Tema: Det handler om trivsel

Pædagogisk Extrakt temanummer 11 om Trivsel. VIA University College
Læs om pædagogisk arbejde med trivsel i temanummer 11 af Pædagogisk Extrakt. 
I det 11. temanummer af Pædagogisk Extrakt kan du læse om trivsel i pædagogisk arbejde.

Temanummer 11 af online magasinet Pædagogisk Extrakt er i luften. 

Denne gang er temaet TRIVSEL. Bedre trivsel. Trivsel som forudsætning for at lære og lykkes. Trivsel som grundlag for at blive en aktiv og handlekraftig samfundsborge. Læs med og få inspiration og viden om, hvordan du hjælper børn og brugere med at få mentalt sul på kroppen. 

Mød pædagoger, studerende, undervisere og forskere, der alle beskæftiger sig med trivsel. Sammen med brugere, som forskningsobjekt, som bachelorprojekt eller som en del af deres undervisning. 

Hvad handler det om?

Dette temanummer er fyldt med viden og inspiration til at løse den opgave:

Læs om en pædagog, der arbejder med humor for at øge trivslen. Om Elevakademiet, der er opstået og udviklet med afsæt i børns manglende trivsel. Mød en pædagog, der genskaber trivslen for uledsagede flygtningebørn ved hjælp af pædagogisk idræt. Eller mød en mobbeforsker, der pointerer, at fastlåste antimobbepakker, kan være med til at øge mobning. I stedet skal vi altid tage udgangspunkt i det enkelte menneske, og den kontekst det indgår i. 

Rigtig god fornøjelse