Nye tal viser efterspørgsel på pædagogiske assistenter i Region Midtjylland

genrebillede af to børn
Væksten i antallet af ansatte pædagogiske assistenter kan blandt andet spores hos specialskoler, i ældreplejen, på døgninstitutioner og skoleområdet. Arkiv: Foto
Pædagogiske assistenter er i stigende grad efterspurgte i Region Midtjylland. Det viser en ny rapport, som VIA University College og social- og sundhedsskolerne offentliggør i dag. Eksempler fra Horsens og Viborg kommuner viser, at dimittenderne er efterspurgte. Men fra næste år bliver antallet af nyuddannede halveret. 

VIA University College og social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland har netop udgivet en rapport over pædagogiske assistenters beskæftigelsessituation. Rapporten viser, at antallet af beskæftigede er steget støt siden 2013. 

Det glæder uddannelseschef på VIA University College, Susanne Tellerup.

”Tallene viser, at arbejdsgiverne har fået øjnene op for, hvilken faglighed de pædagogiske assistenter kommer med. Samtidigt kan jeg konstatere, at pædagogiske assistenter for første gang nogensinde er kommet på finansloven,” siger hun. 

Susanne Tellerup er, lige som social og sundhedsskolerne der også uddanner pædagogiske assistenter, samtidigt bekymret. For uddannelsesinstitutionerne blev i 2016 pålagt at skære i antallet af studiepladser, så der fra næste år bliver uddannet halvt så mange pædagogiske assistenter som i 2018. 

”Det harmonerer ikke med den stigende efterspørgsel på dimittenderne,” siger Susanne Tellerup og understreger, at en stor del af de uddannede pædagogiske assistenter bruger erhvervsuddannelsen som springbræt til at videreuddanne sig til pædagog eller socialrådgiver.  

Stort behov for faglært personale

Væksten i antallet af ansatte pædagogiske assistenter kan blandt andet spores hos specialskoler, i ældreplejen, på døgninstitutioner og skoleområdet. På sidstnævnte er der sket en tredobling i antallet af ansatte pædagogiske assistenter.

Samtidigt viser en ny Cowi-analyse, ’Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland’, at der forventes rekrutteringsudfordringer allerede fra 2019 og en decideret mangel på pædagogiske assistenter fra 2020.

Selvom det klassiske arbejdsområde, daginstitutionerne, har ansat flere pædagogiske assistenter, bliver der også her brug for mere faglært personale ifølge Cowi.

”Efterspørgslen påvirkes af de øgede politiske krav på daginstitutionsområdet, herunder øgede krav til pædagogisk faglighed. Det kan betyde, at der i de kommende år vil blive ansat flere pædagogiske assistenter på bekostning af de ikke-faglærte pædagogmedhjælpere,” konkluderer Cowi-rapporten.

Den netop vedtagne finanslov indeholder midler til at øge antallet af uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter i landets daginstitutioner.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Susanne Tellerup, Uddannelseschef, VIA University College
Tlf: 87 55 35 50
Email: sute@via.dk

Julie Aaberg Andersen, Uddannelsesleder for pædagogisk assistentuddannelse VIA
Tlf: 87553710
Email: juan@via.dk

Pædagog og pædagogisk assistent i Viborg Kommune, Mikkel Gøtzche Norup
Tlf: 20742317
Email: mikkeln9@gmail.com

Dagtilbudschef for Horsens Kommune, Anne Bust
Tlf: 2174026
Email: AB@horsens.dk 

Pædagogisk assistent i Horsens Kommune, Irene Hedegaard Pedersen
Tlf: 40161938
Email: Irenep1960@hotmail.com

 

Fakta om rapporten: ’Pædagogisk Assistent – En rapport om faggruppens beskæftigelse i Region Midtjylland’

 • Rapporten, ’Pædagogisk Assistent – En rapport om faggruppens beskæftigelse i Region Midtjylland’, er udarbejdet i et samarbejde mellem social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland samt Via University College
 • Rapporten er en opfølgning på en tilsvarende rapport udarbejdet i 2016: ’Pædagogisk Assistent – En rapport over uddannelsens popularitet og beskæftigelsesstatistik i Region Midtjylland’
 • Rapportens konklusioner bygger på data indhentet fra landsdækkende dimittendanalyser samt fra Danmarks Statistik.
 • Foruden faktuelle konklusioner og grafer rummer rapporten interviews med færdiguddannede pædagogiske assistenter og arbejdsgivere, der fremstår som aktuelle eksempler på pædagogiske assistenters betydning i praksis
 • Se rapporten her.

Fakta om Cowi-rapport: ’Behovet for velfærdsuddannede i Region Midtjylland’

 • Rapporten af udarbejdet af Cowi for Region Midt og KKR Midtjylland
 • Undersøgelsen peger på, at der særligt kommer til at mangle SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter, hospitalsserviceassistenter, sygeplejersker og radiografer.
 • Rapporten ser ud fra en fremskrivning på fremtidens behov for faggrupperne Bioanalytikere, Ergoterapeuter, Ernæring og sundhed, Fysioterapeuter, Hospitalsserviceassistenter, Jordemødre, Lægesekretærer, Radiografer, Social- og sundhedshjælpere, Social- og sundhedsassistenter, Folkeskolelærere, Pædagoger, Pædagogiske assistenter, Socialrådgivere og Sygeplejersker.
 • Find hele rapporten her.

 

Fakta om pædagogisk assistentuddannelsen

 • Uddannelsens hovedforløb varer 2 år, 1 måned og 2 uger
 • Man skal bestå uddannelsens grundforløb 2 for at blive optaget på hovedforløbet
 • Pædagogisk assistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse. Enkelte steder i landet kan uddannelsen gennemføres som en EUX-uddannelse.
 • Dimensioneringsaftalen fra 2016 begrænser optaget af elever på pædagogisk assistentuddannelsens grundforløb 2 i hele landet
 • Pædagogiske assistenter kan bruge uddannelsen til at arbejde med børn og unge samt med voksne, der har handicap eller særlige behov
 • Pædagogisk assistentuddannelsen giver adgang til videregående uddannelser på akademi- eller professionsbachelorniveau, som eksempelvis pædagog, socialrådgiver eller psykomotorisk terapeut.
 • Pædagogisk assistentuddannelsen bliver udbudt på landets social- og sundhedsskoler samt hos Via University College.