Tema: Hverdagsliv - rammesat eller frisat?

Pædagogisk Extrakt - Hverdagsliv - rammesat eller frisat
Læs om pædagogisk arbejde med rammesat og frisat hverdagsliv i temanummer 12 af Pædagogisk Extrakt. 
I det 12. temanummer af Pædagogisk Extrakt kan du læse om pædagogisk arbejde med ramme- og frisat hverdagsliv.

Temanummer 12 af online magasinet Pædagogisk Extrakt er i luften. 

Denne gang er temaet HVERDAGSLIV - RAMMESAT ELLER FRISAT. Eksempler på, hvordan børn og unge udfolder deres hverdagsliv sammen med pædagoger i børnehaver, fritidsklubber og på skoler. 

Samtidig er der artikler, der viser, at en stor del af hverdagslivet foregår udenfor, ved siden af og på kanten af de professionelles opsyn, tilsyn og guidning. Og at denne del er præcis lige så dannende, som den, der foregår sammen med professionelle voksne.

Mød pædagoger, studerende, undervisere og forskere, der alle forholder sig til hverdagslivet i alle dets facetter.  

Rigtig god fornøjelse