valg
  • Studerende fra det almene gymnasium (STX) er mest i tvivl. Her er 26 procent i høj eller meget høj grad i tvivl. Til sammenligning er kun ni procent af studerende, der kommer fra en erhvervsuddannelse (EUD) i tvivl
  • Studerende som har haft flere sabbatår er mere i tvivl end dem, der kommer direkte fra en ungdomsuddannelse eller som har haft et enkelt sabbatår. 30 procent af dem, der har haft to sabbatår er i tvivl, 24 procent af dem med tre sabbatår er i tvivl, 22 procent af dem, der har været væk i et år er i tvivl og kun 16 procent af dem, der kommer direkte fra gymnasiet er i tvivl.
  • De studerende, som har fået den information, de havde brug for i forhold til studievalg er langt mindre i tvivl (12 procent svarer at de i meget høj grad er i tvivl) sammenlignet med dem, som ikke føler, de fik den nødvendige information (41 procent i meget høj grad i tvivl). 

 

For yderligere information:

Noemi Katznelson, professor, leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet
Tel: 20 68 66 80
Email: nka@learning.aau.dk

Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør, VIA University College
Tel: 87 55 10 18
Email: kibu@via.dk