Private fonde luner i videnregnskab

Lars Peter Bech Kjeldsen
Forskningschef i VIA Sundhed, Lars Peter Bech Kjeldsen.                               Foto: Arkiv
I dag offentliggøres regnskabet for professionshøjskolernes forskning og udvikling. Årets tal viser, at sektoren i 2016 var bedre til at skaffe eksterne forskningsmidler. I VIA steg den eksterne finansiering med hele 48 procent. En stor del kom fra private fonde.

”Vi er super glade for, at det lykkes os i så høj grad af skaffe eksterne forsknings- og udviklingsmidler. Danske fonde spiller en stor rolle i udviklingen af ny viden til gavn for det danske samfund. Så vi ser et stort potentiale for at styrke samarbejdet med fondene endnu mere,” siger Lars Peter Bech Kjeldsen, forskningschef i VIA Sundhed.

Mens VIA i 2015 skaffede 38,7 mio. kroner i eksterne forskningsmidler, steg tallet til 57,2 mio. kroner sidste år, en stigning på 48 procent. Siden 2013, hvor professionshøjskolerne fik forskningsret, har VIA fået 78 mio. kroner årligt i finanslovsmidler.

Det samlede tal for professionshøjskolerne var sidste år en finanslovsbevilling på 273 mio. kroner, som ikke ændrer sig år til år, samt 120 mio. kroner i eksterne midler – en stigning på 12 %. Videnregnskabet offentliggøres på en konference i København i dag, onsdag.

Fonde spiller stor rolle i dansk forskning

Generelt udgør eksterne midler, fx fra private fonde, en større og større del af forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Danmark. VIA vedtog sidste år en indsats, der skal styrke samarbejdet med private fonde.

”Det handler om at synliggøre over for fondene, hvilken type af viden, VIA som professionshøjskole kan bidrage med. Vi er stærke på den anvendte forskning, som vi gennemfører i samarbejde med fx kommuner, regioner og virksomheder. Det opfatter mange fonde positivt, fordi det betyder, at de resultater og forandringer vi er med til at udvikle fx inden for det sociale eller sundhedsområdet, kan bruges i praksis,” siger Lars Peter Bech Kjeldsen.

Tallene glæder

De nye tal for eksterne forskningsmidler glæder Peter Friese, prorektor og overordnet ansvarlig for forskning- og udvikling i VIA.

”Det er ret godt gået, at for hver 1000 kroner, vi fik over finansloven til forskning og udvikling i 2016, skaffede vi selv 729 kroner,” siger Peter Friese.

Tallet dækker dog både over midler fra statslige kilder, som styrelser, EU og private fonde. Prorektoren understreger, at finanslovsmidlerne stadigt er afgørende.

”Vi kommer ikke langt uden. Men vi kan se et stort potentiale i at samarbejde med fonde, hvoraf mange jo har fokus på at udvikle ny viden, der kan styrke den offentlige sektor og gøre gavn i samfundet. Her spiller vores uddannelser til eksempelvis lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør en vigtig rolle,” siger Peter Friese.

Fra seksualitet til byggeaffald

VIAs forskning og udvikling favner bredt. Årets Videnregnskab nævner bl.a. forskning i udeskole, pædagogers arbejde med køn og seksualitet, håndtering af miljøfarligt byggeaffald og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger til sundhedsvæsenet.

Flere forskningsaktive medarbejdere med ph.d.

Et andet positivt tal for VIA i årets videnregnskab er, at antallet af forskningsaktive medarbejdere med en ph.d.-grad sidste år steg 16 % til 113. Det samlede antal forskningsaktive medarbejdere i VIA var stort set uændret, hvilket betyder, at kompetenceniveauet er steget.

Samtidigt stiger både antallet og andelen af undervisere i VIA – og sektoren – der har en ph.d. Ved udgangen af 2016 havde 11 procent af underviserne i sektoren en ph.d. grad. I VIA er tallet 9 procent.

”Det er positivt, at det forskningsfaglige kompetenceniveau blandt vores medarbejdere stiger. Når undervisere selv deltager i forskning og udvikling, er de også bedre klædt på til at inddrage den nyeste viden i deres undervisning til gavn for kvaliteten af vores uddannelser,” siger Peter Friese.

VIA havde ved udgangen af 2016 i alt 54 ph.d.-studerende, hvilket er to flere end året før.

Formålet er at dele

I forhold til at sikre, at den viden, VIA udvikler, kommer ud til målgrupperne, ser man bl.a. på udgivelser og konferencedeltagelse. Her steg antallet af medarbejdere i VIA, der publicerede artikler, lærebøger og undervisningsmateriale samt bidrog til konferencer i ind- og udland, også sidste år.

”Det primære formål med vores forskning og udvikling er at sikre kvaliteten af vores uddannelser. Derfor skal viden være tilgængelig for studerende og fagprofessionelle i fx tidsskrifter, bøger og andre undervisningsmaterialer,” siger Peter Friese.

Prorektoren understreger, at VIA også i stigende grad involverer studerende i forskning og udvikling i løbet af deres uddannelse.

For yderligere information, kontakt:

Lars Peter Bech Kjeldsen, forskningschef, VIA Sundhed
T: +45 87 55 17 16
E: lpbk@via.dk

Peter Friese, prorektor, VIA University College
T: +45 87 55 10 12
E: pf@via.dk

Se sektorens videnregnskab her.