Palliation er skrevet ind i de nye uddannelser

Palliation er skrevet ind i de nye uddannelser
”Jeg forventer, de nye bekendtgørelser vil sætte et tydeligt aftryk i studieordningerne – og klæde fremtidens sundhedsprofessionelle bedre på til arbejdet med døende og mennesker med livstruende sygdom,” siger Kirsten Halskov Madsen.
For første gang er palliation nu blevet et fagligt fokus på de sundhedsfaglige uddannelser. VIAs palliationsekspert har været involveret i arbejdet.
”Det er med stor tilfredshed, at palliation for første gang er skrevet ind som et separat fagligt fokus i bekendtgørelsen på flere af de nye sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser,” siger Kirsten Halskov Madsen, lektor på sygeplejerskeuddannelsen i VIA og tilknyttet forskningscentret VIA Aldring & Demens.

Hun har været rådgiver i arbejdet med de nationale bekendtgørelser i forhold de kompetencer, fremtidens sundhedsprofessionelle har brug for at kunne pleje døende og mennesker med livstruende sygdom.

Behov for pleje i den sidste tid

I bekendtgørelsen til den nye sygeplejerskeuddannelse, der træder i kræft til sommer, er palliation skrevet ind som mål både i forhold til de studerendes udvikling af viden, færdigheder og kompetencer. Det samme gør sig gældende for de ergoterapeutstuderende.

”Jeg forventer, de nye bekendtgørelser vil sætte et tydeligt aftryk i studieordningerne – og klæde fremtidens sundhedsprofessionelle bedre på til arbejdet med døende og mennesker med livstruende sygdom,” siger Kirsten Halskov Madsen.

Hun mener, mange sundhedsprofessionelle i dag mangler basale kompetencer til at pleje patienter i den sidste tid - både være i hjemmet, i plejeboliger og på almindelige sygehusafdelinger.

”Generelt er der brug for et kompetenceløft blandt det personale, som møder og skal hjælpe denne gruppe patienter og pårørende med at lindre deres lidelsesfulde symptomer og problemer,” siger Kirsten Halskov Madsen.

Milepæl at palliation er en del af bekendtgørelser

Hun kalder det derfor en milepæl, at nyuddannede sygeplejersker og ergoterapeuter fremadrettet er klædt på til pleje af døende.

”Det vil få store positive konsekvenser for det stigende antal patienter og pårørende, som får brug for palliation,” siger Kirsten Halskov Madsen.

Hun beklager imidlertid, at emnet er røget ud af den nye bekendtgørelse for fysioterapeutuddannelsen.

”Fysioterapeuter spiller en vigtig rolle i indsatsen for en række patienter med livstruende sygdom. Derfor undrer det mig, at palliation ikke er skrevet ind i fysioterapeutuddannelsens bekendtgørelse på linje med rehabilitering,” siger hun. 

Som ekspert har hun været med til at udvikle og implementere de nationale kompetencebeskrivelser indenfor palliation, der er målrettet uddannede sygeplejersker.

Træder i kraft ved studiestart 2016

De ni nye bekendtgørelser for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser blev offentliggjort den 31. maj, 2016, og træder i kraft den 1. august, 2016.

For yderligere information, kontakt:

Kirsten Halskov Madsen, lektor, sygeplejerske, cand.cur.
Tlf: + 45 87 55 20 04    E: kirm@via.dk