Prorektor Peter Friese siger farvel til VIA fra nytår

Billede af Peter Friese
Det er med en god følelse i maven, at Peter Friese forlader VIA. For ham er det vigtigste, at 'VIA er kørt godt på plads'. Foto: Arkiv
Peter Friese har siden 2010 haft det overordnede ansvar for VIAs uddannelser og forskning. 30. november 2018 holder han afskedsreception, men vil trods sine 68 år ikke være pensionist.

Efter ni år som prorektor og dermed den øverst ansvarlige på professionshøjskolen VIA University College for alle uddannelserne, hele forskningen, innovation, det internationale område, kvalitetsudvikling og meget mere stopper Peter Friese som prorektor ved udgangen af 2018, når hans åremålskontrakt udløber.

Trods sine 68 år er Peter Frise med egne ord ’alt for nysgerrig’ til at gå på pension. Derfor vil han efter afgangen fra VIA varetage konsulentopgaver i sit eget firma. Her vil han trække på sine kompetencer som både psykolog og topleder gennem en lang årrække.

Peter Friese forventer fremover blandt andet at skulle være coach for ledere og ledelser, at skulle være professionelt bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser, end han allerede sidder i, og at skulle være mentaltræner for eliteidrætsfolk og -hold. Hans netværk er enormt, og mange personer og virksomheder har allerede haft følere ude for at hyre Peter Friese ind til konsulentopgaver.

Samtidig skal der fremover blive bedre tid til hustruen Annette, parrets seks sammenbragte børn og indtil videre ni børnebørn samt til fritidsinteresserne tennis, cykling og golf.

Bedst i rollen som visionær igangsætter

Peter Friese fortæller, at det er med en god følelse i maven, han forlader VIA. Ganske vist vil han komme til at savne de mange gode kolleger og positionen som central figur på en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Men for ham er det vigtigste, at ’VIA er kørt godt på plads’.

”Jeg er nok bedst i rollen som den visionære, der sætter i gang og skaber energi, er lidt ustyrlig, hele tiden arbejder mod nye mål og er i dialog med en masse. Jeg har i alle årene som prorektor været optaget af at tale med flest mulige – lige fra pedeller og kantinemedarbejdere til studerende, undervisere, administrative kolleger, forskningsmedarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og mange andre i og uden for organisationen. Og jeg har virkelig bragt mange forskellige mennesker sammen til en kop kaffe på mit kontor for at sætte nye initiativer i søen. At være afslutter er til gengæld ikke min spidskompetence,” lyder det fra Peter Friese.

Han er stolt af dét, han og VIA har præsteret i hans tid som prorektor. En enkelt ting ville Peter Friese dog også gerne have opnået på sin vagt – nemlig at få afskaffet fremdriftsreformen. For Peter Friese er arg modstander af de politiske reformer for at få de unge til at gennemføre deres videregående uddannelser så tidligt og så hurtigt som muligt.

”Det smerter mig som psykolog og uddannelsesmand, når politikere taler om ’fjumreår’ og SU’en som ’cafépenge’, og at de stresser de unge til at komme så hurtigt ud på arbejdsmarkedet som muligt. Mit synspunkt er, at vi skal give de unge tid og mulighed for at prøve ting af, lære af erfaringer, få selvtillid og blive dannet som mennesker. Man bliver ikke altid den bedste udgave af sig selv ved at blive presset til at gå den lige vej,” understreger Peter Friese.

Hundredvis af ansatte involveret i visionsprojekt

Et af de temmelig sprælske projekter, Peter Friese har stået fadder til som prorektor, hedder ’Imagine VIA 2020’. Visionsprojektet blev søsat i 2011 med afsæt i et sammenligneligt projekt fra Chicago og gik ud på at få VIAs ansatte og omverden til at give deres bud på uddannelsesinstitutionens bedst mulige udvikling frem mod 2020. Flere hundrede medarbejdere og ledere på tværs af organisationen deltog således i at formulere VIAs fremtidsvisioner.

Et andet eksempel på, at Peter Friese tænker utraditionelt, er indførelsen af valgmoduler på alle VIAs uddannelser – ud fra et ønske om, at de studerende skal kunne drage fordele af at gå på en professionshøjskole med over 40 forskellige uddannelser. Ordningen med valgmoduler betyder, at de studerende frit kan plukke undervisningsmoduler på andre uddannelser end lige dén, de selv går på. Eksempelvis kan sygeplejerskestuderende, som tænker på at arbejde på børneafdelingen på et sygehus fremover, få ekstra læring om børn ved at følge et modul på lærer- eller pædagoguddannelsen hos VIA.

Peter Friese har også været idémanden på udbredelsen af de såkaldte FIF-kurser (forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge), som de fleste af VIAs otte campusser i Region Midtjylland i dag udbyder. Kurserne er en udstrakt hånd for at integrere flygtninge og indvandrere og opkvalificere dem til at gå på uddannelser og varetage job i Danmark. På kurserne bliver deltagerne undervist i det danske sprog og danske samfundsforhold, og de stifter bekendtskab med forskellige uddannelser og arbejdsmarkedet.

To gange kåret som den mest entreprenante

Med et hjerte, der banker særligt for det kreative og innovative, er Peter Friese også med egne ord ’megastolt’ over, at VIA to gange – i 2014 og igen her i 2018 – er blevet kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab.

Hæderen blev tildelt, fordi alle VIAs uddannelser arbejder med at skabe et entreprenørielt mindset blandt de studerende og eksperimenterer med iværksætteri, og fordi innovation er en del af VIAs strategi.

Peter Friese glæder sig også over, at hans forhåbninger om at sælge VIAs viden om uddannelser til andre lande er blevet en succes. Eksempelvis eksporterer VIA i dag uddannelser og kompetenceudvikling inden for pædagogik, sundhed og grøn teknologi til Kina, Rumænien og Tanzania. Og VIAs prorektor ser et stort potentiale for at øge systemeksporten.

Fra hadeopgave til stolthed blandt medarbejderne

Blandt ’praleprojekterne’ er også Campus Aarhus C, som Peter Friese er campusdirektør for. Det var Peter Friese, der var bannerfører for, at VIA lagde billet ind på at opføre det allerførste byggeri på den tidligere Ceres-grund i hjertet af Aarhus, allerede inden grunden var udstykket. Campus Aarhus C slog dørene op i 2015 og rummer i alt 10 uddannelser til blandt andet lærer, pædagog, socialrådgiver, ingeniør, bygningskonstruktør og designer – et byggeprojekt til 870 millioner kroner, som i øvrigt overholdt budgettet uden så meget som én krones overskridelse. 

”Det glæder mig virkelig, at både de studerende og underviserne stortrives ved at bo under samme tag på Campus Aarhus C. Mange er så glade for stedet og studiemiljøet, at de poster masser af fotos derfra på Instagram. Samlingen af 10 uddannelser på Campus Aarhus C har også givet VIA en væsentlig besparelse i forhold til dengang, uddannelserne lå på hver sin adresse rundt i Aarhus og eksempelvist havde hver sin kantine, så det har været en win-win-situation,” pointerer den afgående prorektor.

Sidst men ikke mindst nævner Peter Friese det som en stor stolthed, at VIA i 2016 blev institutionsakkrediteret med stor ros fra Uddannelses- og Forskningsministeriet – og uden kritikpunkter overhovedet. Institutionsakkrediteringen indebærer, at man som uddannelsesinstitution bliver kigget grundigt efter i sømmene som en kontrol af, om ens kvalitetssystemer fungerer hensigtsmæssigt.

”I udgangspunktet er en institutionsakkreditering en kedelig og bøvlet hadeopgave, fordi en masse medarbejdere skal aflevere en masse dokumentation til ministeriet og dermed får et stort ekstraarbejde. Der var mange skældsord i starten. Men det lykkedes at få talt projektet op og få det vendt til et projekt, der blev betragtet som vigtigt, og som udløste stolthed blandt de mange involverede og i hele organisationen,” beretter Peter Friese.

I hele processen trak Peter Friese som den øverste ansvarlige for institutionsakkrediteringen på sin store viden om blandt andet organisations- og motivationspsykologi.

Bog om Freud blev start på psykologuddannelse

At det blev netop psykologi, Peter Friese i begyndelsen af 1970’erne uddannede sig indenfor, var noget af en tilfældighed. Han faldt hos sin daværende kæreste over en bog om Freuds psykologi og søgte kort efter optagelse på psykologistudiet på Aarhus Universitet.

Peter Friese havde ellers oprindeligt planlagt at læse fransk og havde fået et legat til et år på det anerkendte Sorbonne-universitet i Paris.

Peter Friese har lige fra barnsben haft let ved skolearbejde, og sideløbende med de første år på universitetsstudiet klarede han et fuldtidsarbejde hos Ungdomscentret i Aarhus. Her deltog han i afvænning af narkomaner. De sidste år på studiet var han ansat på Sociallægeinstitutionen i Aarhus og ydede psykologisk rådgivning til socialt udsatte borgere.

Altid mange jern i ilden – også som barn

Da Peter Friese i 1976 var færdiguddannet psykolog med speciale i familier og børn, gik han – trods stor arbejdsløshed inden for faget på det tidspunkt – direkte ud i job. Samtidig udgav han sit speciale fra universitetet – i omskrevet form – som en bog om radikale terapiformer. Samme år udgav han sin første plade med beatmusik sammen med et band, han spillede guitar i.

Siden er det blevet til både flere psykologibøger og mange jobs med bandet rundt omkring i Danmark.

At have mange jern i ilden kendetegnede også Peter Friese i børne- og ungdomsårene, hvor han havde en noget særlig opvækst ’på asfalten i centrum af Odense’, som han selv udtrykker det. Peter Friese voksede nemlig op hos sin mormor, der var tjekkisk jøde, og han blev allerede som 14-årig ansat som regnskabsansvarlig for mormorens taskefabrik.

Bedsteforældrene var kommet til Danmark i 1939 som tjekkiske flygtninge, der var forfulgt af Gestapo. Peter Friese er således anden generations indvandrer.

Mistede sin mor som etårig

”Min morfar døde kort efter, han var kommet tilbage til Danmark – af de skader, han havde fået ved at sidde i koncentrationslejr. Og min egen mor døde pludseligt, da jeg var et år. Resultatet blev, at jeg kom til at bo hos min mormor. Min far, der var en glødende socialdemokrat og arbejdede som kontorassistent, boede i en lejlighed i opgangen ved siden af. Ham sov jeg som regel hos fra lørdag til søndag,” beretter Peter Friese og fortsætter:

”Jeg havde en god opvækst, for jeg oplevede stor kærlighed og opbakning. Selv om min mormor talte med tydelig tjekkisk accent, og jeg var det eneste barn i lokalområdet, der ikke var etnisk dansk, så oplevede jeg aldrig mobning. Tværtimod fik jeg anerkendelse,” fortæller Peter Friese.

Han blev eksempelvist hurtigt udnævnt til anfører og ham, der sparkede straffesparkene, på ’sit’ fodboldhold. Og i modsætning til kammeraterne fra stenbroen blev Peter Friese erklæret egnet til gymnasiet.

”Jeg begyndte at tjene penge som 14-årig, hvor min mormor ansatte mig som regnskabschef. Hun drev Odense Taskefabrik og havde på et tidspunkt 20 syersker ansat. Min opgave var at betale regninger og sørge for, at virksomhedens økonomi hang sammen. På et tidspunkt tog jeg uden at spørge min mormor beslutning om at sætte priserne på fabrikkens tasker op, og det accepterede både min mormor og kunderne”.

Peter Friese flyttede som 18-årig og nyudsprunget student til Aarhus, hvor han havde fundet en kæreste – hende, der med bogen om Freud blev årsagen til, at Peter Friese valgte uddannelsen til cand.psych.

Mange trin op ad karrierestigen

Karrieren har med Peter Frieses egne ord været ’fyldt med spændende stillinger’.

I de første år som psykolog var Peter Friese underviser ved Aarhus Socialpædagogiske Seminarium og ved Aarhus Universitet, hvor han samtidig forskede inden for det psykologiske felt.

Fra 1980-1987 var Peter Friese henholdsvist psykolog på og leder af Studenterrådgivningen i Aarhus, psykolog på Århus Amts rådgivningscenter for børn og unge – ansat til opsøgende og forebyggende arbejde blandt børn og unge i Aarhus Vest – samt psykolog, forskningsmedarbejder og udviklingskonsulent på Behandlingshjemmet Dalgården i Højbjerg.

CV’et fortæller ligeledes om seks år som konsulent og senere direktør i konsulentfirmaet Albatros Supervision fra 1984-1990. 

I årene 1990 til 2007 var Peter Friese rektor for Peter Sabroe Seminariet i Aarhus (nu en del af VIA),

Han steg yderligere i graderne, da han i 2007 blev direktør for Pædagogisk Socialfaglig Højskole ved VIA University College, der dengang var på vej til at blive etableret som en professionshøjskole. VIA blev dannet ved at fusionere en lang række midtjyske uddannelsesinstitutioner sammen til en professionshøjskole. Direktørstillingen for Pædagogisk Socialfaglig Højskole ved VIA indebar, at Peter Friese havde det øverste ansvar for uddannelserne i hele Region Midtjylland til pædagog, lærer, socialrådgiver og administrationsbachelor.

Tre år senere blev der taget endnu et skridt op ad karrierestigen, da Peter Friese i 2010 blev rekrutteret til jobbet som prorektor for hele VIA.

En aktiv herre i bestyrelser

Peter Friese har gennem hele sin karriere siddet i mange bestyrelser og vil stadig bestride en række bestyrelsesposter fremover.

P.t. er Peter Friese blandt andet bestyrelsesformand for uddannelsesinstitutionen SPS/PI i Grønland og for Vitus Bering Innovation Park i Horsens. Han er tillige medlem af bestyrelsen for Studenterhus Aarhus, medlem af Headstart Fashion Executive samt næstformand i bestyrelsen for Langkaer Gymnasium, IB og HF.

Peter Friese var endvidere medstifter af og bestyrelsesformand for KaosPiloterne i Aarhus fra 1991 til 2006.

I 2013 var Peter Friese i audiens ved Dronning Margrethe, hvor han blev tildelt Ridderkorset af Dannebrogordenen for sin lange og tro tjeneste i uddannelsessektoren.

Peter Frieses afskedsreception hos VIA University College foregår fredag den 30. november kl. 13.30-15.30 på Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C – i bygning A, hal A1.03

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Prorektor Peter Friese, VIA University College
Telefon: 87 55 10 12
E-mail: pf@via.dk