Østjyske lærere tog priser for årets bedste projekter

Billede af Marianne Jelved og vinder Malene Ross-Hvam.
Politiker og tidligere minister Marianne Jelved (tv.) overrakte prisen for første pladsen til Malene Ross-Hvam for hendes diplomprojekt skrevet hos VIA University College.
Malene Ross-Hvam, der til dagligt underviser på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg, har skrevet årets bedste pædagogiske diplomprojekt som en del af sin efteruddannelse på VIA. En lærer fra Silkeborg tog andenpladsen for sit projekt.

Som dansklærer i udskolingen møder Malene Ross-Hvam en del elever, der har store vanskeligheder med læseforståelsen, selv om de er gode til at afkode skrift. Som en del af sin pædagogiske diplomuddannelse på VIA har hun derfor undersøgt, hvordan læsevejledere og lærere tidligt i skoleforløbet kan få øje på de elever og sætte målrettet ind for at forebygge den dårlige læseforståelse.

Og det projekt er netop blevet kåret til årets bedste pædagogiske diplomprojekt ved en stor prisoverrækkelse i København, som landets professionshøjskoler og Fagbladet Folkeskolen blandt andet står bag.

Konkret har Malene Ross-Hvam undersøgt, hvordan de på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg kan udvikle en strategi for arbejdet med læseforståelse, så de opdager elever med vanskeligheder tidligere i skoleforløbet. I projektet har hun derfor set på, hvordan de kan højne elevernes læseforståelse ved at undervise i forskellige læseforståelsesstrategier, så de udfordrede elever bedre kan deltage i fællesskabet omkring læsning og udlægning af tekster.

Det gør hun så godt, at dommerkomiteen,der består af lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og universitetsforskere, tildeler hende førstepladen for ”et flot og praksisrettet projekt.”

Prisen på 10.000 kroner, en designervase og et boggavekort blev overrakt af tidligere minister og nuværende medlem af Folketinget Marianne Jelved, der i øvrigt selv er uddannet lærer, ved en prisfest i København fredag den 15. november. I alt var der indstillet 65 lærere og lærerstuderende til årets uddeling, der omfatter bachelorprojekter på læreruddannelsen og pædagogiske diplomprojekter.

Lærer fra Silkeborg tog andenpladsen

Og der var mere end én østjysk lærer på podiet til fredagens prisoverrækkelse i København. Her kunne Helene Salvagni Binderup fra Hvinningdalskolen i Silkeborg nemlig glæde sig over at modtage en flot andenplads for sit pædagogiske diplomprojekt, der undersøger, hvorfor nogle piger i udskolingen har en selvforståelse i matematik, der ikke svarer til deres reelle faglige niveau.

I projektet undersøger hun, hvordan matematiklærere kan identificere disse pigers problemer, og med afsæt i observationer og interviews forslår hun ændringer af undervisningen, som skal give pigerne større tiltro til egne evner. Og for det projekt kunne hun fredag modtage andenprisen på 6.000 kroner, der ligeledes blev overrakt af Marianne Jelved.

Helene Salvagni Binderup er desuden også uddannet fra VIAs pædagogiske diplomuddannelse. Her er det den samme vejleder, Jørgen Lyhne, der står bag vejledningen på begge de prisvindende projekter.

Bag priserne står Lærerprofession, der er et samarbejde mellem landets professionshøjskoler og Fagbladet Folkeskolen, og som hvert år kårer de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen samt årets bedste diplomprojekter.

Læs Malene Ross-Hvams projekt her.

Læs Helene Salvagni Binderups projekt her.

Kontakt for yderligere information:

Malene Ross-Hvam
T: 26 55 70 20
E: mhvam@sol.dk

Helene Salvagni Binderup
T: 21 76 60 99
E: helene.salvagni@skolekom.dk

Jørgen Lyhne
Vejleder på VIAs pædagogiske diplomuddannelse
T: 87 55 18 83
E: jlyn@via.dk

Casper Grud Nielsen
Journalist i VIA
T: 87 55 15 16
E: grud@via.dk