Nyt regionalt sundhedssamarbejde gavner midtjyderne 

Billede fra operationsstue
Human First-samarbejdet indebærer, at borgere fra hele Midtjylland kan se frem til, at forebyggelse, behandling og pleje efter eksempelvis en blodprop i hjertet fremover bliver baseret på den allernyeste viden. Foto: Arkiv
VIA, AU og Region Midtjylland præsenterer den 2. maj
2019 sit nye sundhedssamarbejde, der blandt andet sætter fokus på bedre
forebyggelse og behandling af hjerne- og hjertesygdomme.

De tre store aktører i det midtjyske sundhedsvæsen – VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet – har indledt et nyt samarbejde om sundhedsforskning og sundhedsuddannelse, som involverer 35.000 medarbejdere fra de tre organisationer.

Partnerskabet har fået navnet Human First for at signalere, at det er de 1,2 millioner borgere i Midtjylland, der er i fokus. 

Potentialerne, visionerne og indsatserne i Human First bliver præsenteret ved en lanceringsevent i Søauditorierne på Aarhus Universitet torsdag den 2. maj 2019 kl. 13.00-15.30 med efterfølgende reception.

Bedre hjælp efter blodprop

Human First-samarbejdet indebærer, at borgere fra hele Midtjylland kan se frem til, at forebyggelse, behandling og pleje efter eksempelvis en blodprop i hjertet fremover bliver baseret på den allernyeste viden.

"I Region Midtjylland har vi en lang tradition for at samarbejde, og nu får vi med partnerskabet i Human First en mulighed for, at fagprofessionelle kan arbejde sammen på tværs af organisationerne. Målet er at skabe ny viden og få den bredt ud, så den gavner borgerne. Ambitionen er tillige, at borgerne med Human First vil opleve mere sammenhængende forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsforløb end i dag," siger dr.med. og cheflæge Per Jørgensen fra Human First.

Han ser store fordele for borgerne ved, at VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet har samlet kræfterne på sundhedsområdet for at smelte uddannelse, behandling og forskning endnu mere sammen end i dag.

Spot på hjerner og hjerter

I første omgang retter Human First fokus mod borgere med sygdomme eller skader i hjernen samt på borgere med behov for rehabilitering efter en sygdom i hjertet såsom blodprop. Disse områder er valgt i kølvandet på, at fagpersoner fra VIA, AU og Region Midtjylland har udarbejdet to hvidbøger. 

"I alle tre organisationer er vi meget optaget af hjertekarsygdomme, og vi kan stadig blive bedre til at skabe og formidle viden på tværs," siger Per Jørgensen og kommer med et konkret eksempel:

"I dag er der 19 forskellige måder at håndtere hjerterehabilitering på i de 19 forskellige kommuner i regionen. Nogle steder skal man for eksempel gå til gymnastik, mens man andre steder bliver tilknyttet en fysioterapeut eller får samtaler. I Human First skal vi forske i, hvad der virker bedst og derefter sørge for, at viden om den bedste form for rehabilitering bliver bredt ud til alle i regionen."

Kommunerne i Region Midtjylland er tænkt ind i Human First. Senere bliver også patienter og øvrige borgere inviteret ind i samarbejdet. 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Cheflæge, dr.med. og talsperson i Human First, Per Jørgensen
Telefon: 20 66 33 84. 

Læs kronik, som cheflæge Per Jørgensen har skrevet om Human First-partnerskabet.