Politikere og eksperter i debat om tidlig indsats over for udsatte børn

Børn der leger i en gynge
Den 7. november bliver der afholdt paneldebat for politikere og ekspert om, hvordan man kan hjælpe flere børn til at bryde den negative sociale arv. Foto: Arkiv
Hvordan kan kommunerne og de kommende kommunalpolitikere hjælpe flere børn til at bryde den negative sociale arv? Dét bliver temaet for en paneldebat i Aarhus den 7. november.

Kommunalvalgkampen er i gang, og blandt de hede debatemner er den kommunale børnepasning og indsatser for at hjælpe udsatte børn til bedre livschancer. Temaerne kommer på dagsordenen, når der tirsdag den 7. november kl. 15.00-17.00 er debat om den tidlige indsats hos VIA University College i Aarhus.

Paneldebatten giver eksempelvis bud på, hvordan sundhedsplejens rolle over for sårbare spædbørn kan blive styrket, og hvordan samarbejdet med blandt andet dagtilbud bør se ud for at forbedre børns livsduelighed.

Under debatten bliver der også sat spørgsmålstegn ved, om vuggestuer og børnehaver har rammerne til at få øje på de børn, der har brug for en ekstra indsats. Og det bliver drøftet, om de fagprofessionelle har de nødvendige kompetencer og det rette set-up til at handle på deres bekymringer, til at sikre børnenes trivsel og udvikling og til at give alle børn en fair chance i livet.

Paneldebatten om tidlig indsats er gratis at overvære, og deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål og give kommentarer til panelet. Arrangementet foregår hos VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Paneldebat med otte deltagere

Arrangørerne er VIA Efter- og videreuddannelse, uddannelsestænketanken DEA og Egmont Fonden. De to sidstnævnte etablerede sidste år Småbørnsalliancen – med det formål at bidrage til at sikre læring og livsduelighed til alle børn i Danmark. Småbørnsalliancen har tilknyttet 30 personer med viden og indsigt i forhold til at skabe en positiv forandring for blandt andet udsatte børn.

I paneldebatten deltager fra VIA Louise Gade, der er direktør for VIA Efter- og videreuddannelse og medlem af Småbørnsalliancen, samt forskningschef Andreas Rasch-Christensen, der har stor viden om dagtilbuds- og skoleområdet.

De øvrige eksperter i panelet er professor Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og Tanja Nyborg, der er chef for Familiecentret under socialforvaltningen i Aarhus Kommune og fra 1. december ansat som direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked i Horsens Kommune.

Desuden kommer fire politikere til at sidde i debatpanelet: Det er Theresa Blegvad, der er medlem af Aarhus Byråd for Venstre, Henrik Hjortshøj, der til kommunalvalget stiller op som byrådskandidat i Aarhus Kommune for Alternativet, Ali Aminali, der stiller op som byrådskandidat til Aarhus Byråd for Det Konservative Folkeparti og i øvrigt er uddannet socialrådgiver, og Jan Ravn Christensen, der er medlem af Aarhus Byråd for SF. 

Dagtilbudsområdet er ligeså vigtigt som skoleområdet

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College peger på, at internationale studier, der har fulgt børn, fra de var 3 til 16 år, fastslår, at den indsats og de opvækstvilkår, børn møder i dagtilbudsalderen, vil præge resten af deres liv.

Derfor vil jeg under paneldebatten opfordre kommunalpolitikerne til at sætte fokus på dagtilbudsområdet, for dagtilbudsområdet er mindst ligeså vigtigt for børnenes udvikling som skoleområdet. Jeg mener, det er meget afgørende at få indkredset, hvad gode, tidlige indsatser er og at få en konstruktiv dialog om emnet – også i kommunalvalgkampen,” siger Andreas Rasch-Christensen.

Han finder det problematisk, at der i dag er en tendens til, at politikerne er mest optagede af børnenes sproglige udvikling og matematiske evner – altså kvalifikationer, der kan testes, måles og vejes. Andreas Rasch-Christensen understreger, at tidlige indsatser handler om meget andet.

”Det allervigtigste er at lade børn være børn og at have leg og fællesskab som omdrejningspunkt i daginstitutionerne. Her har det pædagogiske personale den centrale rolle med at guide og udvikle også de udsatte børn, for vi skal huske, at det ikke i alle familier eksempelvis kommer naturligt at udforske at kravle i træer og opleve naturen eller at deltage i fællesskaber og dermed få sociale kompetencer,” understreger Andreas Rasch-Christensen.

De allerførste leveår er afgørende for livsdueligheden

Professor Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter kalder det en øjenåbner og vigtigt at bemærke, at udsatte børn allerede i deres første leveår risikerer at komme uopretteligt bagud for resten af livet med sproglige, personlige og sociale kompetencer.

"Der er helt op til to års gab mellem de svageste og de stærkeste børn, på trods af at alle børnene har været i dagtilbud,” fremhæver Dorthe Bleses.

Hun mener, der er behov for politisk vilje til at sætte tidligt ind for at støtte de sårbare og udsatte børn med en helhedsorienteret indsats.

Også direktør Louise Gade fra VIA Efter- og videreuddannelse finder det nødvendigt med politisk handling:

”Kommunal- og regionsrådspolitikerne bør sætte det højt på dagsordenen at sikre, at deres medarbejdere har rammerne og de faglige kompetencer til på tværs af professioner og forvaltninger at få spottet de første tidlige tegn på børn, der har brug for en særlig indsats for at bryde den negative sociale arv. Nogle af de centrale medarbejdere er her pædagoger, sundhedsplejersker og socialrådgivere,” påpeger Louise Gade.

 

Øvrig information fås hos:

Louise Gade
Direktør for VIA Efter- og videreuddannelse.
T: 87 55 19 99
E: loug@via.dk

Andreas Rasch-Christensen
Forskningschef, VIA University College
T: 87 55 17 12
E: ar@via.dk

Dorthe Bleses
Professor hos TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet
T: 93 50 83 54
E: bleses@econ.au.dk

Mette Villekær
Sekretariatschef for VIA Efter- og videreuddannelse
T: 87 55 18 30
E: meos@via.dk

Kiri Kesby
Journalist i VIAs kommunikationsafdeling
T: 87 55 14 61
E: kike@via.dk